Ford Thailand | Body Paint & Repair - ศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ด

ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง

ฟอร์ดได้เพิ่มการให้บริการซ่อมสีและตัวถังแก่ลูกค้าฟอร์ด เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างครบวงจร นอกเหนือจากนั้น เรายังยินดีในการให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าในการดำเนินการเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น รวมถึงประสานงานกับบริษัทประกันภัยในการนำรถเข้าซ่อม ณ ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังของฟอร์ด ลูกค้าสามารถมั่นใจได้กับมาตรฐานการให้บริการพร้อมด้วยอะไหล่แท้ฟอร์ด และให้การรับประกันคุณภาพงานซ่อมเป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม*

* (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด)

ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง

ฟอร์ดได้เพิ่มการให้บริการซ่อมสีและตัวถังแก่ลูกค้าฟอร์ด เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างครบวงจร นอกเหนือจากนั้น เรายังยินดีในการให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าในการดำเนินการเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น รวมถึงประสานงานกับบริษัทประกันภัยในการนำรถเข้าซ่อม ณ ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังของฟอร์ด ลูกค้าสามารถมั่นใจได้กับมาตรฐานการให้บริการพร้อมด้วยอะไหล่แท้ฟอร์ด และให้การรับประกันคุณภาพงานซ่อมเป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม*

* (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด)

ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง

รายชื่อศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานฟอร์ด

ในปัจจุบันผู้จำหน่ายฟอร์ดได้เริ่มเปิดบริการซ่อมสีและตัวถังในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
และมีโครงการจะขยายศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังให้ครอบคลุมการบริการให้มากยิ่งขึ้นในอนาคต

รายชื่อศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานฟอร์ด

ในปัจจุบันผู้จำหน่ายฟอร์ดได้เริ่มเปิดบริการซ่อมสีและตัวถังในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และมีโครงการจะขยายศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังให้ครอบคลุมการบริการให้มากยิ่งขึ้นในอนาคต

ลำดับ รายชื่อศูนย์บริการ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
1 ฟอร์ด ไซม์ ดาร์บี้ สุขาภิบาล 3 กรุงเทพมหานคร 088-791-6416
2 ฟอร์ด ไทยธาดา บางบอน กรุงเทพมหานคร 061-594-2000, 02-450-3899
3 ฟอร์ด ไพร์ม มอเตอร์ ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร 086-838-4023
4 ฟอร์ด กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร 083-715-7716, 081-904-1886, 087-690-0418
5 ฟอร์ด ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 086-969-5656
6 ฟอร์ด นีโอ กรุ๊ป ศูนย์บริการตัวถังและสี กรุงเทพมหานคร 089-406-9303
7 ฟอร์ด พระนคร มอเตอร์ เกษตร-นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร 082-786-7274
8 ฟอร์ด พระราม 4 กรุงเทพมหานคร 097-159-6736, 02-713-6000
9 ฟอร์ด พีพีเอส หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 087-766-5110
10 ฟอร์ด รุ่งเจริญ นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร 061-824-9621
11 ฟอร์ด ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร 088-626-1588
12 ฟอร์ด เอก สีลม (ติวานนท์) นนทบุรี 094-669-3943, 02-194-1589, 080-427-8945
13 ฟอร์ด ที เอส ออโต้เซลส์ บางบัวทอง นนทบุรี 089-772-2184
14 ฟอร์ด มหานคร รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 087-988-8456, 02-147-5909 ต่อ 301,302
15 ฟอร์ด ราชพฤกษ์ พระราม 5 นนทบุรี 085-126-6444
16 ฟอร์ด พระนคร มอเตอร์ รังสิต ปทุมธานี 092-269-9076 (ผู้จัดการ), 099-421-4556 (ลูกค้าสัมพันธ์)
17 ฟอร์ด รุ่งเจริญ คลองหลวง ปทุมธานี 086-300-8059
18 ฟอร์ด ออโต้ แกลลอรี่ ปทุมธานี 087-688-8857, 095-967-8929
19 ฟอร์ด อยุธยา พระนครศรีอยุธยา 081-312-8958, 080-939-7399
20 ฟอร์ด บางปู ศูนย์บริการ-ตัวถังและสี สมุทรปราการ 087-242-2665
21 ฟอร์ด พระประแดง สมุทรปราการ 095-554-1453 (ผู้จัดการ), 064-172-8941 (ลูกค้าสัมพันธ์)
22 ฟอร์ด รุ่งเจริญ บางนา สมุทรปราการ 093-991-2219
23 ฟอร์ด รุ่งเจริญพลัส เทพารักษ์ สมุทรปราการ 081-828-8481
24 ฟอร์ด เพชรบุรี (ชะอำ) เพชรบุรี 092-843-0537
25 ฟอร์ด ช.เอราวัณ นครปฐม 093-564-2551
26 ฟอร์ด เอก จันทบุรี จันทบุรี 092-680-5681
27 ฟอร์ด ชลบุรี ท็อป คาร์ ชลบุรี 087-942-0937
28 ฟอร์ด ตะวันออก มอเตอร์คาร์ ชลบุรี ชลบุรี 082-394-5953, 062-659-3596
29 ฟอร์ด ชลบุรี บ่อวิน ชลบุรี 092-457-4284, 099-419-7965
30 ฟอร์ด ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ (บอดี้ช็อป) จำกัด ชลบุรี 082-213-8203, 092-225-4835, 038-222233 (BP Office)
31 ฟอร์ด ชุนหลี ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 081-762-5252
32 ฟอร์ด เอกระยอง (เชิงเนิน) ระยอง 065-212-5591, 038-915-786-8 ต่อ 601
33 ฟอร์ด ขอนแก่น สหชัย (มะลิวัลย์) ขอนแก่น 086-862-8809, 081-649-4184, 043-221156 (BP office)
34 ฟอร์ด เอกสหกรุ๊ป โคราช นครราชสีมา 087-234-5821
35 ฟอร์ด นครสวรรค์-2002 นครสวรรค์ 085-812-9315
36 ฟอร์ด แอลบีเอ็ม ออโต้ ลพบุรี ลพบุรี 082-213-8203, 092-225-4835, 038-222233 (BP Office)
37 บริษัท ชุนหลี ออโต้ เพ้นท์ จำกัด ฉะเชิงเทรา 033-590657, 097-9788980
38 ฟอร์ด ฑีฆเจริญ (หนองบัวลำภู) หนองบัวลำภู 098-647-0221
39 ฟอร์ด ฑีฆเจริญ นาข่า อุดรธานี 086-037-5316
40 ฟอร์ด อเมริกัน มอเตอร์ส (รวมโชค) เชียงใหม่ 081-993-3132
41 ฟอร์ด แม่สอด ตาก 081-707-3032
42 ฟอร์ด มิตรแท้ชุมพร ชุมพร 089-962-6567
43 ฟอร์ด พี.วี.เค.หาดใหญ่(ศูนย์บริการสีและตัวถัง) สงขลา 098-878-6282, 086-749-2266, 086-959-0030
44 ฟอร์ด เอ็มเอสเค ออโตโมบิล-สมุย สุราษฎร์ธานี 062-242-6446
45 ฟอร์ด เอ็มเอสเค สุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี 089-795-6593
ลำดับ รายชื่อศูนย์บริการ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
1 ฟอร์ด ไซม์ ดาร์บี้ สุขาภิบาล 3 กรุงเทพมหานคร 088-791-6416
2 ฟอร์ด ไทยธาดา บางบอน กรุงเทพมหานคร 061-594-2000, 02-450-3899
3 ฟอร์ด ไพร์ม มอเตอร์ ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร 086-838-4023
4 ฟอร์ด กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร 083-715-7716, 081-904-1886, 087-690-0418
5 ฟอร์ด ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 086-969-5656
6 ฟอร์ด นีโอ กรุ๊ป ศูนย์บริการตัวถังและสี กรุงเทพมหานคร 089-406-9303
7 ฟอร์ด พระนคร มอเตอร์ เกษตร-นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร 082-786-7274
8 ฟอร์ด พระราม 4 กรุงเทพมหานคร 097-159-6736, 02-713-6000
9 ฟอร์ด พีพีเอส หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 087-766-5110
10 ฟอร์ด รุ่งเจริญ นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร 061-824-9621
11 ฟอร์ด ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร 088-626-1588
12 ฟอร์ด เอก สีลม (ติวานนท์) นนทบุรี 094-669-3943, 02-194-1589, 080-427-8945
13 ฟอร์ด ที เอส ออโต้เซลส์ บางบัวทอง นนทบุรี 089-772-2184
14 ฟอร์ด มหานคร รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 087-988-8456, 02-147-5909 ต่อ 301,302
15 ฟอร์ด ราชพฤกษ์ พระราม 5 นนทบุรี 085-126-6444
16 ฟอร์ด พระนคร มอเตอร์ รังสิต ปทุมธานี 092-269-9076 (ผู้จัดการ), 099-421-4556 (ลูกค้าสัมพันธ์)
17 ฟอร์ด รุ่งเจริญ คลองหลวง ปทุมธานี 086-300-8059
18 ฟอร์ด ออโต้ แกลลอรี่ ปทุมธานี 087-688-8857, 095-967-8929
19 ฟอร์ด อยุธยา พระนครศรีอยุธยา 081-312-8958, 080-939-7399
20 ฟอร์ด บางปู ศูนย์บริการ-ตัวถังและสี สมุทรปราการ 087-242-2665
21 ฟอร์ด พระประแดง สมุทรปราการ 095-554-1453 (ผู้จัดการ), 064-172-8941 (ลูกค้าสัมพันธ์)
22 ฟอร์ด รุ่งเจริญ บางนา สมุทรปราการ 093-991-2219
23 ฟอร์ด รุ่งเจริญพลัส เทพารักษ์ สมุทรปราการ 081-828-8481
24 ฟอร์ด เพชรบุรี (ชะอำ) เพชรบุรี 092-843-0537
25 ฟอร์ด ช.เอราวัณ นครปฐม 093-564-2551
26 ฟอร์ด เอก จันทบุรี จันทบุรี 092-680-5681
27 ฟอร์ด ชลบุรี ท็อป คาร์ ชลบุรี 087-942-0937
28 ฟอร์ด ตะวันออก มอเตอร์คาร์ ชลบุรี ชลบุรี 082-394-5953, 062-659-3596
29 ฟอร์ด ชลบุรี บ่อวิน ชลบุรี 092-457-4284, 099-419-7965
30 ฟอร์ด ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ (บอดี้ช็อป) จำกัด ชลบุรี 082-213-8203, 092-225-4835, 038-222233 (BP Office)
31 ฟอร์ด ชุนหลี ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 081-762-5252
32 ฟอร์ด เอกระยอง (เชิงเนิน) ระยอง 065-212-5591, 038-915-786-8 ต่อ 601
33 ฟอร์ด ขอนแก่น สหชัย (มะลิวัลย์) ขอนแก่น 086-862-8809, 081-649-4184, 043-221156 (BP office)
34 ฟอร์ด เอกสหกรุ๊ป โคราช นครราชสีมา 087-234-5821
35 ฟอร์ด นครสวรรค์-2002 นครสวรรค์ 085-812-9315
36 ฟอร์ด แอลบีเอ็ม ออโต้ ลพบุรี ลพบุรี 082-213-8203, 092-225-4835, 038-222233 (BP Office)
37 บริษัท ชุนหลี ออโต้ เพ้นท์ จำกัด ฉะเชิงเทรา 033-590657, 097-9788980
38 ฟอร์ด ฑีฆเจริญ (หนองบัวลำภู) หนองบัวลำภู 098-647-0221
39 ฟอร์ด ฑีฆเจริญ นาข่า อุดรธานี 086-037-5316
40 ฟอร์ด อเมริกัน มอเตอร์ส (รวมโชค) เชียงใหม่ 081-993-3132
41 ฟอร์ด แม่สอด ตาก 081-707-3032
42 ฟอร์ด มิตรแท้ชุมพร ชุมพร 089-962-6567
43 ฟอร์ด พี.วี.เค.หาดใหญ่(ศูนย์บริการสีและตัวถัง) สงขลา 098-878-6282, 086-749-2266, 086-959-0030
44 ฟอร์ด เอ็มเอสเค ออโตโมบิล-สมุย สุราษฎร์ธานี 062-242-6446
45 ฟอร์ด เอ็มเอสเค สุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี 089-795-6593

hidden

hidden

Kba 1

ที่ตั้งผู้จำหน่ายฟอร์ด

ที่ตั้งผู้จำหน่ายฟอร์ด

 

ที่ตั้งผู้จำหน่ายฟอร์ด

ที่ตั้งผู้จำหน่ายฟอร์ด

 

kba 2

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

1800-222-000 (โทรฟรี)

1401-222-000 (โทรจากมือถือกด)

02-305-8592

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

1800-222-000 (โทรฟรี)

1401-222-000 (โทรจากมือถือกด)

02-305-8592

Top