Home > Fordpsn

โปรแกรม PSN - มือ1 เรื่องอะไหล่มั่นใจไปกับฟอร์ด

เรื่องอะไหล่ มั่นใจไปกับฟอร์ด

เรื่องอะไหล่ มั่นใจไปกับฟอร์ด

Banner

Professional Service Network (PSN)

Professional Service Network (PSN) คือสมาชิกเครือข่ายทางการค้าอะไหล่แท้ฟอร์ด, ฟอร์ด มอเตอร์คราฟท์ และออมนิคราฟท์ ที่ทำการซื้อสินค้าผ่านทางผู้จำหน่ายฟอร์ดที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เพื่อนำไปจำหน่าย หรือให้บริการ รวมถึงการนำไปใช้งานภายในองค์กรและอู่รถยนต์

Professional Service Network (PSN)

Professional Service Network (PSN) คือสมาชิกเครือข่ายทางการค้าอะไหล่แท้ฟอร์ด, ฟอร์ด มอเตอร์คราฟท์ และออมนิคราฟท์ ที่ทำการซื้อสินค้าผ่านทางผู้จำหน่ายฟอร์ดที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เพื่อนำไปจำหน่าย หรือให้บริการ รวมถึงการนำไปใช้งานภายในองค์กรและอู่รถยนต์

 • อะไหล่รถยนต์ที่ร่วมโปรแกรม

  อะไหล่รถยนต์ที่ร่วมโปรแกรม

  อะไหล่แท้ฟอร์ด
  ผ่านการออกแบบและทดสอบตามมาตรฐานของฟอร์ด โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม เพื่อให้คุณมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและคุณภาพที่มีมาตรฐานสูงสุด

  ฟอร์ด มอเตอร์คราฟท์
  สินค้าอะไหล่ทางเลือกแท้จากฟอร์ด ได้รับการพัฒนา ออกแบบ และผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของฟอร์ด เพื่อให้ได้อะไหล่ที่ดีมีคุณภาพ ในราคาที่คุ้มค่า
  เหมาะสำหรับรถฟอร์ดของคุณ

  ออมนิคราฟท์
  อะไหล่ทางเลือกสำหรับรถยนต์หลากหลายรุ่นในท้องตลาดของประเทศไทย อะไหล่ทุกชิ้นส่วน ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการผลิตจากทางฟอร์ด
  ให้คุณสามารถเลือกใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ตรงกับรุ่นรถยนต์ของคุณได้อย่างมั่นใจ

  อะไหล่แท้ฟอร์ด
  ผ่านการออกแบบและทดสอบตามมาตรฐานของฟอร์ด โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม เพื่อให้คุณมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและคุณภาพที่มีมาตรฐานสูงสุด

  ฟอร์ด มอเตอร์คราฟท์
  สินค้าอะไหล่ทางเลือกแท้จากฟอร์ด ได้รับการพัฒนา ออกแบบ และผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของฟอร์ด เพื่อให้ได้อะไหล่ที่ดีมีคุณภาพ ในราคาที่คุ้มค่า
  เหมาะสำหรับรถฟอร์ดของคุณ

  ออมนิคราฟท์
  อะไหล่ทางเลือกสำหรับรถยนต์หลากหลายรุ่นในท้องตลาดของประเทศไทย อะไหล่ทุกชิ้นส่วน ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการผลิตจากทางฟอร์ด
  ให้คุณสามารถเลือกใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ตรงกับรุ่นรถยนต์ของคุณได้อย่างมั่นใจ

 • สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมโปรแกรม PSN

  สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมโปรแกรม PSN

  • สามารถซื้ออะไหล่แท้ฟอร์ด, ฟอร์ด มอตอร์คราฟท์ และออมนิคราฟท์ ผ่านทางผู้จำหน่ายฟอร์ดได้ทั่วประเทศ
  • สามารถซื้อสินค้าได้จากผู้จำหน่ายฟอร์ดที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง
  • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน ให้เกิดการเติบโต และการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจอะไหล่รถยนต์ และกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถยนต์ในประเทศไทย
  • รับสิทธิประโยชน์พิเศษจากทางบริษัทฯในอนาคต อาทิ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรม โปรแกรมสนับสนุนการขายเป็นต้น
  • สามารถซื้ออะไหล่แท้ฟอร์ด, ฟอร์ด มอตอร์คราฟท์ และออมนิคราฟท์ ผ่านทางผู้จำหน่ายฟอร์ดได้ทั่วประเทศ
  • สามารถซื้อสินค้าได้จากผู้จำหน่ายฟอร์ดที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง
  • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน ให้เกิดการเติบโต และการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจอะไหล่รถยนต์ และกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถยนต์ในประเทศไทย
  • รับสิทธิประโยชน์พิเศษจากทางบริษัทฯในอนาคต อาทิ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรม โปรแกรมสนับสนุนการขายเป็นต้น
 • วิธีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโปรแกรม PSN

  วิธีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโปรแกรม PSN

  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรม PSN ง่ายๆ เพียงติดต่อผู้จำหน่ายฟอร์ดที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน
  หรือ คลิกที่นี่ www.psnthailand.ford.co.th เพื่อเข้าร่วมการเป็นสมาชิก

  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรม PSN ง่ายๆ เพียงติดต่อผู้จำหน่ายฟอร์ดที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน
  หรือ คลิกที่นี่ www.psnthailand.ford.co.th เพื่อเข้าร่วมการเป็นสมาชิก

 • ผู้จำหน่ายฟอร์ดที่ร่วมโปรแกรม PSN

  ผู้จำหน่ายฟอร์ดที่ร่วมโปรแกรม PSN

 • เงื่อนไขการเข้าร่วมโปรแกรม PSN

  เงื่อนไขการเข้าร่วมโปรแกรม PSN

  • คุณสามารถเป็นสมาชิกโปรแกรม PSN เพียงลงทะเบียนผ่านทางผู้จำหน่ายฟอร์ดรายใดรายหนึ่งเท่านั้น
  • หากสมาชิกมีการลงทะเบียนกับผู้จำหน่ายฟอร์ดมากกว่าหนึ่งราย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในยึดเอกสารอ้างอิงตามวันที่ที่สมาชิกได้ทำการลงทะเบียนไว้ก่อน
   ทั้งนี้สมาชิกยังคงสามารถซื้อสินค้าผ่านทางผู้จำหน่ายฟอร์ดรายอื่นได้ตามปกติ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิประโยชน์การอ้างอิงยอดการสั่งซื้อสินค้าของสมาชิกที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้กับผู้จำหน่ายฟอร์ดเท่านั้น ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะต้องสามารถตรวจสอบได้
   และมีรายละเอียดข้อมูลที่ตรงกันกับในระบบของบริษัทฟอร์ด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกติกา รวมถึงรายละเอียดของกิจกรรมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • คุณสามารถเป็นสมาชิกโปรแกรม PSN เพียงลงทะเบียนผ่านทางผู้จำหน่ายฟอร์ดรายใดรายหนึ่งเท่านั้น
  • หากสมาชิกมีการลงทะเบียนกับผู้จำหน่ายฟอร์ดมากกว่าหนึ่งราย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในยึดเอกสารอ้างอิงตามวันที่ที่สมาชิกได้ทำการลงทะเบียนไว้ก่อน
   ทั้งนี้สมาชิกยังคงสามารถซื้อสินค้าผ่านทางผู้จำหน่ายฟอร์ดรายอื่นได้ตามปกติ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิประโยชน์การอ้างอิงยอดการสั่งซื้อสินค้าของสมาชิกที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้กับผู้จำหน่ายฟอร์ดเท่านั้น ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะต้องสามารถตรวจสอบได้
   และมีรายละเอียดข้อมูลที่ตรงกันกับในระบบของบริษัทฟอร์ด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกติกา รวมถึงรายละเอียดของกิจกรรมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า