ฟอร์ด ประเทศไทย: รถกระบะ รถ SUV 7 ที่นั่ง และรถสปอร์ต | Ford TH > Owner > Field Service Actions

ฟอร์ดประเทศไทย

การเรียกรถยนต์เพื่อรับบริการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
 

กรุณาใส่หมายเลขตัวถังเพื่อตรวจสอบว่ารถของท่านอยู่ในข่ายต้องเข้ารับบริการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือไม่

การเรียกรถยนต์เพื่อรับบริการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
 

กรุณาใส่หมายเลขตัวถังเพื่อตรวจสอบว่ารถของท่านอยู่ในข่ายต้องเข้ารับบริการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือไม่

วิธีค้นหาหมายเลขตัวถังรถยนต์ (VIN)

หมายเลขตัวถัง VIN 17 หลัก จะค้นหาได้จาก

  1. เอกสาร : ป้ายภาษีรถ, สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์, เอกสารทางการเงินเกี่ยวกับรถยนต์, เอกสารประกันภัย
  2. ตัวรถ : เช่น บริเวณด้านล่างของกระจกบังลมหน้าฝั่งผู้โดยสาร, บนแผ่นเพลทบริเวณเสาด้านข้างของประตูคนขับ

กรุณาติดต่อนัดหมายศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน หรือติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ การดำเนินการนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

กรุณาติดต่อนัดหมายศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน หรือติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ การดำเนินการนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Top