ฟอร์ด ประเทศไทย: รถกระบะ รถ SUV 7 ที่นั่ง และรถสปอร์ต | Ford TH > Owner > Driveline Care Program

Driveline Care Program

ฟอร์ด ให้คุณสบายใจหลังการซื้อยาวไปสูงสุดถึง 10 ปี

ฟอร์ด ให้คุณสบายใจหลังการซื้อยาวไปสูงสุดถึง 10 ปี

ด้วยโปรแกรมสุดพิเศษ รับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน 10 ปี หรือ 150,000 กม.*

ด้วยโปรแกรมสุดพิเศษ รับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน 10 ปี หรือ 150,000 กม.*

10ydriveline-banner

มอบการรับประกันคุณภาพรถยนต์นาน 3 ปี /100,000 กิโลเมตร ตามมาตรฐานการผลิตจากโรงงาน และเพื่อช่วยเพิ่มความอุ่นใจในการขับขี่ตลอด 10 ปี/150,000 กิโลเมตร ด้วยการรับประกันคุณภาพรถในส่วนเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังซึ่งเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนรถยนต์ที่ยาวนานขึ้น พร้อมฟรีค่าแรงในการรับบริการเช็กระยะ จำนวน 5 ครั้ง ภายในระยะ 60 เดือน / 75,000 กิโลเมตร รวมถึงบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม. ตลอด 3 ปี โดยท่านสามารถรับบริการผ่านเครือข่ายผู้จําหน่ายฟอร์ดทั่วประเทศโดยช่างเทคนิคฟอร์ดที่ผ่านการอบรมและอะไหล่แท้คุณภาพสูง ซึ่งโปรแกรม รับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน 10 ปี หรือ 150,000 กม.* ยังช่วยเพิ่มมูลค่าการขายต่อของรถและยังสามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าลําดับถัดไปได้

มอบการรับประกันคุณภาพรถยนต์นาน 3 ปี /100,000 กิโลเมตร ตามมาตรฐานการผลิตจากโรงงาน และเพื่อช่วยเพิ่มความอุ่นใจในการขับขี่ตลอด 10 ปี/150,000 กิโลเมตร ด้วยการรับประกันคุณภาพรถในส่วนเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังซึ่งเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนรถยนต์ที่ยาวนานขึ้น พร้อมฟรีค่าแรงในการรับบริการเช็กระยะ จำนวน 5 ครั้ง ภายในระยะ 60 เดือน / 75,000 กิโลเมตร รวมถึงบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม. ตลอด 3 ปี โดยท่านสามารถรับบริการผ่านเครือข่ายผู้จําหน่ายฟอร์ดทั่วประเทศโดยช่างเทคนิคฟอร์ดที่ผ่านการอบรมและอะไหล่แท้คุณภาพสูง ซึ่งโปรแกรม รับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน 10 ปี หรือ 150,000 กม.* ยังช่วยเพิ่มมูลค่าการขายต่อของรถและยังสามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าลําดับถัดไปได้

 • รายละเอียดการคุ้มครอง

  รายละเอียดการคุ้มครอง

  • รับประกันคุณภาพรถ 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ด้วยเงื่อนไข การรับประกันมาตรฐานจากโรงงานซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องของชิ้นส่วนภายใต้การขับขี่ปกติ และการบํารุงรักษาตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในระบุในสมุดรับประกันและบริการโดยไม่รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งานหรืออะไหล่สึกหรอ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสมุดรับประกันและบริการ (Warranty and Service Booklet)
  • เพิ่มความอุ่นใจตลอดการขับขี่ด้วยการขยายการรับประกันคุณภาพอะไหล่ในกลุ่มเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังเพิ่มขึ้นอีก 7 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร (รวมเป็น 10 ปี หรือ150,000 กิโลเมตร) แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
  ซึ่งการขยายการรับประกันคุณภาพครอบคลุมอะไหล่ที่เกี่ยวข้องถึง 157 กลุ่ม อะไหล่ภายใต้ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
  • กลุ่มเครื่องยนต์ (Engine)
  • กลุ่มระบบส่งกำลัง (Transmission)
  • กลุ่มเพลาขับ (REAR / FRONT - WHEEL - DRIVE AXLE)
  • ฟรีค่าแรงสำหรับการเช็กระยะตามมาตรฐานฟอร์ดจำนวน 5 ครั้ง** ภายในระยะ 60 เดือน/75,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ตามรายละเอียดที่แนะนำการเข้ารับบริการเช็กระยะในสมุดรับประกันคุณภาพ
  • พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม. ตลอด 3 ปี ครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้ สตาร์ทไม่ติด ยางแบน น้ำมันเชื้อเพลิงหมดถัง (1 ครั้งต่อปี ไม่เกิน 10 ลิตร) ลืมกุญแจในรถ รถเสียกรณีอื่นๆ เช่น หม้อน้ำแตกรั่ว สายพานขาดในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้ และไม่รวมกรณีอุบัติเหตุ จะมีบริการยกรถลูกค้าไปยังศูนย์บริการฟอร์ดที่ใกล้ที่สุดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย กรณีที่ลากไปยังสถานที่อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการฟอร์ดที่ใกล้ที่สุด ฟรี 15 กม.แรก กม.ต่อไปกม. ละ 25 บาท หรือเหมาจ่ายโดยต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า
  • รับประกันคุณภาพรถ 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ด้วยเงื่อนไข การรับประกันมาตรฐานจากโรงงานซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องของชิ้นส่วนภายใต้การขับขี่ปกติ และการบํารุงรักษาตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในระบุในสมุดรับประกันและบริการโดยไม่รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งานหรืออะไหล่สึกหรอ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสมุดรับประกันและบริการ (Warranty and Service Booklet)
  • เพิ่มความอุ่นใจตลอดการขับขี่ด้วยการขยายการรับประกันคุณภาพอะไหล่ในกลุ่มเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังเพิ่มขึ้นอีก 7 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร (รวมเป็น 10 ปี หรือ150,000 กิโลเมตร) แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
  ซึ่งการขยายการรับประกันคุณภาพครอบคลุมอะไหล่ที่เกี่ยวข้องถึง 157 กลุ่ม อะไหล่ภายใต้ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
  • กลุ่มเครื่องยนต์ (Engine)
  • กลุ่มระบบส่งกำลัง (Transmission)
  • กลุ่มเพลาขับ (REAR / FRONT - WHEEL - DRIVE AXLE)
  • ฟรีค่าแรงสำหรับการเช็กระยะตามมาตรฐานฟอร์ดจำนวน 5 ครั้ง** ภายในระยะ 60 เดือน/75,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ตามรายละเอียดที่แนะนำการเข้ารับบริการเช็กระยะในสมุดรับประกันคุณภาพ
  • พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม. ตลอด 3 ปี ครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้ สตาร์ทไม่ติด ยางแบน น้ำมันเชื้อเพลิงหมดถัง (1 ครั้งต่อปี ไม่เกิน 10 ลิตร) ลืมกุญแจในรถ รถเสียกรณีอื่นๆ เช่น หม้อน้ำแตกรั่ว สายพานขาดในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้ และไม่รวมกรณีอุบัติเหตุ จะมีบริการยกรถลูกค้าไปยังศูนย์บริการฟอร์ดที่ใกล้ที่สุดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย กรณีที่ลากไปยังสถานที่อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการฟอร์ดที่ใกล้ที่สุด ฟรี 15 กม.แรก กม.ต่อไปกม. ละ 25 บาท หรือเหมาจ่ายโดยต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า
 • 157 กลุ่มอะไหล่ที่ได้รับการขยายการรับประกัน

  157 กลุ่มอะไหล่ที่ได้รับการขยายการรับประกัน

  WCC WCC Description WCC WCC Description WCC WCC Description WCC WCC Description WCC WCC Description
  1A01 ฝาสูบ 1C01 วาล์ว  1D03 ซีล & ประเก็น (ของเครื่องยนต์)  1F01 หม้อน้ำ 1G05 ท่อน้ำ ซีล (ของระบบระบายความร้อน)
  1A02 ปะเก็นฝาสูบ   1C02 วาล์ว  1D04 ซีล & ประเก็น (ของเครื่องยนต์)  1F03 ท่อน้ำ ซีล (ของระบบระบายความร้อน) 1G06 อุปกรณ์ยึดไดชาร์จกับเครื่องยนต์
  1A03 เสื้อสูบ  1C03 วาล์วปรับองศาเพลาลูกเบี้ยว 1D05 ซีล & ประเก็น (ของเครื่องยนต์)  1F05 พัดลมระบายความร้อน  1H01 อุปกรณ์ระบายไอน้ำมันเครื่อง 
  1A04 ท่อร่วมไอดี  1C04 เพลาลูกเบี้ยว  1E01 ก้านสูบ  1F06 ท่อน้ำ ซีล (ของระบบระบายความร้อน) 1H02 อุปกรณ์ระบายไอน้ำมันเครื่อง 
  1A05 ท่อไอเสีย 1C05 ซีล & ประเก็น (ของเครื่องยนต์)  1E02 ลูกสูบ  1G01 วาล์วน้ำ 1H03 EGR วาล์ว 
  1A06 อุปกรณ์ระบายไอน้ำมันเครื่อง  1C06 เพลารอง/เพลารับกำลัง  1E03 แหวนลูกสูบ  1G02 ปั๊มน้ำ 1H05 ฝาปิดน้ำมันเครื่อง
  1B01 ปั๊มน้ำมันเครื่อง  1D01 อ่างน้ำมันเครื่อง  1E04 ลูกปืน 1G03 สายพานไทม์มิ่ง  1H06 ปั้มระบบสูญญากาศ 
  1B03 แผงหล่อเย็นน้ำมันเครื่อง  1D02 ซีล & ประเก็น (ของเครื่องยนต์)  1E05 ล้อช่วยแรง 1G04 พู่เล่ย์  2B05 กล่องควบคุมการจุดระเบิด 
  2B06 คอล์ยจุดระเบิด  2E03 หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง  2H01 เทอร์โบชาร์จเจอร์  3A01 ชิ้นส่วนที่เป็นกลไกของระบบเกียร์  3A09 เพลาหลัก/เพลาขับ 
  2B07 คอล์ยจุดระเบิด  2E04 ชุดกรองไอน้ำมันเชื้อเพลิง 2H02 เทอร์โบชาร์จเจอร์  3A02 เฟืองเกียร์  3A10 เสื้อเกียร์
  2C01 มอเตอร์สตาร์ท  2E06 ปั๊มหัวฉีด   2I01 เซนเซอร์ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง  3A03 เฟืองเกียร์  3A11 ชุดเกียร์แบบประกอบสำเร็จ 
  2D01 กล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระบบเครื่องยนต์  2G01 กล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระบบเครื่องยนต์  2I02 ปั๊มจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 3A04 แผงวงจรควบคุมเกียร์/วาล์วบอดี้  3A12 ชิ้นส่วนที่เป็นกลไกของระบบเกียร์ 
  2D02 อุปกรณ์ระบายไอน้ำมันเครื่อง  2G02 เซนเซอร์ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง  2I03 กล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระบบเครื่องยนต์  3A05 ปั๊มน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ  3A13 ชิ้นส่วนที่เป็นกลไกของระบบเกียร์ 
  2D03 อุปกรณ์ระบายไอน้ำมันเครื่อง  2G03 กล่องควบคุมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง  2I04 หัวเผา  3A06 ซีล& ประเก็น (ของระบบเกียร์)  3A14 ลูกปืนระบบเฟืองท้ายและระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ 
  2E01 ปั๊มจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 2G04 Diagnostics 2I05 วาล์วน้ำ 3A07 ชิ้นส่วนที่เป็นกลไกของระบบเกียร์  3A15 กล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระบบเกียร์ 
  2E02 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง  2G05 Recalibrations  2I06 รีเลย์ 3A08 ทอร์คคอนเวอร์เตอร์  3A16 ชุดเฟืองท้ายแบบประกอบสำเร็จ 
  3B01 ชุดหล่อเย็นน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ  3M06 เฟืองเกียร์  3N03 อุปกรณ์สำหรับยึดเกียร์ 3W08 ก้ามปูเกียร์  3Y01 ลูกปืนภายในเกียร์ 
  3C03 วาล์วลิ้นปีกผีเสื้อ  3M07 สวิตซ์ (ของะบบเกียร์)   3W01 ลูกปืนภายในเกียร์  3W09 เพลาหลัก/เพลาขับ  3Y02 เพลาหลัก/เพลาขับ 
  3C04 สวิตซ์ (ของะบบเกียร์)   3M08 เพลาหลัก/เพลาขับ  3W02 เพลาหลัก/เพลาขับ  3W10 เสื้อเกียร์ 3Y04 อุปกรณ์สำหรับยึดเกียร์
  3M01 ลูกปืนภายในเกียร์  3M09 เสื้อเกียร์ 3W03 เพลาหลัก/เพลาขับ  3W11 ชุดเกียร์แบบประกอบสำเร็จ  3Y06 ซีล& ประเก็น (ของระบบเกียร์) 
  3M02 เฟืองเกียร์  3M10 ชุดเกียร์แบบประกอบสำเร็จ  3W04 เพลาหลัก/เพลาขับ  3W12 กล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระบบเกียร์  3Y07 เสื้อเกียร์
  3M03 เพลาหลัก/เพลาขับ  3M11 ชิ้นส่วนที่เป็นกลไกของระบบเกียร์  3W05 ชุดแหวนซิงโครเมช  3W13 ชุดเฟืองท้ายแบบประกอบสำเร็จ  3Y08 ชิ้นส่วนที่เป็นกลไกของระบบเกียร์ 
  3M04 เฟืองเกียร์  3N01 ชิ้นส่วนที่เป็นกลไกของระบบเกียร์  3W06 ซีลหน้าเกียร์  3W14 ลูกปืนระบบเฟืองท้ายและระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ  3Y09 ชิ้นส่วนที่เป็นกลไกของระบบเกียร์ 
  3M05 ชุดแหวนซิงโครเมช  3N02 กล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระบบเกียร์  3W07 เฟืองเกียร์  3W15 เพลาหลัก/เพลาขับ  3Y11 ชิ้นส่วนที่เป็นกลไกของระบบเกียร์ 
  3Z01 ลูกปืนภายในเกียร์  3Z09 ชุดเฟืองท้ายแบบประกอบสำเร็จ  5A07 เสื้อเพลา  5B04 ชุดล็อกเฟืองท้ายระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ  5S02 ชุดกรองไอน้ำมันเชื้อเพลิง
  3Z02 เพลาหลัก/เพลาขับ  4B03 กล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระบบเกียร์  5A08 เสื้อระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ  5C01 เพลาขับ  5S11 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง 
  3Z03 ชุดเกียร์แบบประกอบสำเร็จ  4C01 อ๊อกซิเจนเซนเซอร์  5A09 ซีล& ประเก็น (ของระบบส่งกำลัง) 5C02 หัวเพลาขับ CV  5T03 ชิ้นส่วนที่เป็นกลไกของระบบเกียร์ 
  3Z04 ชิ้นส่วนที่เป็นกลไกของระบบเกียร์  5A01 เฟืองดอกจอก  5A10 ซีล& ประเก็น (ของระบบส่งกำลัง) 5C03 เพลาขับ  5T04 ชิ้นส่วนที่เป็นกลไกของระบบเกียร์ 
  3Z05 กล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระบบเกียร์  5A02 ซีล& ประเก็น (ของระบบส่งกำลัง) 5A11 ลูกปืนล้อ  5C04 เพลาขับ  5T05 ชิ้นส่วนที่เป็นกลไกของระบบเกียร์ 
  3Z06 ชิ้นส่วนที่เป็นกลไกของระบบเกียร์  5A03 ลูกปืนล้อ  5A12 เพลาขับ  5C05 เพลาขับ     
  3Z07 ซีล& ประเก็น (ของระบบเกียร์)  5A05 ลูกปืนระบบเฟืองท้ายและระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ  5B01 เพลาขับ  5C06 เพลาขับ     
  3Z08 ซีล& ประเก็น (ของระบบเกียร์)  5A06 ชุดเฟืองท้ายแบบประกอบสำเร็จ  5B03 เพลาขับ  5C08 เพลาขับ     
  WCC WCC Description WCC WCC Description WCC WCC Description WCC WCC Description WCC WCC Description
  1A01 ฝาสูบ 1C01 วาล์ว  1D03 ซีล & ประเก็น (ของเครื่องยนต์)  1F01 หม้อน้ำ 1G05 ท่อน้ำ ซีล (ของระบบระบายความร้อน)
  1A02 ปะเก็นฝาสูบ   1C02 วาล์ว  1D04 ซีล & ประเก็น (ของเครื่องยนต์)  1F03 ท่อน้ำ ซีล (ของระบบระบายความร้อน) 1G06 อุปกรณ์ยึดไดชาร์จกับเครื่องยนต์
  1A03 เสื้อสูบ  1C03 วาล์วปรับองศาเพลาลูกเบี้ยว 1D05 ซีล & ประเก็น (ของเครื่องยนต์)  1F05 พัดลมระบายความร้อน  1H01 อุปกรณ์ระบายไอน้ำมันเครื่อง 
  1A04 ท่อร่วมไอดี  1C04 เพลาลูกเบี้ยว  1E01 ก้านสูบ  1F06 ท่อน้ำ ซีล (ของระบบระบายความร้อน) 1H02 อุปกรณ์ระบายไอน้ำมันเครื่อง 
  1A05 ท่อไอเสีย 1C05 ซีล & ประเก็น (ของเครื่องยนต์)  1E02 ลูกสูบ  1G01 วาล์วน้ำ 1H03 EGR วาล์ว 
  1A06 อุปกรณ์ระบายไอน้ำมันเครื่อง  1C06 เพลารอง/เพลารับกำลัง  1E03 แหวนลูกสูบ  1G02 ปั๊มน้ำ 1H05 ฝาปิดน้ำมันเครื่อง
  1B01 ปั๊มน้ำมันเครื่อง  1D01 อ่างน้ำมันเครื่อง  1E04 ลูกปืน 1G03 สายพานไทม์มิ่ง  1H06 ปั้มระบบสูญญากาศ 
  1B03 แผงหล่อเย็นน้ำมันเครื่อง  1D02 ซีล & ประเก็น (ของเครื่องยนต์)  1E05 ล้อช่วยแรง 1G04 พู่เล่ย์  2B05 กล่องควบคุมการจุดระเบิด 
  2B06 คอล์ยจุดระเบิด  2E03 หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง  2H01 เทอร์โบชาร์จเจอร์  3A01 ชิ้นส่วนที่เป็นกลไกของระบบเกียร์  3A09 เพลาหลัก/เพลาขับ 
  2B07 คอล์ยจุดระเบิด  2E04 ชุดกรองไอน้ำมันเชื้อเพลิง 2H02 เทอร์โบชาร์จเจอร์  3A02 เฟืองเกียร์  3A10 เสื้อเกียร์
  2C01 มอเตอร์สตาร์ท  2E06 ปั๊มหัวฉีด   2I01 เซนเซอร์ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง  3A03 เฟืองเกียร์  3A11 ชุดเกียร์แบบประกอบสำเร็จ 
  2D01 กล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระบบเครื่องยนต์  2G01 กล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระบบเครื่องยนต์  2I02 ปั๊มจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 3A04 แผงวงจรควบคุมเกียร์/วาล์วบอดี้  3A12 ชิ้นส่วนที่เป็นกลไกของระบบเกียร์ 
  2D02 อุปกรณ์ระบายไอน้ำมันเครื่อง  2G02 เซนเซอร์ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง  2I03 กล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระบบเครื่องยนต์  3A05 ปั๊มน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ  3A13 ชิ้นส่วนที่เป็นกลไกของระบบเกียร์ 
  2D03 อุปกรณ์ระบายไอน้ำมันเครื่อง  2G03 กล่องควบคุมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง  2I04 หัวเผา  3A06 ซีล& ประเก็น (ของระบบเกียร์)  3A14 ลูกปืนระบบเฟืองท้ายและระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ 
  2E01 ปั๊มจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 2G04 Diagnostics 2I05 วาล์วน้ำ 3A07 ชิ้นส่วนที่เป็นกลไกของระบบเกียร์  3A15 กล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระบบเกียร์ 
  2E02 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง  2G05 Recalibrations  2I06 รีเลย์ 3A08 ทอร์คคอนเวอร์เตอร์  3A16 ชุดเฟืองท้ายแบบประกอบสำเร็จ 
  3B01 ชุดหล่อเย็นน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ  3M06 เฟืองเกียร์  3N03 อุปกรณ์สำหรับยึดเกียร์ 3W08 ก้ามปูเกียร์  3Y01 ลูกปืนภายในเกียร์ 
  3C03 วาล์วลิ้นปีกผีเสื้อ  3M07 สวิตซ์ (ของะบบเกียร์)   3W01 ลูกปืนภายในเกียร์  3W09 เพลาหลัก/เพลาขับ  3Y02 เพลาหลัก/เพลาขับ 
  3C04 สวิตซ์ (ของะบบเกียร์)   3M08 เพลาหลัก/เพลาขับ  3W02 เพลาหลัก/เพลาขับ  3W10 เสื้อเกียร์ 3Y04 อุปกรณ์สำหรับยึดเกียร์
  3M01 ลูกปืนภายในเกียร์  3M09 เสื้อเกียร์ 3W03 เพลาหลัก/เพลาขับ  3W11 ชุดเกียร์แบบประกอบสำเร็จ  3Y06 ซีล& ประเก็น (ของระบบเกียร์) 
  3M02 เฟืองเกียร์  3M10 ชุดเกียร์แบบประกอบสำเร็จ  3W04 เพลาหลัก/เพลาขับ  3W12 กล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระบบเกียร์  3Y07 เสื้อเกียร์
  3M03 เพลาหลัก/เพลาขับ  3M11 ชิ้นส่วนที่เป็นกลไกของระบบเกียร์  3W05 ชุดแหวนซิงโครเมช  3W13 ชุดเฟืองท้ายแบบประกอบสำเร็จ  3Y08 ชิ้นส่วนที่เป็นกลไกของระบบเกียร์ 
  3M04 เฟืองเกียร์  3N01 ชิ้นส่วนที่เป็นกลไกของระบบเกียร์  3W06 ซีลหน้าเกียร์  3W14 ลูกปืนระบบเฟืองท้ายและระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ  3Y09 ชิ้นส่วนที่เป็นกลไกของระบบเกียร์ 
  3M05 ชุดแหวนซิงโครเมช  3N02 กล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระบบเกียร์  3W07 เฟืองเกียร์  3W15 เพลาหลัก/เพลาขับ  3Y11 ชิ้นส่วนที่เป็นกลไกของระบบเกียร์ 
  3Z01 ลูกปืนภายในเกียร์  3Z09 ชุดเฟืองท้ายแบบประกอบสำเร็จ  5A07 เสื้อเพลา  5B04 ชุดล็อกเฟืองท้ายระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ  5S02 ชุดกรองไอน้ำมันเชื้อเพลิง
  3Z02 เพลาหลัก/เพลาขับ  4B03 กล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระบบเกียร์  5A08 เสื้อระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ  5C01 เพลาขับ  5S11 ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง 
  3Z03 ชุดเกียร์แบบประกอบสำเร็จ  4C01 อ๊อกซิเจนเซนเซอร์  5A09 ซีล& ประเก็น (ของระบบส่งกำลัง) 5C02 หัวเพลาขับ CV  5T03 ชิ้นส่วนที่เป็นกลไกของระบบเกียร์ 
  3Z04 ชิ้นส่วนที่เป็นกลไกของระบบเกียร์  5A01 เฟืองดอกจอก  5A10 ซีล& ประเก็น (ของระบบส่งกำลัง) 5C03 เพลาขับ  5T04 ชิ้นส่วนที่เป็นกลไกของระบบเกียร์ 
  3Z05 กล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระบบเกียร์  5A02 ซีล& ประเก็น (ของระบบส่งกำลัง) 5A11 ลูกปืนล้อ  5C04 เพลาขับ  5T05 ชิ้นส่วนที่เป็นกลไกของระบบเกียร์ 
  3Z06 ชิ้นส่วนที่เป็นกลไกของระบบเกียร์  5A03 ลูกปืนล้อ  5A12 เพลาขับ  5C05 เพลาขับ     
  3Z07 ซีล& ประเก็น (ของระบบเกียร์)  5A05 ลูกปืนระบบเฟืองท้ายและระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ  5B01 เพลาขับ  5C06 เพลาขับ     
  3Z08 ซีล& ประเก็น (ของระบบเกียร์)  5A06 ชุดเฟืองท้ายแบบประกอบสำเร็จ  5B03 เพลาขับ  5C08 เพลาขับ     
 • ข้อกำหนดระหว่างการรับประกัน

  ข้อกำหนดระหว่างการรับประกัน

  1. ท่านเจ้าของรถยนต์ต้องดูแลรักษาและใช้งานรถยนต์อย่างถูกต้อง ตามกำหนดเวลาและระยะทางที่ระบุไว้ในสมุดรับประกันเคร่งครัด และสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลารับประกัน
  2. หากรถยนต์ของท่านเกิดข้อบกพร่องหรือเสียหายภายใต้ขอบข่ายการรับประกันคุณภาพ ท่านควรติดต่อและเข้ารับบริการศูนย์บริการฟอร์ดมาตรฐานที่ใกล้ที่สุด
  3. รถยนต์ที่ถูกดัดแปลงสภาพ แก้ไข เปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนที่ไม่อยู่ภายใต้มาตรฐานฟอร์ด จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการรับประกันภายใต้โปรแกรมนี้ได้ เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากฟอร์ด

  หมายเหตุ

  *โปรแกรมรับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน 10 ปี หรือ 150,000 กม. นี้ สำหรับการซื้อรถฟอร์ด ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายและในรุ่นรถที่กำหนด
  **ฟรีค่าแรงสำหรับการเช็กระยะมาตรฐานจำนวน 5 ครั้งสำหรับรถฟอร์ดเอเวอเรสต์มูลค่า 5,885 บาท
  ฟรีค่าแรงสำหรับการเช็กระยะมาตรฐานจำนวน 5 ครั้งสำหรับรถฟอร์ดเรนเจอร์ รุ่น Limited, Wildtrak และรุ่น Raptor มูลค่า 5,720 บาท

  1. ท่านเจ้าของรถยนต์ต้องดูแลรักษาและใช้งานรถยนต์อย่างถูกต้อง ตามกำหนดเวลาและระยะทางที่ระบุไว้ในสมุดรับประกันเคร่งครัด และสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลารับประกัน
  2. หากรถยนต์ของท่านเกิดข้อบกพร่องหรือเสียหายภายใต้ขอบข่ายการรับประกันคุณภาพ ท่านควรติดต่อและเข้ารับบริการศูนย์บริการฟอร์ดมาตรฐานที่ใกล้ที่สุด
  3. รถยนต์ที่ถูกดัดแปลงสภาพ แก้ไข เปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนที่ไม่อยู่ภายใต้มาตรฐานฟอร์ด จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการรับประกันภายใต้โปรแกรมนี้ได้ เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากฟอร์ด

  หมายเหตุ

  *โปรแกรมรับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน 10 ปี หรือ 150,000 กม. นี้ สำหรับการซื้อรถฟอร์ด ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายและในรุ่นรถที่กำหนด

  **ฟรีค่าแรงสำหรับการเช็กระยะมาตรฐานจำนวน 5 ครั้งสำหรับรถฟอร์ดเอเวอเรสต์มูลค่า 5,885 บาท
  ฟรีค่าแรงสำหรับการเช็กระยะมาตรฐานจำนวน 5 ครั้งสำหรับรถฟอร์ดเรนเจอร์ รุ่น Limited, Wildtrak และรุ่น Raptor มูลค่า 5,720 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ford Call Center โทร. 1383 หรือ 1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ford Call Center 
โทร. 1383 หรือ 1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)

Top