Home > Owner > Brake

Ford Thailand | ผ้าเบรกแท้ของฟอร์ด

ผ้าเบรกแท้ ของฟอร์ด

ผ้าเบรกแท้ ของฟอร์ด

Brake

ไม่มีผ้าเบรกใดที่เหมาะกับรถฟอร์ดไปมากกว่าผ้าเบรกฟอร์ดแท้

ผ้าเบรก Ford แท้ได้ถูกออกแบบเพื่อให้สมรรถนะในการเบรกที่ดีแก่ลูกค้าทันทีที่ใช้งาน ไม่เพียงแต่การหยุดจอดที่ดีแต่รวมถึงเสียงการทำงานที่เงียบและไม่มีการสั่นสะท้าน ทุกชิ้นส่วนได้ถูกออกแบบเพื่อให้เข้ากันกับชิ้นส่วนในระบบเบรกอื่นๆที่มาจากโรงงาน รวมถึงผ้าเบรกฟอร์ดทุกชุดยังคงให้การรับประกันคุณภาพตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยฟอร์ด

นอกจากนั้น ผ้าเบรก Ford-Motorcraft ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในราคาที่คุ้มค่า พร้อมการรับประกันคุณภาพที่เทียบเท่ากับผ้าเบรก Ford แท้

ผ้าเบรกฟอร์ดแท้เหมาะสมที่สุดกับระบบเบรกในฟอร์ดของคุณ

 • ให้ประสิทธิภาพดีเยี่ยมเหมือนกับรถใหม่จากโรงงาน พร้อมความปลอดภัยในการขับขี่
 • สามารถให้การเบรกที่ดีเยี่ยมในทุกๆสภาวะอุณหภูมิการใช้งาน
 • ถูกออกแบบตามมาตรฐานฟอร์ด

ผ้าเบรก Ford-Motorcraft ผ้าเบรกคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า

 • ออกแบบให้มีความสมดุลทั้งความปลอดภัยและอายุการใช้งานของผ้าเบรก
 • ผ้าเบรกคุณภาพสูงที่มีคุณสมบัติเหนือกว่าผ้าเบรกทั่วไปที่จำหน่ายในตลาด
 • ผ้าเบรกสูตรเฉพาะที่เหมาะสมกับรถฟอร์ดแต่ละรุ่น

ไม่มีผ้าเบรกใดที่เหมาะกับรถฟอร์ดไปมากกว่าผ้าเบรกฟอร์ดแท้

ผ้าเบรก Ford แท้ได้ถูกออกแบบเพื่อให้สมรรถนะในการเบรกที่ดีแก่ลูกค้าทันทีที่ใช้งาน ไม่เพียงแต่การหยุดจอดที่ดีแต่รวมถึงเสียงการทำงานที่เงียบและไม่มีการสั่นสะท้าน ทุกชิ้นส่วนได้ถูกออกแบบเพื่อให้เข้ากันกับชิ้นส่วนในระบบเบรกอื่นๆที่มาจากโรงงาน รวมถึงผ้าเบรกฟอร์ดทุกชุดยังคงให้การรับประกันคุณภาพตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยฟอร์ด

นอกจากนั้น ผ้าเบรก Ford-Motorcraft ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในราคาที่คุ้มค่า พร้อมการรับประกันคุณภาพที่เทียบเท่ากับผ้าเบรก Ford แท้

ผ้าเบรกฟอร์ดแท้เหมาะสมที่สุดกับระบบเบรกในฟอร์ดของคุณ

 • ให้ประสิทธิภาพดีเยี่ยมเหมือนกับรถใหม่จากโรงงาน พร้อมความปลอดภัยในการขับขี่
 • สามารถให้การเบรกที่ดีเยี่ยมในทุกๆสภาวะอุณหภูมิการใช้งาน
 • ถูกออกแบบตามมาตรฐานฟอร์ด

ผ้าเบรก Ford-Motorcraft ผ้าเบรกคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า

 • ออกแบบให้มีความสมดุลทั้งความปลอดภัยและอายุการใช้งานของผ้าเบรก
 • ผ้าเบรกคุณภาพสูงที่มีคุณสมบัติเหนือกว่าผ้าเบรกทั่วไปที่จำหน่ายในตลาด
 • ผ้าเบรกสูตรเฉพาะที่เหมาะสมกับรถฟอร์ดแต่ละรุ่น

รายละเอียดราคาจำหน่ายสำหรับผ้าเบรก Ford และ Ford-Motorcraft

รายละเอียดราคาจำหน่ายสำหรับผ้าเบรก Ford และ Ford-Motorcraft

รุ่นรถ รุ่นปีผลิต ชื่ออะไหล่ ผ้าเบรกแท้ Ford
(ไม่รวม VAT)
ผ้าเบรกแท้ Ford-Motorcraft
(ไม่รวม VAT)
เอเวอร์เรสใหม่ 2015 ขึ้นไป ผ้าเบรคหน้า 3,175.00  
ผ้าเบรคหลัง 2,920.00
เอเวอร์เรส 2003 - 2014 ผ้าเบรคหน้า 2,900.00 2,200.00
ผ้าเบรคหลัง 2,365.00  
เรนเจอร์ใหม่ 2011 ขึ้นไป ผ้าเบรคหน้า 2,970.00 2,200.00
ผ้าเบรคหลัง (low-Rider) 1,890.00  
ผ้าเบรคหลัง (High-Rider) 2,365.00  
เรนเจอร์ 2006 - 2011 ผ้าเบรคหน้า (Low-Rider) 2,700.00 2,000.00
ผ้าเบรคหลัง (Low-Rider) 2,365.00  
ผ้าเบรคหน้า (High-Rider) 2,900.00 2,200.00
ผ้าเบรคหลัง (High-Rider) 2,365.00  
2002 - 2006 ผ้าเบรคหน้า (Low-Rider) 2,700.00 2,000.00
ผ้าเบรคหลัง (Low-Rider) 1,890.00  
ผ้าเบรคหน้า (High-Rider) 2,900.00 2,200.00
ผ้าเบรคหลัง (High-Rider) 2,365.00  
เอสเคป 2007 ขึ้นไป ผ้าเบรคหน้า (รถที่ผลิตก่อน 24/11/2010) 2,380.00  
ผ้าเบรคหน้า (รถที่ผลิตหลัง 24/11/2010) 2,380.00
ผ้าเบรคหลัง 2,660.00
2002 - 2007 ผ้าเบรคหน้า 2,380.00 2,200.00
ผ้าเบรคหลัง 2,660.00  
เทอร์ริทอรี่ ทุกรุ่น ผ้าเบรคหน้า 8,700.00  
ผ้าเบรคหลัง 11,320.00
เลเซอร์ เทียร่า 2002 - 2007 ผ้าเบรคหน้า 2,450.00  
ผ้าเบรคหลัง 1,940.00
เลเซอร์ 2000 - 2002 ผ้าเบรคหน้า (1.6L) 4,105.00  
ผ้าเบรคหลัง (1.6L) 1,940.00
ผ้าเบรคหน้า (1.8L) 2,100.00  
ผ้าเบรคหลัง (1.8L) 1,530.00
รุ่นรถ รุ่นปีผลิต ชื่ออะไหล่ ผ้าเบรกแท้ Ford
(ไม่รวม VAT)
ผ้าเบรกแท้ Ford-Motorcraft
(ไม่รวม VAT)
เอเวอร์เรสใหม่ 2015 ขึ้นไป ผ้าเบรคหน้า 3,175.00  
ผ้าเบรคหลัง 2,920.00
เอเวอร์เรส 2003 - 2014 ผ้าเบรคหน้า 2,900.00 2,200.00
ผ้าเบรคหลัง 2,365.00  
เรนเจอร์ใหม่ 2011 ขึ้นไป ผ้าเบรคหน้า 2,970.00 2,200.00
ผ้าเบรคหลัง (low-Rider) 1,890.00  
ผ้าเบรคหลัง (High-Rider) 2,365.00  
เรนเจอร์ 2006 - 2011 ผ้าเบรคหน้า (Low-Rider) 2,700.00 2,000.00
ผ้าเบรคหลัง (Low-Rider) 2,365.00  
ผ้าเบรคหน้า (High-Rider) 2,900.00 2,200.00
ผ้าเบรคหลัง (High-Rider) 2,365.00  
2002 - 2006 ผ้าเบรคหน้า (Low-Rider) 2,700.00 2,000.00
ผ้าเบรคหลัง (Low-Rider) 1,890.00  
ผ้าเบรคหน้า (High-Rider) 2,900.00 2,200.00
ผ้าเบรคหลัง (High-Rider) 2,365.00  
เอสเคป 2007 ขึ้นไป ผ้าเบรคหน้า (รถที่ผลิตก่อน 24/11/2010) 2,380.00  
ผ้าเบรคหน้า (รถที่ผลิตหลัง 24/11/2010) 2,380.00
ผ้าเบรคหลัง 2,660.00
2002 - 2007 ผ้าเบรคหน้า 2,380.00 2,200.00
ผ้าเบรคหลัง 2,660.00  
เทอร์ริทอรี่ ทุกรุ่น ผ้าเบรคหน้า 8,700.00  
ผ้าเบรคหลัง 11,320.00
เลเซอร์ เทียร่า 2002 - 2007 ผ้าเบรคหน้า 2,450.00  
ผ้าเบรคหลัง 1,940.00
เลเซอร์ 2000 - 2002 ผ้าเบรคหน้า (1.6L) 4,105.00  
ผ้าเบรคหลัง (1.6L) 1,940.00
ผ้าเบรคหน้า (1.8L) 2,100.00  
ผ้าเบรคหลัง (1.8L) 1,530.00

หมายเหตุ: ราคาจำหน่ายแนะนำโดยฟอร์ด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าติดตั้ง โดยเป็นราคา ณ วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ: ราคาจำหน่ายแนะนำโดยฟอร์ด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าติดตั้ง โดยเป็นราคา ณ วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ที่ตั้งผู้จำหน่ายฟอร์ด

ที่ตั้งผู้จำหน่ายฟอร์ด

ที่ตั้งผู้จำหน่ายฟอร์ด

 

ที่ตั้งผู้จำหน่ายฟอร์ด

ที่ตั้งผู้จำหน่ายฟอร์ด

 

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

1800-222-000 (โทรฟรี)

1401-222-000 (โทรจากมือถือกด)

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

1800-222-000 (โทรฟรี)

1401-222-000 (โทรจากมือถือกด)