ฟอร์ด ประเทศไทย: รถกระบะ รถ SUV 7 ที่นั่ง และรถสปอร์ต | Ford TH > Owner > Ford Call Center

Ford Thailand | ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 24 ชั่วโมง


ฟอร์ด คอลเซ็นเตอร์ ให้บริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง

Ford Call Center โทร.1383
หรือ 1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)


ฟอร์ด คอลเซ็นเตอร์ ให้บริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง

Ford Call Center โทร.1383
หรือ 1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)

ส่งไปรษณีย์


ส่งไปรษณีย์

บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
(ประเทศไทย) จำกัด
98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ
ทาวเวอร์ ชั้น12 ยูนิต 1410-12
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ส่งอีเมล
fordthai@ford.com

ส่งแฟกซ์
02-686-5849

ส่งไปรษณีย์
บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
(ประเทศไทย) จำกัด
98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ
ทาวเวอร์ ชั้น12 ยูนิต 1410-12
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ส่งอีเมล
fordthai@ford.com

ส่งแฟกซ์
02-686-5849

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง


บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์พื้นฐาน 1800-222-000
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 1401-222-000
หรือ 02-305-8592
(นาทีละ 3 บาท ทั่วประเทศ)

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
โทรศัพท์พื้นฐาน 1800-222-000
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 1401-222-000
หรือ 02-305-8592
(นาทีละ 3 บาท ทั่วประเทศ)

เป็นศูนย์บริการพิเศษหลังการขาย ซึ่งจะให้บริการแก่ลูกค้าฟอร์ด โดยทำหน้าที่ประสานงานบริการระหว่างท่านกับหน่วยงานต่างๆของฟอร์ด เพื่อการขอรับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะในสถานการณ์ที่ประสบอุบัติเหตุหรือเกิดความผิดปกติของเครื่องยนต์ระหว่างการเดินทาง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฟอร์ด ในประเทศไทยและทั่วโลก รายละเอียดและราคาของรถยนต์ทุกรุ่น ที่อยู่โชว์รูมและศูนย์บริการทั่วประเทศ คำแนะนำด้านการใช้บริการและการดูแลรักษารถ พร้อมกับเปิดโอกาสให้ท่านสอบถามและแสดงความคิดเห็น เพื่อทางบริษัทฯ จะได้นำไปเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าและบริการต่างๆให้ดียิ่งขึ้น

เป็นศูนย์บริการพิเศษหลังการขาย ซึ่งจะให้บริการแก่ลูกค้าฟอร์ด โดยทำหน้าที่ประสานงานบริการระหว่างท่านกับหน่วยงานต่างๆของฟอร์ด เพื่อการขอรับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะในสถานการณ์ที่ประสบอุบัติเหตุหรือเกิดความผิดปกติของเครื่องยนต์ระหว่างการเดินทาง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฟอร์ด ในประเทศไทยและทั่วโลก รายละเอียดและราคาของรถยนต์ทุกรุ่น ที่อยู่โชว์รูมและศูนย์บริการทั่วประเทศ คำแนะนำด้านการใช้บริการและการดูแลรักษารถ พร้อมกับเปิดโอกาสให้ท่านสอบถามและแสดงความคิดเห็น เพื่อทางบริษัทฯ จะได้นำไปเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าและบริการต่างๆให้ดียิ่งขึ้น

ค้นหาศูนย์บริการฟอร์ด

{{ mainCtrl.errorMessage }}

คุณหมายถึง...

ไม่พบผู้จำหน่ายที่ท่านค้นหา โปรดใช้คำที่กว้างขึ้นและค้นหาใหม่

ไม่พบตำแหน่งที่ตั้ง โปรดลองใช้คำอื่น

มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นสำหรับคำสั่งนี้

คุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต หรือไม่มีสัญญานเน็ต

การหาค่าพิกัดไม่สามารถใช้ได้กับbrowser นี้

ผู้ใช้งานระงับการหาพิกัดที่ตั้ง

ไม่พบข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง

เลยเวลาในการระบุตำแหน่งที่ตั้ง

มีข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถระบุได้เกิดขึ้น

 

{{dealer.DealerName}}

ฝ่ายขายเปิดทำการถึง {{dealer.todayClosingTime}}

{{dealer.formattedDistance}}

 

<%-DealerName%>

<% if (serviceList) { %>

<%-serviceList%>

<% } %> <% if (todayClosingTime) { %>

ฝ่ายขายเปิดทำการถึง <%-todayClosingTime%>

<% } %>
<% _.forEach(formattedAddress, function(addressLine) { %>

<%- addressLine %>

<% });%>
<% if (PrimaryPhone) { %>

<%- PrimaryPhone %>

<% } %> <% if (Fax) { %>

<%- Fax %>

<% } %> <% if (PrimaryURL && PrimaryURL !='http://-' ) { %>

เปิดในหน้าต่างใหม่ ไปยังเว็บไซต์ผู้จำหน่ายฟอร์ด

<% } %>

  ข้อมูลการเดินทาง

 
Top