Engine Oil Warning Lamp

                  

                  

engine-oil

แรงดันน้ำมันเครื่อง ผิดปกติ

   แรงดันน้ำมันเครื่อง ผิดปกติ

1. ความหมายของตัวชี้วัดต่างๆ
  • หากสัญลักษณ์นี้ปรากฏขึ้นและค้างอยู่หลังจากเครื่องยนต์กำลังทำงาน แสดงถึงความผิดปกติของระดับน้ำมันเครื่อง
สิ่งที่คุณควรปฏิบัติ
  • หยุดรถในที่ปลอดภัยและดับเครื่องยนต์
  • ตรวจสอบระดับน้ำมั้นเครื่องด้วยความระมัดระวัง
  • กรุณารอจนไฟของสัญลักษณ์นี้ดับลง ก่อนเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง
  • กรุณานำรถเข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการฟอร์ดโดยเร็วที่สุด
1. ความหมายของตัวชี้วัดต่างๆ
  • หากสัญลักษณ์นี้ปรากฏขึ้นและค้างอยู่หลังจากเครื่องยนต์กำลังทำงาน แสดงถึงความผิดปกติของระดับน้ำมันเครื่อง
สิ่งที่คุณควรปฏิบัติ
  • หยุดรถในที่ปลอดภัยและดับเครื่องยนต์
  • ตรวจสอบระดับน้ำมั้นเครื่องด้วยความระมัดระวัง
  • กรุณารอจนไฟของสัญลักษณ์นี้ดับลง ก่อนเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง
  • กรุณานำรถเข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการฟอร์ดโดยเร็วที่สุด
Top