Home > Owner > B20Compatibility

พบกับรถฟอร์ด ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 | Ford ประเทศไทย

รถฟอร์ด ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 - Ford Ranger, Ford Ranger Raptor และ Ford Everest

รถยนต์ฟอร์ด ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ ดีเซล 2.0 ลิตร ทั้งเทอร์โบเดี่ยวและเทอร์โบคู่ รองรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซล

การใช้ไบโอดีเซล

รถของคุณเหมาะสำหรับการใช้งานไบโอดีเซลที่ผสมไม่เกิน 20% (B20) คุณจะได้รับสมรรถนะและความทนทานของเครื่องยนต์ในแบบที่ยอมรับได้โดยใช้ B20 โดยการปฏิบัติตามแนวด้านล่างนี้
อย่าเติมเชื้อเพลิงที่มีไบโอดีเซลที่มีการผสมเกินกว่า 20% ในถังเชื้อเพลิง

หมายเหตุ:  อย่าใช้น้ำมันดิบ ไขมันหรือเศษไขมันสัตว์จากการประกอบอาหาร เนื่องจากสารเหล่านี้ไม่ใช่ไบโอดีเซล

หมายเหตุ:  หากรถของคุณประสบปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิงกลายเป็นไขที่อุณหภูมิต่ำ โปรดพิจารณาใช้น้ำมันดีเซลยี่ห้ออื่นหรือน้ำมันดีเซลที่มีสารไบโอดีเซลในปริมาณที่ต่ำกว่าเดิม

หมายเหตุ:  เราไม่แนะนำให้ใช้สารเติมแต่งต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันเชื้อเพลิงกลายเป็นไข

การไม่ใช้รถยนต์เป็นเวลานาน

เชื้อเพลิงดีเซลส่วนใหญ่มีไบโอดีเซล อย่าจอดรถที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิงไบโอดีเซลทิ้งไว้เป็นเวลานานกว่า 1 เดือน เนื่องจากน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่มีสารไบโอดีเซลอาจจะมีประสิทธิภาพลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่ออยู่ในสภาวะที่อุ่นและชื้น เราขอแนะนำให้คุณขอคำแนะนำจากผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

การขับรถในช่วงฤดูหนาว

สามารถปรับแต่งน้ำมันดีเซลตามฤดูกาลสำหรับอุณหภูมิที่หนาวเย็น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีสุดในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 2°C ขอแนะนำให้ใช้น้ำมันดีเซลที่มีการปรับแต่งตามฤดูกาลสำหรับสภาวะของท้องถิ่น

รถยนต์ฟอร์ด ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ ดีเซล 2.0 ลิตร ทั้งเทอร์โบเดี่ยวและเทอร์โบคู่ รองรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซล

การใช้ไบโอดีเซล

รถของคุณเหมาะสำหรับการใช้งานไบโอดีเซลที่ผสมไม่เกิน 20% (B20) คุณจะได้รับสมรรถนะและความทนทานของเครื่องยนต์ในแบบที่ยอมรับได้โดยใช้ B20 โดยการปฏิบัติตามแนวด้านล่างนี้
อย่าเติมเชื้อเพลิงที่มีไบโอดีเซลที่มีการผสมเกินกว่า 20% ในถังเชื้อเพลิง

หมายเหตุ:  อย่าใช้น้ำมันดิบ ไขมันหรือเศษไขมันสัตว์จากการประกอบอาหาร เนื่องจากสารเหล่านี้ไม่ใช่ไบโอดีเซล

หมายเหตุ:  หากรถของคุณประสบปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิงกลายเป็นไขที่อุณหภูมิต่ำ โปรดพิจารณาใช้น้ำมันดีเซลยี่ห้ออื่นหรือน้ำมันดีเซลที่มีสารไบโอดีเซลในปริมาณที่ต่ำกว่าเดิม

หมายเหตุ:  เราไม่แนะนำให้ใช้สารเติมแต่งต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันเชื้อเพลิงกลายเป็นไข

การไม่ใช้รถยนต์เป็นเวลานาน

เชื้อเพลิงดีเซลส่วนใหญ่มีไบโอดีเซล อย่าจอดรถที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิงไบโอดีเซลทิ้งไว้เป็นเวลานานกว่า 1 เดือน เนื่องจากน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่มีสารไบโอดีเซลอาจจะมีประสิทธิภาพลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่ออยู่ในสภาวะที่อุ่นและชื้น เราขอแนะนำให้คุณขอคำแนะนำจากผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

การขับรถในช่วงฤดูหนาว

สามารถปรับแต่งน้ำมันดีเซลตามฤดูกาลสำหรับอุณหภูมิที่หนาวเย็น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีสุดในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 2°C ขอแนะนำให้ใช้น้ำมันดีเซลที่มีการปรับแต่งตามฤดูกาลสำหรับสภาวะของท้องถิ่น