การเช็กระยะ Ford: โปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ | Ford ประเทศไทย

โปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ฟอร์ดตามระยะ
(Scheduled Service Plan)

โปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ
(Scheduled Service Plan)

schedule-service

ดูแลคุณทุกๆ ระยะทาง คุ้มค่าด้วยราคาเบาๆ
ฟอร์ดตระหนักดีว่าสิ่งสำคัญที่ลูกค้าต้องการคือ “ความมั่นใจในการเดินทาง” วันนี้เราพร้อมมอบการบริการดูแลรักษารถยนต์ เพื่อให้เจ้าของรถฟอร์ด
ใช้ทุกกิโลเมตรในการขับขี่อย่างมีความสุข

ดูแลคุณทุกๆ ระยะทาง คุ้มค่าด้วยราคาเบาๆ
ฟอร์ดตระหนักดีว่าสิ่งสำคัญที่ลูกค้าต้องการคือ “ความมั่นใจในการเดินทาง” วันนี้เราพร้อมมอบการบริการดูแลรักษารถยนต์ เพื่อให้เจ้าของรถฟอร์ด
ใช้ทุกกิโลเมตรในการขับขี่อย่างมีความสุข

SSP Standard สำหรับลูกค้าฟอร์ดเรนเจอร์ และฟอร์ด เอเวอเรสต์ ซื้อพร้อมออกรถ หรือไม่เกินกำหนดการเช็กระยะครั้งแรก*
สำหรับใช้เข้ารับบริการเช็กระยะตั้งแต่ 15,000 กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 105,000 กิโลเมตร
*กำหนดการเช็กระยะครั้งแรกไม่เกิน 15,000 กิโลเมตร หรือ 1 ปี (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

หมายเหตุ โปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ (SSP) สำหรับรถฟอร์ด Ford Ranger / Ford Ranger Raptor / Ford Everest จำเป็นจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรองและแหวนรอง พร้อมกับการเปลี่ยนอะไหล่ในแต่ละแพคเกจ ตามรอบบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ (SPP) เท่านั้น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรองและแหวนรอง ตามการเตือนของระบบ IOLM ไม่สามารถใช้เคลมค่าอะไหล่และค่าแรงตามโปรแกรมนี้ได้

SSP Standard สำหรับลูกค้าฟอร์ดเรนเจอร์ และฟอร์ด เอเวอเรสต์ ซื้อพร้อมออกรถ หรือไม่เกินกำหนดการเช็กระยะครั้งแรก*
สำหรับใช้เข้ารับบริการเช็กระยะตั้งแต่ 15,000 กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 105,000 กิโลเมตร
*กำหนดการเช็กระยะครั้งแรกไม่เกิน 15,000 กิโลเมตร หรือ 1 ปี (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

หมายเหตุ โปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ (SSP) สำหรับรถฟอร์ด Ford Ranger / Ford Ranger Raptor / Ford Everest จำเป็นจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรองและแหวนรอง พร้อมกับการเปลี่ยนอะไหล่ในแต่ละแพคเกจ ตามรอบบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ (SPP) เท่านั้น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรองและแหวนรอง ตามการเตือนของระบบ IOLM ไม่สามารถใช้เคลมค่าอะไหล่และค่าแรงตามโปรแกรมนี้ได้

 • รายการราคาโปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ SSP Standard สำหรับรถฟอร์ดเรนเจอร์ และฟอร์ด เอเวอเรสต์
  รายการราคาโปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ SSP Standard สำหรับรถฟอร์ดเรนเจอร์ และฟอร์ด เอเวอเรสต์

  SSP Standard แพ็กเกจแบบ 2 ครั้ง
  สำหรับเช็กระยะตั้งแต่ 15,000 – 30,000 กิโลเมตร หรือ 2 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

  SSP Standard แพ็กเกจแบบ 2 ครั้ง
  สำหรับเช็กระยะตั้งแต่ 15,000 – 30,000 กิโลเมตร หรือ 2 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

  SSP Standard แพ็กเกจแบบ 4 ครั้ง
  เช็กระยะตั้งแต่ 15,000 – 60,000 กิโลเมตร หรือ 4 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

  SSP Standard แพ็กเกจแบบ 4 ครั้ง
  เช็กระยะตั้งแต่ 15,000 – 60,000 กิโลเมตร หรือ 4 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

  SSP Standard แพ็กเกจแบบ 7 ครั้ง
  เช็กระยะตั้งแต่ 15,000 – 105,000 กิโลเมตร หรือ 7 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
  โปรแกรม 84 เดือน หรือ 105,000 กิโลเมตร จะได้รับโปรแกรมช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มอีก 2 ปี รวมเป็น 7 ปี

  SSP Standard แพ็กเกจแบบ 7 ครั้ง
  เช็กระยะตั้งแต่ 15,000 – 105,000 กิโลเมตร หรือ 7 ปี แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
  โปรแกรม 84 เดือน หรือ 105,000 กิโลเมตร จะได้รับโปรแกรมช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มอีก 2 ปี รวมเป็น 7 ปี

  หมายเหตุ:

  • โปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ SSP Standard ราคาจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2566
  • ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่รวม VAT 7% แล้ว แต่ไม่รวมส่วนลดแคมเปญอื่นๆ

  หมายเหตุ:

  • โปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ SSP Standard ราคาจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2566
  • ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่รวม VAT 7% แล้ว แต่ไม่รวมส่วนลดแคมเปญอื่นๆ

SSP Top Up สำหรับลูกค้าที่ใช้รถเกินกำหนดการเช็กระยะครั้งแรก*
สำหรับใช้เข้ารับบริการเช็กระยะแบบ 3 ครั้งต่อเนื่อง และสามารถซื้อซ้ำได้ ตั้งแต่ 30,000 กิโลเมตร จนถึง150,000 กิโลเมตร
ราคาโปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ SSP Standard และ SSP Top Up สำหรับรถฟอร์ดรุ่นปัจจุบัน

SSP Top Up สำหรับลูกค้าที่ใช้รถเกินกำหนดการเช็กระยะครั้งแรก*
สำหรับใช้เข้ารับบริการเช็กระยะแบบ 3 ครั้งต่อเนื่อง และสามารถซื้อซ้ำได้ ตั้งแต่ 30,000 กิโลเมตร จนถึง150,000 กิโลเมตร
ราคาโปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ SSP Standard และ SSP Top Up สำหรับรถฟอร์ดรุ่นปัจจุบัน

 • รายการราคาโปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ SSP Top Up สำหรับรถฟอร์ดเรนเจอร์ และฟอร์ด เอเวอเรสต์
  รายการราคาโปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ SSP Top Up สำหรับรถฟอร์ดเรนเจอร์ และฟอร์ด เอเวอเรสต์

  SSP Top Up สำหรับลูกค้าที่ใช้รถเกินกำหนดการเช็กระยะครั้งแรก
  สำหรับใช้เข้ารับบริการเช็กระยะแบบ 3 ครั้งต่อเนื่อง และสามารถซื้อซ้ำได้ ตั้งแต่ 30,000 กิโลเมตร จนถึง 150,000 กิโลเมตร

  SSP Top Up สำหรับลูกค้าที่ใช้รถเกินกำหนดการเช็กระยะครั้งแรก
  สำหรับใช้เข้ารับบริการเช็กระยะแบบ 3 ครั้งต่อเนื่อง และสามารถซื้อซ้ำได้ ตั้งแต่ 30,000 กิโลเมตร จนถึง 150,000 กิโลเมตร

 • รายการราคาโปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ SSP Top Up สำหรับรถเช็กระยะทุกๆ 12 เดือน
  รายการราคาโปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ SSP Top Up สำหรับรถเช็กระยะทุกๆ 12 เดือน

  สำหรับลูกค้าที่ใช้รถเกินกำหนดการเช็กระยะครั้งแรก
  แพ็กเกจบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะแบบ 3 ครั้งต่อเนื่อง เริ่มต้นการตรวจเช็กระยะได้ตั้งแต่ 30,000 กม. จนถึง 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

  สำหรับลูกค้าที่ใช้รถเกินกำหนดการเช็กระยะครั้งแรก
  แพ็กเกจบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะแบบ 3 ครั้งต่อเนื่อง เริ่มต้นการตรวจเช็กระยะได้ตั้งแต่ 30,000 กม. จนถึง 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

 • รายการราคาโปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ SSP Top Up สำหรับรถเช็กระยะทุกๆ 9 เดือน
  รายการราคาโปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ SSP Top Up สำหรับรถเช็กระยะทุกๆ 9 เดือน

  สำหรับลูกค้าที่ใช้รถเกินกำหนดการเช็กระยะครั้งแรก
  แพ็กเกจบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะแบบ 3 ครั้งต่อเนื่อง เริ่มต้นการตรวจเช็กระยะได้ตั้งแต่ 30,000 กม. จนถึง 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

  สำหรับลูกค้าที่ใช้รถเกินกำหนดการเช็กระยะครั้งแรก
  แพ็กเกจบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะแบบ 3 ครั้งต่อเนื่อง เริ่มต้นการตรวจเช็กระยะได้ตั้งแต่ 30,000 กม. จนถึง 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

Top