Home > Owner > Indicator Icons > ABS Warning Lamp

ABS Warning Lamp

                  

                  

ABS

ระบบABS เกิดการขัดข้อง

   ระบบABS เกิดการขัดข้อง

1. ความหมายของตัวชี้วัดต่างๆ
  • หากสัญลักษณ์นี้ปรากฏขึ้น แสดงถึงการมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นกับระบบ ABS โดยที่ระบบเบรกยังทำงานได้ตามปกติ แต่ระบบ ABS จะไม่ทำงาน กรุณานำรถเข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการฟอร์ดโดยเร็วที่สุด
1. ความหมายของตัวชี้วัดต่างๆ
  • หากสัญลักษณ์นี้ปรากฏขึ้น แสดงถึงการมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นกับระบบ ABS โดยที่ระบบเบรกยังทำงานได้ตามปกติ แต่ระบบ ABS จะไม่ทำงาน กรุณานำรถเข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการฟอร์ดโดยเร็วที่สุด
Top