Ford Tyre Campaign

โปรแกรมดูแลยางจากฟอร์ด

โปรแกรมดูแลยางจากฟอร์ด

ฟอร์ดรับประกันความเสียหายยางจากสภาพถนน (Road Hazard)
เปลี่ยนยาง เส้นใหม่ ภายใน 180 วัน


เปลี่ยนยางครบ 4 เส้น ที่ฟอร์ดวันนี้ รับประกันเปลี่ยนยางเส้นใหม่
เมื่อยางได้รับความเสียหาย บาด บวม แตก ตำ

และไม่ต้องกังวลเรื่องราคา
เจอยางที่อื่นถูกกว่าที่ฟอร์ด รับเงิน ส่วนต่าง คืนทันที

เมื่อซื้อยางยี่ห้อบริดจสโตน มิชลิน กู๊ดเยียร์ ดันลอป บีเอฟกู๊ดริช ไฟร์สโตน แม็กซิส ฮันกุก และอพอลโล ที่ศูนย์บริการฟอร์ดเท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566

ฟอร์ดรับประกันความเสียหายยางจากสภาพถนน (Road Hazard)
เปลี่ยนยาง เส้นใหม่ ภายใน 180 วัน


เปลี่ยนยางครบ 4 เส้น ที่ฟอร์ดวันนี้ รับประกันเปลี่ยนยางเส้นใหม่
เมื่อยางได้รับความเสียหาย บาด บวม แตก ตำ

และไม่ต้องกังวลเรื่องราคา
เจอยางที่อื่นถูกกว่าที่ฟอร์ด รับเงิน ส่วนต่าง คืนทันที

เมื่อซื้อยางยี่ห้อบริดจสโตน มิชลิน กู๊ดเยียร์ ดันลอป บีเอฟกู๊ดริช ไฟร์สโตน แม็กซิส ฮันกุก และอพอลโล ที่ศูนย์บริการฟอร์ดเท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566

tyre campaign pricing
tyre campaign pricing
tyre campaign pricing
tyre campaign pricing
tyre campaign pricing

*หมายเหตุ

 1. ราคายาง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566
 2. ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการติดตั้งยางและถ่วงล้อ ไม่รวมค่าบริการตั้งศูนย์
 3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการฟอร์ดใกล้บ้านท่านหรือติดต่อ Ford Call Center โทร.1383

*หมายเหตุ

 1. ราคายาง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566
 2. ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการติดตั้งยางและถ่วงล้อ ไม่รวมค่าบริการตั้งศูนย์
 3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการฟอร์ดใกล้บ้านท่านหรือติดต่อ Ford Call Center โทร.1383
 • โปรแกรมดูแลความเสียหายยางจากสภาพถนน (Road Hazard Warranty)

  โปรแกรมดูแลความเสียหายยางจากสภาพถนน (Road Hazard Warranty)

  เมื่อซื้อยางยี่ห้อบริดจสโตน มิชลิน กู๊ดเยียร์ ดันลอป บีเอฟกู๊ดริช ไฟร์สโตน แม็กซิส ฮันกุก และอพอลโล จำนวน 4 เส้น รับประกันเคลมให้ทันทีหากเกิดการเสียหายจากสภาพถนนภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อยางรถยนต์กับศูนย์บริการผู้จำหน่ายฟอร์ด โปรแกรมรับประกันมีผลสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น

  เมื่อซื้อยางยี่ห้อบริดจสโตน มิชลิน กู๊ดเยียร์ ดันลอป บีเอฟกู๊ดริช ไฟร์สโตน แม็กซิส ฮันกุก และอพอลโล จำนวน 4 เส้น รับประกันเคลมให้ทันทีหากเกิดการเสียหายจากสภาพถนนภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อยางรถยนต์กับศูนย์บริการผู้จำหน่ายฟอร์ด โปรแกรมรับประกันมีผลสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น

 • เงื่อนไขการรับประกันสำหรับ โปรแกรมความเสียหายจากสภาพถนน

  เงื่อนไขการรับประกันสำหรับ โปรแกรมความเสียหายจากสภาพถนน

  1. รับประกันเมื่อซื้อและติดตั้งยางครบทั้ง 4 เส้นที่ศูนย์บริการผู้จำหน่ายฟอร์ด สำหรับยางยี่ห้อบริดจสโตน มิชลิน กู๊ดเยียร์ ดันลอป บีเอฟกู๊ดริช ไฟร์สโตน แม็กซิส ฮันกุก และอพอลโลเท่านั้น (ต่อรถ 1 คันใน 1 ใบเสร็จ)
  2. การรับประกันนี้มีระยะเวลา 180 วัน เริ่มนับตั้งแต่วันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน เท่านั้น โดยทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนยางให้สูงสุด 4 เส้น ต่อ 1 ใบเสร็จรับเงิน
  3. กรณีมีการเคลมยางเส้นใหม่ การรับประกันของยางเส้นที่เคลมนั้นจะนับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงินของยางที่เปลี่ยนครั้งแรกพร้อมกัน 4 เส้นเท่านั้น และไม่สามารถเคลมยางช้ำในตำแหน่งเดิมที่เคยเคลมไปแล้วได้อีก
  4. ทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนเส้นใหม่ให้เป็นยี่ห้อ รุ่น และ ขนาด เดียวกัน กับยางเดิมที่ชำรุด ในกรณีที่ยางรถยนต์เกิดความเสียหายจากวัสดุแปลกปลอม หรือสิ่งกีดขวางประเภทต่างๆ บนท้องถนน ขณะขับขี่จนไม่สามารถปะซ่อมให้ใช้งานได้ตามปกติได้ เช่น ตะปู เศษแก้ว ก้อนหิน ของมีคม หลุม ฟุตบาท ฯลฯ เท่านั้น
  5. กรณียางรุ่น ยี่ห้อ และ ขนาดเดิม ไม่มีสินค้าหรือยกเลิกการผลิตไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนยาง ยี่ห้อ หรือ รุ่นอื่นทดแทน หากยางใหม่ มีราคาสูงกว่า ผู้ขอรับประกันจะต้องจ่ายเงินส่วนต่างที่เกิดขึ้น โดยคิดจากราคา ณ วันที่เปลี่ยนยางใหม่ หรือ หากยางที่เคลมให้ใหม่มีราคาต่ำกว่ายางเดิม บริษัทฯ จะไม่ชดเชยส่วนต่างราคายางให้
  6. กรณียางถูกของมีคมตำแต่สามารถปะซ่อมได้ ทางผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้จัดหาร้านและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเอง
  7. การเปลี่ยนยางเส้นใหม่ไม่รวมถึงค่าบริการ ถอดและใส่ล้อรวมถึงค่าบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ และเติมลม ยางไนโตรเจน โดยผู้ขอรับประกันจะต้องทิ้งยางที่ชำรุดไว้ ให้ กับทางตัวแทนจำหน่าย เพื่อส่งคืนให้กับ ทางบริษัทฯ
  8. การรับประกันนี้จะเคลมเป็นยางเส้นใหม่เท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือส่วนลดใดๆ ได้
  9. การรับประกันไม่ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อค่าความเสียหายของอุบัติเหตุรวมถึงกระทะล้อ ล้อแม็กซ์ อะไหล่อื่นๆ การบาดเจ็บ ค่าเสียเวลา ค่าเสียหายที่ไม่ได้ใช้รถ ค่าความไม่สะดวกในขณะที่รถของผู้ใช้งานไม่สามารถใช้งานได้
  10. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมในลักษณะการใช้งานดังต่อไปนี้
   1. ความพึงพอใจในสินค้า เช่น เสียงของยาง ความแข็งหรือนิ่มของยาง
   2. ยางที่ถูกนำไปใช้งานผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค์ เช่น นำยางรถเก๋งไปใช้กับรถกระบะ
   3. ยางที่ใช้กับรถโดยสารรับจ้าง หรือรถเช่า รวมทั้งรถที่ใช้ในการแข่งขันทุกประเภท
   4. ยางที่ใช้ในการบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนด
   5. ยางที่ถูกโอนถ่าย หรือถูกถอดนำไปใส่ในรถคันอื่น
   6. ยางที่ถูกแก้ไข ดัดแปลง ให้เปลี่ยนไปจากสภาพเดิม
   7. กรณีขาดการดูแลรักษา ตามระยะเวลาที่กำหนดตามคู่มือผู้ใช้งานของรถรุ่นนั้นๆ
   8. รถยนต์ที่เปลี่ยนยางกับศูนย์บริการผู้จำหน่ายฟอร์ด แต่ได้มีการใช้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับยางกับผู้ให้บริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการผู้จำหน่ายฟอร์ด
  11. การรับประกันไม่ครอบคลุมสำหรับยางยี่ห้อกู๊ดเยียร์รุ่นที่อยู่ในการรับประกัน Worry Free ซึ่งการเคลมยางที่ยี่ห้อกู๊ดเยียร์ ผ่านโปรแกรม Worry Free จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขของทางบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น
  12. นโยบายการดูแลความเสียหายจากสภาพถนนนี้ใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในประเทศอื่นๆ เพราะมีเงื่อนไขและบริบททางกฏหมายที่แตกต่างกัน
  13. ยางทุกเส้นที่ท่านนำมาขอรับการเคลม และได้รับการเคลมไปแล้วตามนโยบายดูแลความเสียหายจากสภาพถนนจะถือเป็นสมบัติของบริษัทฟอร์ด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) ซึ่งท่านจะไม่สามารถขอรับคืนได้ 
  14. บริษัทฟอร์ด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  15. การพิจารณาของบริษัทฟอร์ด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) ให้ถือเป็นที่สุด
  1. รับประกันเมื่อซื้อและติดตั้งยางครบทั้ง 4 เส้นที่ศูนย์บริการผู้จำหน่ายฟอร์ด สำหรับยางยี่ห้อบริดจสโตน มิชลิน กู๊ดเยียร์ ดันลอป บีเอฟกู๊ดริช ไฟร์สโตน แม็กซิส ฮันกุก และอพอลโลเท่านั้น (ต่อรถ 1 คันใน 1 ใบเสร็จ)
  2. การรับประกันนี้มีระยะเวลา 180 วัน เริ่มนับตั้งแต่วันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน เท่านั้น โดยทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนยางให้สูงสุด 4 เส้น ต่อ 1 ใบเสร็จรับเงิน
  3. กรณีมีการเคลมยางเส้นใหม่ การรับประกันของยางเส้นที่เคลมนั้นจะนับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงินของยางที่เปลี่ยนครั้งแรกพร้อมกัน 4 เส้นเท่านั้น และไม่สามารถเคลมยางช้ำในตำแหน่งเดิมที่เคยเคลมไปแล้วได้อีก
  4. ทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนเส้นใหม่ให้เป็นยี่ห้อ รุ่น และ ขนาด เดียวกัน กับยางเดิมที่ชำรุด ในกรณีที่ยางรถยนต์เกิดความเสียหายจากวัสดุแปลกปลอม หรือสิ่งกีดขวางประเภทต่างๆ บนท้องถนน ขณะขับขี่จนไม่สามารถปะซ่อมให้ใช้งานได้ตามปกติได้ เช่น ตะปู เศษแก้ว ก้อนหิน ของมีคม หลุม ฟุตบาท ฯลฯ เท่านั้น
  5. กรณียางรุ่น ยี่ห้อ และ ขนาดเดิม ไม่มีสินค้าหรือยกเลิกการผลิตไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนยาง ยี่ห้อ หรือ รุ่นอื่นทดแทน หากยางใหม่ มีราคาสูงกว่า ผู้ขอรับประกันจะต้องจ่ายเงินส่วนต่างที่เกิดขึ้น โดยคิดจากราคา ณ วันที่เปลี่ยนยางใหม่ หรือ หากยางที่เคลมให้ใหม่มีราคาต่ำกว่ายางเดิม บริษัทฯ จะไม่ชดเชยส่วนต่างราคายางให้
  6. กรณียางถูกของมีคมตำแต่สามารถปะซ่อมได้ ทางผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้จัดหาร้านและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเอง
  7. การเปลี่ยนยางเส้นใหม่ไม่รวมถึงค่าบริการ ถอดและใส่ล้อรวมถึงค่าบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ และเติมลม ยางไนโตรเจน โดยผู้ขอรับประกันจะต้องทิ้งยางที่ชำรุดไว้ ให้ กับทางตัวแทนจำหน่าย เพื่อส่งคืนให้กับ ทางบริษัทฯ
  8. การรับประกันนี้จะเคลมเป็นยางเส้นใหม่เท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือส่วนลดใดๆ ได้
  9. การรับประกันไม่ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อค่าความเสียหายของอุบัติเหตุรวมถึงกระทะล้อ ล้อแม็กซ์ อะไหล่อื่นๆ การบาดเจ็บ ค่าเสียเวลา ค่าเสียหายที่ไม่ได้ใช้รถ ค่าความไม่สะดวกในขณะที่รถของผู้ใช้งานไม่สามารถใช้งานได้
  10. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมในลักษณะการใช้งานดังต่อไปนี้
   1. ความพึงพอใจในสินค้า เช่น เสียงของยาง ความแข็งหรือนิ่มของยาง
   2. ยางที่ถูกนำไปใช้งานผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค์ เช่น นำยางรถเก๋งไปใช้กับรถกระบะ
   3. ยางที่ใช้กับรถโดยสารรับจ้าง หรือรถเช่า รวมทั้งรถที่ใช้ในการแข่งขันทุกประเภท
   4. ยางที่ใช้ในการบรรทุกน้ำหนักเกินกำหนด
   5. ยางที่ถูกโอนถ่าย หรือถูกถอดนำไปใส่ในรถคันอื่น
   6. ยางที่ถูกแก้ไข ดัดแปลง ให้เปลี่ยนไปจากสภาพเดิม
   7. กรณีขาดการดูแลรักษา ตามระยะเวลาที่กำหนดตามคู่มือผู้ใช้งานของรถรุ่นนั้นๆ
   8. รถยนต์ที่เปลี่ยนยางกับศูนย์บริการผู้จำหน่ายฟอร์ด แต่ได้มีการใช้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับยางกับผู้ให้บริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการผู้จำหน่ายฟอร์ด
  11. การรับประกันไม่ครอบคลุมสำหรับยางยี่ห้อกู๊ดเยียร์รุ่นที่อยู่ในการรับประกัน Worry Free ซึ่งการเคลมยางที่ยี่ห้อกู๊ดเยียร์ ผ่านโปรแกรม Worry Free จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขของทางบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น
  12. นโยบายการดูแลความเสียหายจากสภาพถนนนี้ใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในประเทศอื่นๆ เพราะมีเงื่อนไขและบริบททางกฏหมายที่แตกต่างกัน
  13. ยางทุกเส้นที่ท่านนำมาขอรับการเคลม และได้รับการเคลมไปแล้วตามนโยบายดูแลความเสียหายจากสภาพถนนจะถือเป็นสมบัติของบริษัทฟอร์ด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) ซึ่งท่านจะไม่สามารถขอรับคืนได้ 
  14. บริษัทฟอร์ด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  15. การพิจารณาของบริษัทฟอร์ด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) ให้ถือเป็นที่สุด
 • โปรแกรมรับประกันราคายาง (Low Price Tyre Guarantee)

  โปรแกรมรับประกันราคายาง (Low Price Tyre Guarantee)

  เมื่อซื้อและติดตั้งยางยี่ห้อมิชลิน บริดจสโตน ดันลอป กู๊ดเยียร์ บีเอฟกู๊ดริช ฮันกุก อพอลโล ไฟร์สโตน และแม็กซิส ที่ศูนย์บริการฟอร์ด จะได้รับประกันส่วนต่างราคาขายปลีกทันทีเป็นเวลา 7 วัน นับจากวันที่ซื้อยาง

  หากพบว่าราคาขายปลีกของยางที่ศูนย์บริการรถยนต์ทั่วไปประเภทเร่งด่วน (Fast Fit)* มีราคาถูกกว่ายางที่ลูกค้าได้ซื้อไป บริษัทฯ จะชดเชยส่วนต่างให้ทันทีภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทฯ

  เมื่อซื้อและติดตั้งยางยี่ห้อมิชลิน บริดจสโตน ดันลอป กู๊ดเยียร์ บีเอฟกู๊ดริช ฮันกุก อพอลโล ไฟร์สโตน และแม็กซิส ที่ศูนย์บริการฟอร์ด จะได้รับประกันส่วนต่างราคาขายปลีกทันทีเป็นเวลา 7 วัน นับจากวันที่ซื้อยาง

  หากพบว่าราคาขายปลีกของยางที่ศูนย์บริการรถยนต์ทั่วไปประเภทเร่งด่วน (Fast Fit)* มีราคาถูกกว่ายางที่ลูกค้าได้ซื้อไป บริษัทฯ จะชดเชยส่วนต่างให้ทันทีภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทฯ

 • เงื่อนไขการรับประกันสำหรับ โปรแกรมรับประกันราคายาง

  เงื่อนไขการรับประกันสำหรับ โปรแกรมรับประกันราคายาง

  1. ข้อเสนอนี้ เฉพาะเมื่อซื้อยางยี่ห้อบริดจสโตน มิชลิน กู๊ดเยียร์ ดันลอป บีเอฟกู๊ดริช ไฟร์สโตน แม็กซิส ฮันกุก และอพอลโลที่จำหน่ายโดยศูนย์บริการผู้จำหน่ายฟอร์ดเท่านั้น
  2. ยางของคู่แข่งที่จะเปรียบเทียบราคาต้องเป็นยางใหม่ (ไม่รวมถึงยางรันแฟลต) จากศูนย์บริการรถยนต์ทั่วไปประเภทเร่งด่วน (Fast Fit)* ที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
  3. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้กับยางราคาโปรโมชั่นพิเศษ หรือโปรโมชั่นที่จัดขึ้นในระหว่างช่วงการเปิดตัวธุรกิจอย่างเป็นทางการ (Grand Opening) หรือกิจกรรมพิเศษ และไม่รวมถึงข้อเสนอในการรับเงินคืน (Cashback) การมอบบัตรของขวัญหรือยางที่ซื้อโดยการผ่อนชำระ การลดราคายางแบบล้างสต็อกสินค้า ยางปีเก่าหรือราคาจากคู่แข่งที่ศูนย์บริการผู้จำหน่ายฟอร์ดไม่สามารถตรวจสอบราคาดังกล่าวได้
  4. ลูกค้าต้องนำแผ่นพับโฆษณา หรือสื่อการตลาดอื่นๆ ของคู่แข่งมาแสดงเป็นหลักฐานยืนยัน โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่ราคาเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของราคา ข้อมูลรายละเอียดของยาง (เช่น ยี่ห้อยาง คุณภาพของยาง ขนาดของยาง ค่าขีดจำกัดความเร็วสูงสุดของยาง ค่าดัชนีการรับน้ำหนัก และขนาดของแก้มยาง) พร้อมทั้งราคาของยางปรากฎอยู่ในแผ่นพับ หรือสื่อการตลาดอื่นๆ ดังกล่าวด้วย
  5. ราคาของคู่แข่งที่นำมาแสดงต้องเป็นยางยี่ห้อ รุ่น ขนาด เดียวกัน และมีค่าขีดจำกัดความเร็วสูงสุดของยาง ค่าดัชนีการรับน้ำหนักเท่ากันกับยางที่ลูกค้าซื้อเท่านั้น
  6. ราคาของคู่แข่งที่นำมาแสดงจะต้องเป็นราคาที่มีผลอยู่ภายในเดือนที่ซื้อยางด้วยโปรแกรมรับประกันราคายาง
  7. ลูกค้าสามารถแสดงราคายางของคู่แข่งเพื่อใช้เป็นหลักฐานขณะซื้อยาง (ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะซื้อยางในราคาที่เท่ากับราคาของคู่แข่ง) หรือภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าซื้อยางจากศูนย์บริการผู้จำหน่ายฟอร์ด (ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะขอรับเงินส่วนต่างของราคายางคืน)
  8. ราคายางของคู่แข่งที่นำมาแสดงต้องอยู่ในลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์ หรือเป็นโฆษณาที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์เท่านั้น
  9. การเสนอราคาของคู่แข่งด้วยวาจา หรือด้วยลายมือ การเสนอส่วนลดพิเศษเฉพาะสำหรับลูกค้าเป็นรายบุคคลหรือในรูปแบบของกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ราคาที่เสนอให้ลูกค้าผ่านทางอีเมล หรือการเสนอราคาในแบบอื่นๆ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถตรวจสอบได้ จะไม่ถูกพิจารณาในการรับประกันราคายาง
  10. บริษัทฟอร์ด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการสอบถามคู่แข่งเพื่อยืนยันราคายาง และความพร้อมของสต็อกสินค้าซึ่งลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้ภายในช่วงเวลาโปรโมชั่นของคู่แข่งเท่านั้น
  11. บริษัทฟอร์ด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่างๆ หรือยกเลิกการประกันราคายางโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  12. การพิจารณาของบริษัทฟอร์ด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) ให้ถือเป็นที่สุด
  1. ข้อเสนอนี้ เฉพาะเมื่อซื้อยางยี่ห้อบริดจสโตน มิชลิน กู๊ดเยียร์ ดันลอป บีเอฟกู๊ดริช ไฟร์สโตน แม็กซิส ฮันกุก และอพอลโลที่จำหน่ายโดยศูนย์บริการผู้จำหน่ายฟอร์ดเท่านั้น
  2. ยางของคู่แข่งที่จะเปรียบเทียบราคาต้องเป็นยางใหม่ (ไม่รวมถึงยางรันแฟลต) จากศูนย์บริการรถยนต์ทั่วไปประเภทเร่งด่วน (Fast Fit)* ที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
  3. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้กับยางราคาโปรโมชั่นพิเศษ หรือโปรโมชั่นที่จัดขึ้นในระหว่างช่วงการเปิดตัวธุรกิจอย่างเป็นทางการ (Grand Opening) หรือกิจกรรมพิเศษ และไม่รวมถึงข้อเสนอในการรับเงินคืน (Cashback) การมอบบัตรของขวัญหรือยางที่ซื้อโดยการผ่อนชำระ การลดราคายางแบบล้างสต็อกสินค้า ยางปีเก่าหรือราคาจากคู่แข่งที่ศูนย์บริการผู้จำหน่ายฟอร์ดไม่สามารถตรวจสอบราคาดังกล่าวได้
  4. ลูกค้าต้องนำแผ่นพับโฆษณา หรือสื่อการตลาดอื่นๆ ของคู่แข่งมาแสดงเป็นหลักฐานยืนยัน โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่ราคาเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของราคา ข้อมูลรายละเอียดของยาง (เช่น ยี่ห้อยาง คุณภาพของยาง ขนาดของยาง ค่าขีดจำกัดความเร็วสูงสุดของยาง ค่าดัชนีการรับน้ำหนัก และขนาดของแก้มยาง) พร้อมทั้งราคาของยางปรากฎอยู่ในแผ่นพับ หรือสื่อการตลาดอื่นๆ ดังกล่าวด้วย
  5. ราคาของคู่แข่งที่นำมาแสดงต้องเป็นยางยี่ห้อ รุ่น ขนาด เดียวกัน และมีค่าขีดจำกัดความเร็วสูงสุดของยาง ค่าดัชนีการรับน้ำหนักเท่ากันกับยางที่ลูกค้าซื้อเท่านั้น
  6. ราคาของคู่แข่งที่นำมาแสดงจะต้องเป็นราคาที่มีผลอยู่ภายในเดือนที่ซื้อยางด้วยโปรแกรมรับประกันราคายาง
  7. ลูกค้าสามารถแสดงราคายางของคู่แข่งเพื่อใช้เป็นหลักฐานขณะซื้อยาง (ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะซื้อยางในราคาที่เท่ากับราคาของคู่แข่ง) หรือภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าซื้อยางจากศูนย์บริการผู้จำหน่ายฟอร์ด (ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะขอรับเงินส่วนต่างของราคายางคืน)
  8. ราคายางของคู่แข่งที่นำมาแสดงต้องอยู่ในลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์ หรือเป็นโฆษณาที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์เท่านั้น
  9. การเสนอราคาของคู่แข่งด้วยวาจา หรือด้วยลายมือ การเสนอส่วนลดพิเศษเฉพาะสำหรับลูกค้าเป็นรายบุคคลหรือในรูปแบบของกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ราคาที่เสนอให้ลูกค้าผ่านทางอีเมล หรือการเสนอราคาในแบบอื่นๆ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถตรวจสอบได้ จะไม่ถูกพิจารณาในการรับประกันราคายาง
  10. บริษัทฟอร์ด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการสอบถามคู่แข่งเพื่อยืนยันราคายาง และความพร้อมของสต็อกสินค้าซึ่งลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้ภายในช่วงเวลาโปรโมชั่นของคู่แข่งเท่านั้น
  11. บริษัทฟอร์ด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่างๆ หรือยกเลิกการประกันราคายางโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  12. การพิจารณาของบริษัทฟอร์ด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) ให้ถือเป็นที่สุด
Top