Home > > 60mins Express Service

60mins Express Service

ฟอร์ดรับประกันเช็กระยะใน 60 นาที

ฟอร์ดรับประกันเช็กระยะใน 60 นาที

60 Minutes Express Service
 • รายละเอียดการให้บริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed
  รายละเอียดการให้บริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed
  • บริการตรวจเช็กตามระยะรวดเร็วภายในเวลา 60 นาที*
  • การบริการด้วยช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมพร้อมเครื่องมือตรวจสอบอันทันสมัย 
  • ฟรี ตรวจเช็กสภาพรถ 30 รายการตามมาตรฐานฟอร์ด
  • บริการตรวจเช็กตามระยะรวดเร็วภายในเวลา 60 นาที*
  • การบริการด้วยช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมพร้อมเครื่องมือตรวจสอบอันทันสมัย 
  • ฟรี ตรวจเช็กสภาพรถ 30 รายการตามมาตรฐานฟอร์ด
 • การนัดหมายการบริการเช็กระยะ 60 Minutes Express Service Guaranteed ผ่านระบบ Online Booking
  การนัดหมายการบริการเช็กระยะ 60 Minutes Express Service Guaranteed ผ่านระบบ Online Booking
  • เพิ่มความสะดวกสบายและให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าฟอร์ดอย่างรวดเร็ว
  • สามารถเช็กศูนย์บริการฟอร์ดที่ให้บริการ Express Service ตรวจสอบคิวว่าง และนัดหมายผ่านระบบออนไลน์ได้แบบ Real time
  • ยืนยันการนัดหมายทันทีผ่านระบบ SMS หลังจากทำการนัดหมายสมบูรณ์
  • สามารถแก้ไขนัดหมาย 2 วันล่วงหน้าหรือยกเลิกการนัดหมายได้ด้วยตนเอง
  • เพียงโชว์ SMS ยืนยันการนัดหมาย ณ วันที่เข้ารับบริการกับศูนย์บริการฟอร์ดที่นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
  • เพิ่มความสะดวกสบายและให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าฟอร์ดอย่างรวดเร็ว
  • สามารถเช็กศูนย์บริการฟอร์ดที่ให้บริการ Express Service ตรวจสอบคิวว่าง และนัดหมายผ่านระบบออนไลน์ได้แบบ Real time
  • ยืนยันการนัดหมายทันทีผ่านระบบ SMS หลังจากทำการนัดหมายสมบูรณ์
  • สามารถแก้ไขนัดหมาย 2 วันล่วงหน้าหรือยกเลิกการนัดหมายได้ด้วยตนเอง
  • เพียงโชว์ SMS ยืนยันการนัดหมาย ณ วันที่เข้ารับบริการกับศูนย์บริการฟอร์ดที่นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
 • รายชื่อศูนย์บริการที่ให้บริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed
  รายชื่อศูนย์บริการที่ให้บริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed

  ฟอร์ดพร้อมให้บริการประกันเช็กระยะภายใน 60 นาที ที่ศูนย์บริการกว่า 81 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ร่วม 40 จังหวัด ทั่วประเทศ รายละเอียดศูนย์บริการที่เข้าร่วมระบบนัดหมาย Online Booking มีดังนี้

  ฟอร์ดพร้อมให้บริการประกันเช็กระยะภายใน 60 นาที ที่ศูนย์บริการกว่า 81 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ร่วม 40 จังหวัด ทั่วประเทศ รายละเอียดศูนย์บริการที่เข้าร่วมระบบนัดหมาย Online Booking มีดังนี้

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้ารับบริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้ารับบริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed
  • เฉพาะรถยนต์ฟอร์ดที่จำหน่ายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 (2015) เป็นต้นไป ซึ่งเข้ารับบริการเช็คระยะไม่เกิน 105,000 กม. โดยจะไม่ครอบคลุมกรณีรถยนต์ที่มีงานซ่อมแซมอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากรับบริการเช็คระยะตามปกติ หรือ รถยนต์ที่มีการดัดแปลงชิ้นส่วนให้แตกต่างจากมาตรฐานฟอร์ด อันส่งผลต่อระยะเวลาการให้บริการเช็กระยะ
  • ศูนย์บริการฟอร์ดจะให้บริการเช็กระยะทุกวันระหว่างวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • เฉพาะศูนย์บริการฟอร์ดที่เข้าร่วมบนระบบ Online Booking
  • ลูกค้าจะต้องทำการนัดหมายเข้ารับบริการเช็กระยะผ่านระบบ Online Booking เท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิในการให้บริการสำหรับเฉพาะลูกค้าที่มาตรงเวลานัดหมายในระบบ Online Booking ลูกค้าจะต้องเซ็นอนุมัติให้ดำเนินการ โดยจะเริ่มนับเวลาหลังจากศูนย์บริการได้บันทึกการเข้ารับบริการเข้าในระบบ Online Booking โดยลูกค้าจะได้ SMS ยืนยัน
  • การนับระยะเวลา 60 นาที ให้อ้างอิงจากเวลาในระบบ Online booking และไม่รวมระยะเวลาล้างรถ
  • ลูกค้าต้องอยู่ ณ ศูนย์บริการเมื่อครบระยะเวลา 60 นาทีเพื่อแสดงตนและยืนยันสิทธิตามเงื่อนไขของโปรแกรม
  • ในกรณีการเช็กระยะใช้เวลาเกิน 60 นาที ลูกค้าจะได้รับบริการในครั้งนั้นฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ มูลค่าของบริการเช็กระยะที่จะได้รับภายใต้โปรแกรมนี้จะขึ้นอยู่กับรุ่นรถและกำหนดระยะการเช็คระยะ ทั้งนี้ การให้บริการเช็กระยะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนี้จะไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ ความรับผิดของบริษัทฯ และผู้จำหน่ายฟอร์ดในโปรแกรมนี้จำกัดเพียงการให้บริการเช็กระยะ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในครั้งนั้นๆ เท่านั้น
  • โปรดศึกษารายละเอียดการให้บริการเช็กระยะเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ford.co.th/owners/maintenance
  • สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ford Call Center โทร. 1383

  • เฉพาะรถยนต์ฟอร์ดที่จำหน่ายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 (2015) เป็นต้นไป ซึ่งเข้ารับบริการเช็คระยะไม่เกิน 105,000 กม. โดยจะไม่ครอบคลุมกรณีรถยนต์ที่มีงานซ่อมแซมอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากรับบริการเช็คระยะตามปกติ หรือ รถยนต์ที่มีการดัดแปลงชิ้นส่วนให้แตกต่างจากมาตรฐานฟอร์ด อันส่งผลต่อระยะเวลาการให้บริการเช็กระยะ
  • ศูนย์บริการฟอร์ดจะให้บริการเช็กระยะทุกวันระหว่างวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • เฉพาะศูนย์บริการฟอร์ดที่เข้าร่วมบนระบบ Online Booking
  • ลูกค้าจะต้องทำการนัดหมายเข้ารับบริการเช็กระยะผ่านระบบ Online Booking เท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิในการให้บริการสำหรับเฉพาะลูกค้าที่มาตรงเวลานัดหมายในระบบ Online Booking ลูกค้าจะต้องเซ็นอนุมัติให้ดำเนินการ โดยจะเริ่มนับเวลาหลังจากศูนย์บริการได้บันทึกการเข้ารับบริการเข้าในระบบ Online Booking โดยลูกค้าจะได้ SMS ยืนยัน
  • การนับระยะเวลา 60 นาที ให้อ้างอิงจากเวลาในระบบ Online booking และไม่รวมระยะเวลาล้างรถ
  • ลูกค้าต้องอยู่ ณ ศูนย์บริการเมื่อครบระยะเวลา 60 นาทีเพื่อแสดงตนและยืนยันสิทธิตามเงื่อนไขของโปรแกรม
  • ในกรณีการเช็กระยะใช้เวลาเกิน 60 นาที ลูกค้าจะได้รับบริการในครั้งนั้นฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ มูลค่าของบริการเช็กระยะที่จะได้รับภายใต้โปรแกรมนี้จะขึ้นอยู่กับรุ่นรถและกำหนดระยะการเช็คระยะ ทั้งนี้ การให้บริการเช็กระยะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนี้จะไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ ความรับผิดของบริษัทฯ และผู้จำหน่ายฟอร์ดในโปรแกรมนี้จำกัดเพียงการให้บริการเช็กระยะ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในครั้งนั้นๆ เท่านั้น
  • โปรดศึกษารายละเอียดการให้บริการเช็กระยะเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ford.co.th/owners/maintenance
  • สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ford Call Center โทร. 1383

kba-2

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

Ford Call Center โทร. 1383 หรือ 1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)

Email: fordthai@ford.com

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
Ford Call Center โทร. 1383 หรือ
1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)
Email: fordthai@ford.com
Top