Home > > 60mins Express Service

60mins Express Service

ฟอร์ดรับประกันเช็คระยะใน 60 นาที

ฟอร์ดรับประกันเช็คระยะใน 60 นาที

60 Minutes Express Service
ด้วยบริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed
จะช่วยให้เรื่องรถของคุณ เป็นเรื่องเบาๆ
ด้วยบริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed
จะช่วยให้เรื่องรถของคุณ เป็นเรื่องเบาๆ

ง่าย!   |

กับการนัดหมายเช็คระยะออนไลน์ 24 ชม.
ได้ที่ onlinebooking.ford.co.th

สะดวก!   |

กับศูนย์ฟอร์ดที่พร้อมให้บริการทุกวัน

เร็ว!   |

กับการรับประกันเช็คระยะภายใน 60 นาที
ฟรี ค่าบริการทันทีหากเกินกำหนด*

ง่าย!   |

กับการนัดหมายเช็คระยะออนไลน์ 24 ชม.
ได้ที่ onlinebooking.ford.co.th

สะดวก!   |

กับศูนย์ฟอร์ดที่พร้อมให้บริการทุกวัน

เร็ว!   |

กับการรับประกันเช็คระยะภายใน 60 นาที
ฟรี ค่าบริการทันทีหากเกินกำหนด*

 • รายละเอียดการให้บริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed
  รายละเอียดการให้บริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed
  • บริการตรวจเช็คตามระยะรวดเร็วภายในเวลา 60 นาที*
  • การบริการด้วยช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมพร้อมเครื่องมือตรวจสอบอันทันสมัย 
  • ฟรี ตรวจเช็คสภาพรถ 30 รายการตามมาตรฐานฟอร์ด
  • บริการตรวจเช็คตามระยะรวดเร็วภายในเวลา 60 นาที*
  • การบริการด้วยช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมพร้อมเครื่องมือตรวจสอบอันทันสมัย 
  • ฟรี ตรวจเช็คสภาพรถ 30 รายการตามมาตรฐานฟอร์ด
 • การนัดหมายการบริการเช็คระยะ 60 Minutes Express Service Guaranteed ผ่านระบบ Online Booking
  การนัดหมายการบริการเช็คระยะ 60 Minutes Express Service Guaranteed ผ่านระบบ Online Booking
  • นัดหมายเช็คระยะ Express Service ผ่านช่องทาง https://onlinebooking.ford.co.th/
  • เพิ่มความสะดวกสบายและให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าฟอร์ดอย่างรวดเร็ว
  • สามารถเช็คศูนย์บริการฟอร์ดที่ให้บริการ Express Service ตรวจสอบคิวว่าง และนัดหมายผ่านระบบออนไลน์ได้แบบ Real time
  • ยืนยันการนัดหมายทันทีผ่านระบบ SMS หลังจากทำการนัดหมายสมบูรณ์
  • สามารถแก้ไขนัดหมาย 2 วันล่วงหน้าหรือยกเลิกการนัดหมายได้ด้วยตนเอง
  • เพียงโชว์ SMS ยืนยันการนัดหมาย ณ วันที่เข้ารับบริการกับศูนย์บริการฟอร์ดที่นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
  • นัดหมายเช็คระยะ Express Service ผ่านช่องทาง https://onlinebooking.ford.co.th/
  • เพิ่มความสะดวกสบายและให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าฟอร์ดอย่างรวดเร็ว
  • สามารถเช็คศูนย์บริการฟอร์ดที่ให้บริการ Express Service ตรวจสอบคิวว่าง และนัดหมายผ่านระบบออนไลน์ได้แบบ Real time
  • ยืนยันการนัดหมายทันทีผ่านระบบ SMS หลังจากทำการนัดหมายสมบูรณ์
  • สามารถแก้ไขนัดหมาย 2 วันล่วงหน้าหรือยกเลิกการนัดหมายได้ด้วยตนเอง
  • เพียงโชว์ SMS ยืนยันการนัดหมาย ณ วันที่เข้ารับบริการกับศูนย์บริการฟอร์ดที่นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
 • รายชื่อศูนย์บริการที่ให้บริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed
  รายชื่อศูนย์บริการที่ให้บริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed

  ฟอร์ดพร้อมให้บริการประกันเช็กระยะภายใน 60 นาที หรือ ฟรีหากเกินกำหนดตลอดทุกวันสำหรับศูนย์บริการกว่า 77 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ร่วม 36 จังหวัดทั่วประเทศ รายละเอียดศูนย์บริการที่เข้าร่วมระบบนัดหมาย Online Booking มีดังนี้

  ฟอร์ดพร้อมให้บริการประกันเช็กระยะภายใน 60 นาที หรือ ฟรีหากเกินกำหนดตลอดทุกวันสำหรับศูนย์บริการกว่า 77 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ร่วม 36 จังหวัดทั่วประเทศ รายละเอียดศูนย์บริการที่เข้าร่วมระบบนัดหมาย Online Booking มีดังนี้

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้ารับบริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้ารับบริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed
  • เฉพาะรถยนต์ฟอร์ดที่จำหน่ายตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 (2010)  เป็นต้นไป ที่เข้ารับบริการเช็กระยะไม่เกิน 105,000 กม. โดยจะไม่ครอบคลุมกรณีรถยนต์ที่มีงานซ่อมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากบริการเช็กระยะปกติ หรือ รถยนต์ที่มีการดัดแปลงชิ้นส่วนต่างจากมาตรฐานฟอร์ดอันส่งผลต่อการให้บริการเช็กระยะ
  • ให้บริการวันจันทร์ถึงอาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • เฉพาะศูนย์บริการฟอร์ดที่เข้าร่วมบนระบบ Online Booking
  • ลูกค้าจะต้องทำการนัดหมายผ่านระบบ Online Booking เท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิในการให้บริการสำหรับเฉพาะลูกค้าที่มาตรงเวลานัดหมายในระบบ Online Booking ลูกค้าจะต้องเซ็นอนุมัติให้ดำเนินการ โดยจะเริ่มนับเวลาหลังจากศูนย์บริการได้บันทึกการเข้ารับบริการเข้าในระบบ Online Booking โดยลูกค้าจะได้ SMS ยืนยัน
  • การนับระยะเวลา 60 นาที ให้อ้างอิงจากเวลาในระบบ Online booking และไม่รวมระยะเวลาล้างรถ
  • ลูกค้าต้องอยู่ ณ ศูนย์บริการเมื่อครบระยะเวลา 60 นาทีเพื่อแสดงตนและยืนยันสิทธิตามเงื่อนไขของโปรแกรม
  • ในกรณีเกินระยะเวลา 60 นาที ลูกค้าจะได้รับบริการการเช็กระยะในครั้งนั้นๆ ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ มูลค่าของบริการเช็คระยะที่จะได้รับฟรีภายใต้โปรแกรมนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นรถและระยะที่เช็กได้ ทั้งนี้ การฟรีการบริการเช็คระยะในครั้งนั้นไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ ความรับผิดของบริษัทฯในโปรแกรมนี้จำกัดเพียงการให้ฟรีการบริการเช็คระยะในครั้งนั้นๆเท่านั้น
  • โปรดศึกษารายละเอียดบริการเช็คระยะเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ford.co.th/ford-owners/services/maintenance
  • สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ford Call Center โทร. 1383

  • เฉพาะรถยนต์ฟอร์ดที่จำหน่ายตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 (2010)  เป็นต้นไป ที่เข้ารับบริการเช็กระยะไม่เกิน 105,000 กม. โดยจะไม่ครอบคลุมกรณีรถยนต์ที่มีงานซ่อมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากบริการเช็กระยะปกติ หรือ รถยนต์ที่มีการดัดแปลงชิ้นส่วนต่างจากมาตรฐานฟอร์ดอันส่งผลต่อการให้บริการเช็กระยะ
  • ให้บริการวันจันทร์ถึงอาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • เฉพาะศูนย์บริการฟอร์ดที่เข้าร่วมบนระบบ Online Booking
  • ลูกค้าจะต้องทำการนัดหมายผ่านระบบ Online Booking เท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิในการให้บริการสำหรับเฉพาะลูกค้าที่มาตรงเวลานัดหมายในระบบ Online Booking ลูกค้าจะต้องเซ็นอนุมัติให้ดำเนินการ โดยจะเริ่มนับเวลาหลังจากศูนย์บริการได้บันทึกการเข้ารับบริการเข้าในระบบ Online Booking โดยลูกค้าจะได้ SMS ยืนยัน
  • การนับระยะเวลา 60 นาที ให้อ้างอิงจากเวลาในระบบ Online booking และไม่รวมระยะเวลาล้างรถ
  • ลูกค้าต้องอยู่ ณ ศูนย์บริการเมื่อครบระยะเวลา 60 นาทีเพื่อแสดงตนและยืนยันสิทธิตามเงื่อนไขของโปรแกรม
  • ในกรณีเกินระยะเวลา 60 นาที ลูกค้าจะได้รับบริการการเช็กระยะในครั้งนั้นๆ ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ มูลค่าของบริการเช็คระยะที่จะได้รับฟรีภายใต้โปรแกรมนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นรถและระยะที่เช็กได้ ทั้งนี้ การฟรีการบริการเช็คระยะในครั้งนั้นไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ ความรับผิดของบริษัทฯในโปรแกรมนี้จำกัดเพียงการให้ฟรีการบริการเช็คระยะในครั้งนั้นๆเท่านั้น
  • โปรดศึกษารายละเอียดบริการเช็คระยะเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ford.co.th/ford-owners/services/maintenance
  • สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ford Call Center โทร. 1383

kba-2

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

Ford Call Center โทร. 1383 หรือ 1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)

Email: fordthai@ford.com

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
Ford Call Center โทร. 1383 หรือ
1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)
Email: fordthai@ford.com