Home > Owner > Paint And Repair

Ford Thailand | Body Paint & Repair - ศูนย์บริการรถยนต์ฟอร์ด

ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง

ฟอร์ดได้เพิ่มการให้บริการซ่อมสีและตัวถังแก่ลูกค้าฟอร์ด เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างครบวงจร นอกเหนือจากนั้น เรายังยินดีในการให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าในการดำเนินการเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น รวมถึงประสานงานกับบริษัทประกันภัยในการนำรถเข้าซ่อม ณ ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังของฟอร์ด ลูกค้าสามารถมั่นใจได้กับมาตรฐานการให้บริการพร้อมด้วยอะไหล่แท้ฟอร์ด และให้การรับประกันคุณภาพงานซ่อมเป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม*

* (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด)

ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง

ฟอร์ดได้เพิ่มการให้บริการซ่อมสีและตัวถังแก่ลูกค้าฟอร์ด เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างครบวงจร นอกเหนือจากนั้น เรายังยินดีในการให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าในการดำเนินการเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น รวมถึงประสานงานกับบริษัทประกันภัยในการนำรถเข้าซ่อม ณ ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังของฟอร์ด ลูกค้าสามารถมั่นใจได้กับมาตรฐานการให้บริการพร้อมด้วยอะไหล่แท้ฟอร์ด และให้การรับประกันคุณภาพงานซ่อมเป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม*

* (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด)

ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง

รายชื่อศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานฟอร์ด

ในปัจจุบันผู้จำหน่ายฟอร์ดได้เริ่มเปิดบริการซ่อมสีและตัวถังในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
และมีโครงการจะขยายศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังให้ครอบคลุมการบริการให้มากยิ่งขึ้นในอนาคต

รายชื่อศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานฟอร์ด

ในปัจจุบันผู้จำหน่ายฟอร์ดได้เริ่มเปิดบริการซ่อมสีและตัวถังในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และมีโครงการจะขยายศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังให้ครอบคลุมการบริการให้มากยิ่งขึ้นในอนาคต

 

ลำดับที่

ชื่อศูนย์บริการ

จังหวัด

โทร

1

ฟอร์ด ไซม์ ดาร์บี้ สุขาภิบาล 3

กรุงเทพมหานคร

02-517-7616

2

ฟอร์ด ราชพฤกษ์

กรุงเทพมหานคร

02-457-2292

3

ฟอร์ด รุ่งเจริญ นวมินทร์

กรุงเทพมหานคร

02-947-9988

4

ฟอร์ด ศรีนครินทร์

กรุงเทพมหานคร

02-743-4600

5

ฟอร์ด พระราม 2

กรุงเทพมหานคร

02-415-0222, 02-416-0020

6

ฟอร์ด รุ่งเจริญพลัส เทพารักษ์

สมุทรปราการ

02-385-1551

7

ฟอร์ด รุ่งเจริญ บางนา

สมุทรปราการ

02-705-5500

8

ฟอร์ด พีพีเอส ลำลูกกา

ปทุมธานี

02-533-2222

9

ฟอร์ด ออโต้ แกลลอรี่

ปทุมธานี

02-975-8900

10

ฟอร์ด ที เอส ออโต้เซลส์ บางบัวทอง

นนทบุรี

02-571-1999

11

ฟอร์ด ช.เอราวัณ

นครปฐม

02-431-1000

12

ฟอร์ด อยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

035-880-777 ถึง 83

13

ฟอร์ด ชลบุรี ท็อป คาร์

ชลบุรี

038-765-376 ถึง 81

14

ฟอร์ด ตะวันออก มอเตอร์คาร์ ชลบุรี

ชลบุรี

038-109-666

15

ฟอร์ด เอกระยอง (เชิงเนิน)

ระยอง

038-915-788

16

ฟอร์ด ฑีฆเจริญ

อุดรธานี

042- 292-444 ถึง 53

17

ฟอร์ด ฑีฆเจริญ นาข่า

อุดรธานี

042-218-188

18

ฟอร์ด เอ็มดับบลิว ราชพฤกษ์ นครอินทร์

กรุงเทพมหานคร

02-432-6599

19

ฟอร์ด รุ่งเจริญ คลองหลวง

ปทุมธานี

02-524 - 2244

ลำดับที่

ชื่อศูนย์บริการ

จังหวัด

โทร

1

ฟอร์ด ไซม์ ดาร์บี้
สุขาภิบาล 3

กรุงเทพมหานคร

02-517-7616

2

ฟอร์ด ราชพฤกษ์

กรุงเทพมหานคร

02-457-2292

3

ฟอร์ด รุ่งเจริญ นวมินทร์

กรุงเทพมหานคร

02-947-9988

4

ฟอร์ด ศรีนครินทร์

กรุงเทพมหานคร

02-743-4600

5

ฟอร์ด พระราม 2

กรุงเทพมหานคร

02-415-0222,
02-416-0020

6

ฟอร์ด รุ่งเจริญพลัส
เทพารักษ์

สมุทรปราการ

02-385-1551

7

ฟอร์ด รุ่งเจริญ บางนา

สมุทรปราการ

02-705-5500

8

ฟอร์ด พีพีเอส ลำลูกกา

ปทุมธานี

02-533-2222

9

ฟอร์ด ออโต้ แกลลอรี่

ปทุมธานี

02-975-8900

10

ฟอร์ด ที เอส ออโต้เซลส์ บางบัวทอง

นนทบุรี

02-571-1999

11

ฟอร์ด ช.เอราวัณ

นครปฐม

02-431-1000

12

ฟอร์ด อยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

035-880-777 ถึง 83

13

ฟอร์ด ชลบุรี ท็อป คาร์

ชลบุรี

038-765-376 ถึง 81

14

ฟอร์ด ตะวันออก
มอเตอร์คาร์ ชลบุรี

ชลบุรี

038-109-666

15

ฟอร์ด เอก ระยอง
(เชิงเนิน)

ระยอง

038-915-788

16

ฟอร์ด ฑีฆเจริญ

อุดรธานี

042- 292-444 ถึง 53

17

ฟอร์ด ฑีฆเจริญ นาข่า

อุดรธานี

042-218-188

18

ฟอร์ด เอ็มดับบลิว ราชพฤกษ์ นครอินทร์

กรุงเทพมหานคร

02-432-6599

19

ฟอร์ด รุ่งเจริญ คลองหลวง

ปทุมธานี

02-524 - 2244

hidden

hidden

Kba 1

ที่ตั้งผู้จำหน่ายฟอร์ด

ที่ตั้งผู้จำหน่ายฟอร์ด

 

ที่ตั้งผู้จำหน่ายฟอร์ด

ที่ตั้งผู้จำหน่ายฟอร์ด

 

kba 2

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

1800-222-000 (โทรฟรี)

1401-222-000 (โทรจากมือถือกด)

02-305-8592

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

1800-222-000 (โทรฟรี)

1401-222-000 (โทรจากมือถือกด)

02-305-8592