Ford Thailand | โปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ

โปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ

ให้คุณ รับ ความสบายใจทุกกิโลเมตร

โปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ

ให้คุณ รับ ความสบายใจทุกกิโลเมตร

schedule-service

โปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ
(Scheduled Service Plan)

ดูแลคุณทุกๆ ระยะทาง คุ้มค่าด้วยราคาเบาๆ ประหยัดยิ่งขึ้นสูงสุดถึง 21%*
ฟอร์ดตระหนักดีว่าสิ่งสำคัญที่ลูกค้าต้องการคือ “ความมั่นใจในการเดินทาง” วันนี้เราพร้อมมอบการบริการดูแลรักษารถยนต์ เพื่อให้เจ้าของรถฟอร์ด ใช้ทุก
กิโลเมตรในการขับขี่อย่างมีความสุข

โปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ
(Scheduled Service Plan)

ดูแลคุณทุกๆ ระยะทาง คุ้มค่าด้วยราคาเบาๆ ประหยัดยิ่งขึ้นสูงสุดถึง 21%*
ฟอร์ดตระหนักดีว่าสิ่งสำคัญที่ลูกค้าต้องการคือ “ความมั่นใจในการเดินทาง” วันนี้เราพร้อมมอบการบริการดูแลรักษารถยนต์ เพื่อให้เจ้าของรถฟอร์ด ใช้ทุก
กิโลเมตรในการขับขี่อย่างมีความสุข

วางใจให้ฟอร์ดดูแล เลือกประเภทโปรแกรม SSP ที่เหมาะสมกับคุณ

วางใจให้ฟอร์ดดูแล เลือกประเภทโปรแกรม SSP ที่เหมาะสมกับคุณ

SSP Standard สำหรับลูกค้าใหม่ ซื้อพร้อมออกรถ หรือไม่เกินกำหนดการเช็กระยะครั้งแรก*

สำหรับใช้เข้ารับบริการเช็กระยะตั้งแต่ 15,000 กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 105,000 กิโลเมตร

SSP Top Up สำหรับลูกค้าเก่าที่เกินกำหนดการเช็กระยะครั้งแรก*

สำหรับใช้เข้ารับบริการเช็กระยะแบบ 3 ครั้งต่อเนื่อง และสามารถซื้อซ้ำได้ ตั้งแต่ 30,000 กิโลเมตร จนถึง150,000 กิโลเมตร


*กำหนดการเช็กระยะครั้งแรกไม่เกิน 15,000 กิโลเมตร หรือ 1 ปี (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

SSP Standard สำหรับลูกค้าใหม่ ซื้อพร้อมออกรถ หรือไม่เกินกำหนดการเช็กระยะครั้งแรก*

สำหรับใช้เข้ารับบริการเช็กระยะตั้งแต่ 15,000 กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 105,000 กิโลเมตร

SSP Top Up สำหรับลูกค้าเก่าที่เกินกำหนดการเช็กระยะครั้งแรก*

สำหรับใช้เข้ารับบริการเช็กระยะแบบ 3 ครั้งต่อเนื่อง และสามารถซื้อซ้ำได้ ตั้งแต่ 30,000 กิโลเมตร จนถึง150,000 กิโลเมตร


*กำหนดการเช็กระยะครั้งแรกไม่เกิน 15,000 กิโลเมตร หรือ 1 ปี (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

สิทธิประโยชน์มากมายที่ท่านจะได้รับ

สิทธิประโยชน์มากมายที่ท่านจะได้รับ

 • รายการราคาโปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ SSP Standard
  รายการราคาโปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ SSP Standard

  Schedule Service Plan Standard (SSP Standard)

  ยิ่งเช็ก ยิ่งประหยัด สำหรับลูกค้าใหม่ ประหยัดสูงสุดถึง 21%

  SSP Standard 2 ครั้ง ประหยัดสูงสุด 14%

  เช็กระยะตั้งแต่ 15,000 – 30,000 กิโลเมตร หรือ 2 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

  Schedule Service Plan Standard (SSP Standard)

  ยิ่งเช็ก ยิ่งประหยัด สำหรับลูกค้าใหม่ ประหยัดสูงสุดถึง 21%

  SSP Standard 2 ครั้ง ประหยัดสูงสุด 14%

  เช็กระยะตั้งแต่ 15,000 – 30,000 กิโลเมตร หรือ 2 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

  Table-1

  SSP Standard 4 ครั้ง ประหยัดสูงสุด 20%

  เช็กระยะตั้งแต่ 15,000 – 60,000 กิโลเมตร หรือ 4 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
  พร้อมรับโปรแกรมช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 4 ปี

  SSP Standard 4 ครั้ง ประหยัดสูงสุด 20%

  เช็กระยะตั้งแต่ 15,000 – 60,000 กิโลเมตร หรือ 4 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
  พร้อมรับโปรแกรมช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 4 ปี

  Table-2

  SSP Standard 7 ครั้ง ประหยัดสูงสุด 21%

  เช็กระยะตั้งแต่ 15,000 – 105,000 กิโลเมตร หรือ 7 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
  พร้อมรับโปรแกรมช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 5 ปี

  SSP Standard 7 ครั้ง ประหยัดสูงสุด 21%

  เช็กระยะตั้งแต่ 15,000 – 105,000 กิโลเมตร หรือ 7 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
  พร้อมรับโปรแกรมช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 5 ปี

  Table-3
 • รายการราคาโปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ SSP Top Up สำหรับรถเช็กระยะทุกๆ 9 เดือน
  รายการราคาโปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ SSP Top Up สำหรับรถเช็กระยะทุกๆ 9 เดือน

  Schedule Service Plan Top Up (SSP Top Up)

  ยิ่งเช็ก ยิ่งคุ้ม สำหรับลูกค้าเก่า แพคเกจบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะแบบ 3 ครั้งต่อเนื่อง เริ่มต้นการตรวจเช็กระยะได้ตั้งแต่ 30,000 กม. จนถึง 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

  Schedule Service Plan Top Up (SSP Top Up)

  ยิ่งเช็ก ยิ่งคุ้ม สำหรับลูกค้าเก่า แพคเกจบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะแบบ 3 ครั้งต่อเนื่อง เริ่มต้นการตรวจเช็กระยะได้ตั้งแต่ 30,000 กม. จนถึง 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

  Table-4
 • รายการราคาโปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ SSP Top Up สำหรับรถเช็กระยะทุกๆ 12 เดือน
  รายการราคาโปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ SSP Top Up สำหรับรถเช็กระยะทุกๆ 12 เดือน
  Table-5