Home > Owner > Battery

Ford Thailand | แบตเตอรี่แท้ของฟอร์ด

แบตเตอรี่ฟอร์ดแท้ สำหรับรถฟอร์ดโดยเฉพาะ

แบตเตอรี่ฟอร์ดแท้ สำหรับรถฟอร์ดโดยเฉพาะ

battery

แบตเตอรี่ฟอร์ดแท้ สำหรับรถฟอร์ดโดยเฉพาะ

หากคุณต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถฟอร์ดของคุณ แบตเตอรี่ฟอร์ดแท้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ทั้งประสิทธิภาพและติดตั้งเข้ากับตัวรถโดยไม่ต้องดัดแปลง แบตเตอรี่ฟอร์ดแท้ทุกรุ่นถูกออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อให้กำลังไฟที่เหมาะสำหรับรถฟอร์ดรุ่นใหม่ๆในทุกๆสภาวะการขับขี่

ศูนย์บริการฟอร์ดทุกแห่ง พร้อมให้บริการตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่รถของท่านฟรี ภายในเวลาที่รวดเร็วพร้อมใบรายงานผลที่ชัดเจน และกรณีที่ท่านเปลี่ยนแบตเตอรี่ฟอร์ดแท้ เรายังให้การรับประกันคุณภาพ 1 ปี / 20,000 กม. แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน

แบตเตอรี่ฟอร์ดแท้ สำหรับรถฟอร์ดโดยเฉพาะ

หากคุณต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถฟอร์ดของคุณ แบตเตอรี่ฟอร์ดแท้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ทั้งประสิทธิภาพและติดตั้งเข้ากับตัวรถโดยไม่ต้องดัดแปลง แบตเตอรี่ฟอร์ดแท้ทุกรุ่นถูกออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อให้กำลังไฟที่เหมาะสำหรับรถฟอร์ดรุ่นใหม่ๆในทุกๆสภาวะการขับขี่

ศูนย์บริการฟอร์ดทุกแห่ง พร้อมให้บริการตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่รถของท่านฟรี ภายในเวลาที่รวดเร็วพร้อมใบรายงานผลที่ชัดเจน และกรณีที่ท่านเปลี่ยนแบตเตอรี่ฟอร์ดแท้ เรายังให้การรับประกันคุณภาพ 1 ปี / 20,000 กม. แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน

รุ่นรถ

ประเภทแบตเตอรี่

ราคาจำหน่าย (ไม่รวม VAT)

เฟียสต้า

Maintenance Free

2,450

โฟกัส

เอคโค่สปอร์ต

เอสเคป 2.3L

เรนเจอร์ใหม่ 2.2L

Maintenance Free

3,000

โฟกัสใหม่

เฟียสต้า (EcoBoost)

เอเวอร์เรส

Semi-Maintenance

โฟกัสดีเซล

Maintenance Free

3,700

เอสเคป 2.0L, 3.0L

เรนเจอร์ใหม่ 3.2L

เทอร์ริทอรี่

รุ่นรถ

ประเภทแบตเตอรี่

ราคาจำหน่าย (ไม่รวม VAT)

เฟียสต้า

Maintenance Free

2,450

โฟกัส

เอคโค่สปอร์ต

เอสเคป 2.3L

เรนเจอร์ใหม่ 2.2L

Maintenance Free

3,000

โฟกัสใหม่

เฟียสต้า (EcoBoost)

เอเวอร์เรส

Semi-Maintenance

โฟกัสดีเซล

Maintenance Free

3,700

เอสเคป 2.0L, 3.0L

เรนเจอร์ใหม่ 3.2L

เทอร์ริทอรี่

หมายเหตุ: ราคาจำหน่ายแนะนำโดยฟอร์ด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าติดตั้ง โดยเป็นราคา ณ วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ford Call Center โทร.02-686-5899 (กรุงเทพฯ) หรือ 1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)

หมายเหตุ: ราคาจำหน่ายแนะนำโดยฟอร์ด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าติดตั้ง โดยเป็นราคา ณ วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ford Call Center โทร.02-686-5899 (กรุงเทพฯ) หรือ 1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)

ที่ตั้งผู้จำหน่ายฟอร์ด

ที่ตั้งผู้จำหน่ายฟอร์ด

ที่ตั้งผู้จำหน่ายฟอร์ด

 

ที่ตั้งผู้จำหน่ายฟอร์ด

ที่ตั้งผู้จำหน่ายฟอร์ด

 

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

1800-222-000 (โทรฟรี)

1401-222-000 (โทรจากมือถือกด)

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

1800-222-000 (โทรฟรี)

1401-222-000 (โทรจากมือถือกด)