Home > Owner > Ford Protect: Extended Service Plans & Warranty | Ford TH

Ford Protect: Extended Service Plans & Warranty | Ford TH

FORD PROTECT

FORD PROTECT

FORD PROTECT

limit out of pocket expenses

คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

ford genuine parts

มั่นใจในอะไหล่แท้

มั่นใจในอะไหล่แท้

accepted in all ford dealer leadership

รับบริการได้ที่ศูนย์ฟอร์ดทั่วประเทศ

รับบริการได้ที่ศูนย์ฟอร์ดทั่วประเทศ

authorized and trained ford tech

การบริการจากช่างเทคนิคพร้อม เครื่องมือที่ได้มาตรฐานฟอร์ด

การบริการจากช่างเทคนิคพร้อม เครื่องมือที่ได้มาตรฐานฟอร์ด

transferrable to the next owner

สามารถโอนสิทธิ์นี้ให้กับ
เจ้าของรถคนใหม่ได้

สามารถโอนสิทธิ์นี้ให้กับ
เจ้าของรถคนใหม่ได้

รายละเอียด
โปรแกรมขยายระยะรับประกัน 

Learn More

โปรแกรมบำรุงรักษาตามระยะ

และ โปรแกรมน้ำมันเครื่อง สุดคุ้ม

Learn More

โปรแกรมช่วยเหลือฉุกเฉิน

Learn More

โปรแกรมประกันภัย Ford Ensure

Learn More

ผู้มีสิทธิ์ซื้อโปรแกรม รถที่มีอายุ 0-36 เดือน /ไม่เกิน 100,000 กิโลเมตร (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) รถที่มีอายุ 0 - 10 years และไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร สามารถต่ออายุได้ทันที เมื่อครบกำหนด การให้บริการฟรีใน 3 ปีแรก  สามารถต่ออายุได้ ถึง 7 ปี
มีจำหน่าย ศูนย์ฟอร์ดทั่วประเทศ  ศูนย์ฟอร์ดทั่วประเทศ Ford RSA
Call center 02-305-8592
ศูนย์ฟอร์ดทั่วประเทศ หรือ Ford Ensure call center 02-633-6080
ความคุ้มครอง / สิทธิประโยชน์ของโปรแกรม
  • โปรแกรมการขยายระยะการรับประกันคุณภาพรถยนต์
  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมงตลอดระยะเวลาของโปรแกรม
  • ส่วนลด 15% สำหรับการซื้อโปรแกรมชุดน้ำมันเครื่องสุดคุ้ม Oil Save Pack (OSP) และโปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ  (SSP)
อะไหล่บำรุงรักษาตามโปรแกรมเช็กระยะรวมค่าแรง หรือ โปรแกรมน้ำมันเครื่องไม่รวมค่าแรง

*รายละเอียดโปรแกรมอาจแตกต่างกันในแต่ละสินค้า ,ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก View Coverage
 
24 ชั่วโมง /7 วัน ให้คำปรึกษาทางเทคนิค, บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน บริการยก ลาก ไม่จำกัดจำนวนครั้ง รับประกันโดย 5 บริษัทประกันคู่ค้าของฟอร์ด สามารถรับบริการที่ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังที่ได้รับรองมารตฐานจากฟอร์ด รวมถึงรับประกันอะไหล่ 1 ปี
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ โปรแกรม FORD CARE Gold Package

โปรแกรม FORD CARE Driveline Package
โปรแกรมบำรุงรักษาตามระยะ

โปรแกรมน้ำมันเครื่อง สุดคุ้ม
โปรแกรมช่วยเหลือฉุกเฉิน โปรแกรมประกันภัย
Ford Ensure

 

รายละเอียด
โปรแกรมขยายระยะรับประกัน 

Learn More

โปรแกรมบำรุงรักษาตามระยะ

และ โปรแกรมน้ำมันเครื่อง สุดคุ้ม

Learn More

โปรแกรมช่วยเหลือฉุกเฉิน

Learn More

โปรแกรมประกันภัย Ford Ensure

Learn More

ผู้มีสิทธิ์ซื้อโปรแกรม รถที่มีอายุ 0-36 เดือน /ไม่เกิน 100,000 กิโลเมตร (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) รถที่มีอายุ 0 - 10 years และไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร สามารถต่ออายุได้ทันที เมื่อครบกำหนด การให้บริการฟรีใน 3 ปีแรก  สามารถต่ออายุได้ ถึง 7 ปี
มีจำหน่าย ศูนย์ฟอร์ดทั่วประเทศ  ศูนย์ฟอร์ดทั่วประเทศ Ford RSA
Call center 02-305-8592
ศูนย์ฟอร์ดทั่วประเทศ หรือ Ford Ensure call center 02-633-6080
ความคุ้มครอง / สิทธิประโยชน์ของโปรแกรม
  • โปรแกรมการขยายระยะการรับประกันคุณภาพรถยนต์
  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมงตลอดระยะเวลาของโปรแกรม
  • ส่วนลด 15% สำหรับการซื้อโปรแกรมชุดน้ำมันเครื่องสุดคุ้ม Oil Save Pack (OSP) และโปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ  (SSP)
อะไหล่บำรุงรักษาตามโปรแกรมเช็กระยะรวมค่าแรง หรือ โปรแกรมน้ำมันเครื่องไม่รวมค่าแรง

*รายละเอียดโปรแกรมอาจแตกต่างกันในแต่ละสินค้า ,ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก View Coverage
 
24 ชั่วโมง /7 วัน ให้คำปรึกษาทางเทคนิค, บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน บริการยก ลาก ไม่จำกัดจำนวนครั้ง รับประกันโดย 5 บริษัทประกันคู่ค้าของฟอร์ด สามารถรับบริการที่ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังที่ได้รับรองมารตฐานจากฟอร์ด รวมถึงรับประกันอะไหล่ 1 ปี
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ โปรแกรม FORD CARE Gold Package

โปรแกรม FORD CARE Driveline Package
โปรแกรมบำรุงรักษาตามระยะ

โปรแกรมน้ำมันเครื่อง สุดคุ้ม
โปรแกรมช่วยเหลือฉุกเฉิน โปรแกรมประกันภัย
Ford Ensure

ราคา

  ราคา {{selectProductType}} สำหรับ {{selectModel}}
รายละเอียดสินค้า ระยะเวลาโปรแกรม (Referes to Age in Months) ราคาขาย (รวม VAT)
{{ r.productDescription_locallanguage }} {{ r.productdescription }} {{ r.plantermandkilometer_locallanguage }} {{ r.plantermandkilometer}}
THB {{r.MSRP_inclvat}}
THB {{r.specialprice_inclvat}} (THB {{r.savingsPrice}} ลดพิเศษ)
{{r.MSRP_inclvat}} THB
{{r.specialprice_inclvat}} THB (ลดพิเศษ {{r.savingsPrice}} THB)

Please select all the relevant fields above to calculate price.

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
Ford Call Center โทร. 1383 หรือ 1-800-225-449
(ต่างจังหวัดโทรฟรี)
Fordthai@ford.com

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์r
Ford Call Center โทร. 1383 หรือ
1-800-225-449
(ต่างจังหวัดโทรฟรี)
Fordthai@ford.com