ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

อุปกรณ์ตกแต่งแท้ฟอร์ด แจกโชคร่วม 63 รางวัล


อุปกรณ์ตกแต่งแท้ฟอร์ด แจกโชคร่วม 63 รางวัล

Lucky-draw Announcement

ช่วงเวลาโปรแกรม: 15 สิงหาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของโปรแกรม

ร่วมสนุกง่ายๆ เพียงกรอกชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, หมายเลขตัวถังรถยนต์, เบอร์โทรศัพท์, รูปเล่มทะเบียนรถยนต์ และแนบใบเสร็จรับเงินการซื้ออุปกรณ์ตกแต่งแท้ฟอร์ด ที่มูลค่ารวมมากกว่า 7,000 บาทต่อใบเสร็จ ใน Google Form https://forms.gle/ztBohvNcxBRPotz29

ลูกค้าจะได้รับ 1 สิทธิ์ ในการจับรางวัล ดังต่อไปนี้

 • รางวัลที่ 1 - ทองรูปพรรณมูลค่า 1 บาท มูลค่า 32,450 บาท จำนวน 3 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 - บัตรเติมน้ำมันรถยนต์ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 - Gift Voucher Starbuck มูลค่า 500 บาท จำนวน 50 รางวัล

หมายเหตุ

 1. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นเจ้าของรถยนต์ฟอร์ด เท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามกฎกติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 3. ระยะเวลาของกิจกรรม คือ 15 สิงหาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 4. จำกัดสิทธิ์ในการมอบของรางวัล 1 อย่าง ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น
 5. ผู้ที่ร่วมกิจกรรมทุกคนที่ทำตามเงื่อนไขของกิจกรรมครบถ้วน และภายในระยะเวลาที่กำหนด มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลดังต่อไปนี้
  • รางวัลที่ 1 - ทองรูปพรรณมูลค่า 1 บาท มูลค่า 32,450 บาท จำนวน 3 รางวัล
  • รางวัลที่ 2 - บัตรเติมน้ำมันรถยนต์ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
  • รางวัลที่ 3 - Gift Voucher Starbuck มูลค่า 500 บาท จำนวน 50 รางวัล
 6. มูลค่าของรางวัล เป็นมูลค่า ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566
 7. ผู้ที่โชคดีได้รับของรางวัล บริษัทฟอร์ดฯ จะประกาศผลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ทางเว็บไซต์ www.ford.co.th และทาง Facebook
 8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 9. กรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการประกาศรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัทฟอร์ดฯ กำหนด
 11. ขอให้ผู้จำหน่ายทำการแจ้งลูกค้าว่า กรณีลูกค้าได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ฟอร์ดจะมีการขอหลักฐานการจ่ายภาษี 5% และ สำเนาบัตรประชาชน เพื่อดำเนินการออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับลูกค้าที่ได้รับรางวัล

ช่วงเวลาโปรแกรม: 15 สิงหาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของโปรแกรม

ร่วมสนุกง่ายๆ เพียงกรอกชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, หมายเลขตัวถังรถยนต์, เบอร์โทรศัพท์, รูปเล่มทะเบียนรถยนต์ และแนบใบเสร็จรับเงินการซื้ออุปกรณ์ตกแต่งแท้ฟอร์ด ที่มูลค่ารวมมากกว่า 7,000 บาทต่อใบเสร็จ ใน Google Form https://forms.gle/ztBohvNcxBRPotz29

ลูกค้าจะได้รับ 1 สิทธิ์ ในการจับรางวัล ดังต่อไปนี้

 • รางวัลที่ 1 - ทองรูปพรรณมูลค่า 1 บาท มูลค่า 32,450 บาท จำนวน 3 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 - บัตรเติมน้ำมันรถยนต์ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 - Gift Voucher Starbuck มูลค่า 500 บาท จำนวน 50 รางวัล

หมายเหตุ

 1. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นเจ้าของรถยนต์ฟอร์ด เท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามกฎกติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 3. ระยะเวลาของกิจกรรม คือ 15 สิงหาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 4. จำกัดสิทธิ์ในการมอบของรางวัล 1 อย่าง ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น
 5. ผู้ที่ร่วมกิจกรรมทุกคนที่ทำตามเงื่อนไขของกิจกรรมครบถ้วน และภายในระยะเวลาที่กำหนด มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลดังต่อไปนี้
  • รางวัลที่ 1 - ทองรูปพรรณมูลค่า 1 บาท มูลค่า 32,450 บาท จำนวน 3 รางวัล
  • รางวัลที่ 2 - บัตรเติมน้ำมันรถยนต์ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
  • รางวัลที่ 3 - Gift Voucher Starbuck มูลค่า 500 บาท จำนวน 50 รางวัล
 6. มูลค่าของรางวัล เป็นมูลค่า ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566
 7. ผู้ที่โชคดีได้รับของรางวัล บริษัทฟอร์ดฯ จะประกาศผลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ทางเว็บไซต์ www.ford.co.th และทาง Facebook
 8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 9. กรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการประกาศรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัทฟอร์ดฯ กำหนด
 11. ขอให้ผู้จำหน่ายทำการแจ้งลูกค้าว่า กรณีลูกค้าได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ฟอร์ดจะมีการขอหลักฐานการจ่ายภาษี 5% และ สำเนาบัตรประชาชน เพื่อดำเนินการออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับลูกค้าที่ได้รับรางวัล