Home > Owner > Oil Saver Pack

Ford Thailand | Ford Solutions Oilsavepack - โปรแกรมชุดน้ำมันเครื่องสุดคุ้ม

โปรแกรมชุดน้ำมันเครื่องสุดคุ้ม

ให้ ความ คุ้มค่าที่เลือกได้

โปรแกรมชุดน้ำมันเครื่องสุดคุ้ม

ให้ ความ คุ้มค่าที่เลือกได้

osp_billboard

โปรแกรมชุดน้ำมันเครื่องสุดคุ้ม

ฟอร์ดขอเสนอโปรแกรม “ชุดน้ำมันเครื่องสุดคุ้ม” ทุกๆ ครั้งที่เข้ารับบริการเช็กระยะที่ศูนย์บริการมาตรฐานฟอร์ดทั่วประเทศ ฟอร์ดมอบสิทธิพิเศษที่จะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายสูงสุด 26%* ในการเปลี่ยนอะไหล่บำรุงรักษา 3 รายการ

 1. น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100%**
 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่อง
 3. โอริงน๊อตอ่างน้ำมันเครื่อง

 

ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์

โปรแกรมชุดน้ำมันเครื่องสุดคุ้ม

ฟอร์ดขอเสนอโปรแกรม “ชุดน้ำมันเครื่องสุดคุ้ม” ทุกๆ ครั้งที่เข้ารับบริการเช็กระยะที่ศูนย์บริการมาตรฐานฟอร์ดทั่วประเทศ ฟอร์ดมอบสิทธิพิเศษที่จะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายสูงสุด 26%* ในการเปลี่ยนอะไหล่บำรุงรักษา 3 รายการ

 1. น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100%**
 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่อง
 3. โอริงน๊อตอ่างน้ำมันเครื่อง

 

ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์

 รายการราคาโปรแกรมชุดน้ำมันเครื่องสุดคุ้ม (Oil Save Pack - OSP)

 รายการราคาโปรแกรมชุดน้ำมันเครื่องสุดคุ้ม (Oil Save Pack - OSP)

OSP 12 Month Service Cost
OSP 9 Month Service Cost
 • หมายเหตุ:
  หมายเหตุ:
  • อายุของโปรแกรมจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ซื้อ และจะสิ้นสุดตามระยะเวลา หรือระยะทางในแต่ละประเภทโปรแกรมที่ระบุข้างต้น (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
  • ราคาขายตามโบรชัวร์ดังกล่าวเป็นราคาที่รวม vat 7% ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ซึ่งยังไม่รวมค่าแรงและค่าอะไหล่สิ้นเปลืองอื่นๆ นอกเหนือจากอะไหล่ ในโปรแกรม 3 รายการตามที่ระบุ ข้อเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  *        คำนวณจากรถ Ford 1.8L, 2.0L Duratec ของแพคเกจ 3 ครั้ง

  **      ใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% จากฟอร์ด สำหรับรถทุกรุ่น ยกเว้น Ranger และ Everest ก่อนปี 2012

  ***    สำหรับ Ranger ที่เริ่มขายในปี 2012 และ 2015

  • อายุของโปรแกรมจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ซื้อ และจะสิ้นสุดตามระยะเวลา หรือระยะทางในแต่ละประเภทโปรแกรมที่ระบุข้างต้น (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
  • ราคาขายตามโบรชัวร์ดังกล่าวเป็นราคาที่รวม vat 7% ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ซึ่งยังไม่รวมค่าแรงและค่าอะไหล่สิ้นเปลืองอื่นๆ นอกเหนือจากอะไหล่ ในโปรแกรม 3 รายการตามที่ระบุ ข้อเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  *        คำนวณจากรถ Ford 1.8L, 2.0L Duratec ของแพคเกจ 3 ครั้ง

  **      ใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% จากฟอร์ด สำหรับรถทุกรุ่น ยกเว้น Ranger และ Everest ก่อนปี 2012

  ***    สำหรับ Ranger ที่เริ่มขายในปี 2012 และ 2015

Contact us

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

Ford Call Center โทร. 1383 หรือ 1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)

Email: fordthai@ford.com

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
Ford Call Center โทร. 1383 หรือ 1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)
Email: fordthai@ford.com