Home > > 60mins Express Service

60mins Express Service

ฟอร์ดรับประกันเช็คระยะใน 60 นาที

ฟอร์ดรับประกันเช็คระยะใน 60 นาที

60 Minutes Express Service
ด้วยบริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed
จะช่วยให้เรื่องรถของคุณ เป็นเรื่องเบาๆ

ง่าย!   |

กับการนัดหมายเช็คระยะออนไลน์ 24 ชม.
ได้ที่ onlinebooking.ford.co.th

สะดวก!   |

กับศูนย์ฟอร์ดที่พร้อมให้บริการทุกวัน

เร็ว!   |

กับการรับประกันเช็คระยะภายใน 60 นาที
ฟรี ค่าบริการทันทีหากเกินกำหนด*

ด้วยบริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed
จะช่วยให้เรื่องรถของคุณ เป็นเรื่องเบาๆ

ง่าย!   |

กับการนัดหมายเช็คระยะออนไลน์ 24 ชม.
ได้ที่ onlinebooking.ford.co.th

สะดวก!   |

กับศูนย์ฟอร์ดที่พร้อมให้บริการทุกวัน

เร็ว!   |

กับการรับประกันเช็คระยะภายใน 60 นาที
ฟรี ค่าบริการทันทีหากเกินกำหนด*

 • รายละเอียดการให้บริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed
  รายละเอียดการให้บริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed
  • บริการตรวจเช็คตามระยะรวดเร็วภายในเวลา 60 นาที*
  • การบริการด้วยช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมพร้อมเครื่องมือตรวจสอบอันทันสมัย 
  • ฟรี ตรวจเช็คสภาพรถ 30 รายการตามมาตรฐานฟอร์ด
  • บริการตรวจเช็คตามระยะรวดเร็วภายในเวลา 60 นาที*
  • การบริการด้วยช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมพร้อมเครื่องมือตรวจสอบอันทันสมัย 
  • ฟรี ตรวจเช็คสภาพรถ 30 รายการตามมาตรฐานฟอร์ด
 • การนัดหมายการบริการเช็คระยะ 60 Minutes Express Service Guaranteed ผ่านระบบ Online Booking
  การนัดหมายการบริการเช็คระยะ 60 Minutes Express Service Guaranteed ผ่านระบบ Online Booking
  • นัดหมายเช็คระยะ Express Service ผ่านช่องทาง https://onlinebooking.ford.co.th/
  • เพิ่มความสะดวกสบายและให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าฟอร์ดอย่างรวดเร็ว
  • สามารถเช็คศูนย์บริการฟอร์ดที่ให้บริการ Express Service ตรวจสอบคิวว่าง และนัดหมายผ่านระบบออนไลน์ได้แบบ Real time
  • ยืนยันการนัดหมายทันทีผ่านระบบ SMS หลังจากทำการนัดหมายสมบูรณ์
  • สามารถแก้ไขนัดหมาย 2 วันล่วงหน้าหรือยกเลิกการนัดหมายได้ด้วยตนเอง
  • เพียงโชว์ SMS ยืนยันการนัดหมาย ณ วันที่เข้ารับบริการกับศูนย์บริการฟอร์ดที่นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
  • นัดหมายเช็คระยะ Express Service ผ่านช่องทาง https://onlinebooking.ford.co.th/
  • เพิ่มความสะดวกสบายและให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าฟอร์ดอย่างรวดเร็ว
  • สามารถเช็คศูนย์บริการฟอร์ดที่ให้บริการ Express Service ตรวจสอบคิวว่าง และนัดหมายผ่านระบบออนไลน์ได้แบบ Real time
  • ยืนยันการนัดหมายทันทีผ่านระบบ SMS หลังจากทำการนัดหมายสมบูรณ์
  • สามารถแก้ไขนัดหมาย 2 วันล่วงหน้าหรือยกเลิกการนัดหมายได้ด้วยตนเอง
  • เพียงโชว์ SMS ยืนยันการนัดหมาย ณ วันที่เข้ารับบริการกับศูนย์บริการฟอร์ดที่นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
 • รายชื่อศูนย์บริการที่ให้บริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed
  รายชื่อศูนย์บริการที่ให้บริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed

  ฟอร์ดพร้อมให้บริการรับประกันเช็คระยะภายใน 60 นาที หรือ ฟรีหากเกินกำหนดตลอดทุกวันสำหรับศูนย์บริการกว่า 60 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ร่วม 20 จังหวัดทั่วประเทศ ดังนี้ โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดศูนย์บริการที่เข้าร่วมเพิ่มเติมบนระบบนัดหมาย Online Booking

  • กรุงเทพ
  • นนทบุรี
  • ปทุมธานี
  • สมุทรปราการ
  • ชลบุรี*
  • ระยอง*
  • นครปฐม*
  • พระนครศรีอยุธยา*
  • นครสวรรค์ *
  • พิษณุโลก *
  • เชียงใหม่ *
  • เชียงราย *
  • นครราชสีมา *
  • ขอนแก่น *
  • อุบลราชธานี *
  • อุดรธานี*
  • สุราษฎร์ธานี*
  • ภูเก็ต*
  • นครศรีธรรมราช*
  • สงขลา*

  *ฟอร์ดขยายการบริการ 60 minutes Express Service Guaranteed  นี้ สำหรับศูนย์บริการฟอร์ดในเขตต่างจังหวัด 16 จังหวัด ตั้งแต่ 1 กันยายน 2560
  พิเศษ! สำหรับศูนย์ฟอร์ดในเขตต่างจังหวัด ที่เปิดให้บริการใหม่ทั้ง 16 จังหวัดนี้
  ฟรี! กระเป๋าเดินทางฟอร์ดมูลค่า 480 บาททันที
  เพียงนัดหมายผ่านระบบ Online Booking และเข้ารับบริการเช็คระยะในวันอาทิตย์
  ตั้งแต่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 60 หรือจนกว่าของจะหมด (ของมีจำนวนจำกัด)

  ฟอร์ดพร้อมให้บริการรับประกันเช็คระยะภายใน 60 นาที หรือ ฟรีหากเกินกำหนดตลอดทุกวันสำหรับศูนย์บริการกว่า 60 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ร่วม 20 จังหวัดทั่วประเทศ ดังนี้ โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดศูนย์บริการที่เข้าร่วมเพิ่มเติมบนระบบนัดหมาย Online Booking

  • กรุงเทพ
  • นนทบุรี
  • ปทุมธานี
  • สมุทรปราการ
  • ชลบุรี*
  • ระยอง*
  • นครปฐม*
  • พระนครศรีอยุธยา*
  • นครสวรรค์ *
  • พิษณุโลก *
  • เชียงใหม่ *
  • เชียงราย *
  • นครราชสีมา *
  • ขอนแก่น *
  • อุบลราชธานี *
  • อุดรธานี*
  • สุราษฎร์ธานี*
  • ภูเก็ต*
  • นครศรีธรรมราช*
  • สงขลา*

  *ฟอร์ดขยายการบริการ 60 minutes Express Service Guaranteed  นี้ สำหรับศูนย์บริการฟอร์ดในเขตต่างจังหวัด 16 จังหวัด ตั้งแต่ 1 กันยายน 2560
  พิเศษ! สำหรับศูนย์ฟอร์ดในเขตต่างจังหวัด ที่เปิดให้บริการใหม่ทั้ง 16 จังหวัดนี้
  ฟรี! กระเป๋าเดินทางฟอร์ดมูลค่า 480 บาททันที
  เพียงนัดหมายผ่านระบบ Online Booking และเข้ารับบริการเช็คระยะในวันอาทิตย์
  ตั้งแต่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 60 หรือจนกว่าของจะหมด (ของมีจำนวนจำกัด)

 • *ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้ารับบริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed
  *ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้ารับบริการ 60 Minutes Express Service Guaranteed
  • เฉพาะรถยนต์ฟอร์ดที่จำหน่ายตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 (2010)  เป็นต้นไป ที่เข้ารับบริการเช็คระยะไม่เกิน105,000 กม. โดยจะไม่ครอบคลุมกรณีรถยนต์ที่มีงานซ่อมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากบริการเช็คระยะปกติ หรือ รถยนต์ที่มีการดัดแปลงชิ้นส่วนต่างจากมาตรฐานฟอร์ดอันส่งผลต่อการให้บริการเช็คระยะ
  • ให้บริการวันจันทร์ถึงอาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • เฉพาะศูนย์บริการในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
  • ลูกค้าจะต้องทำการนัดหมายผ่านระบบ Online Booking เท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิในการให้บริการสำหรับเฉพาะลูกค้าที่มาตรงเวลานัดหมายในระบบ Online Booking ลูกค้าจะต้องเซ็นอนุมัติให้ดำเนินการ โดยจะเริ่มนับเวลาหลังจากศูนย์บริการได้บันทึกการเข้ารับบริการเข้าในระบบ Online Booking โดยลูกค้าจะได้ SMS ยืนยัน
  • การนับระยะเวลา 60 นาที ให้อ้างอิงจากเวลาในระบบ Online booking และไม่รวมระยะเวลาล้างรถ
  • ลูกค้าต้องอยู่ ณ ศูนย์บริการเมื่อครบระยะเวลา 60 นาทีเพื่อแสดงตนและยืนยันสิทธิตามเงื่อนไขของโปรแกรม
  • ในกรณีเกินระยะเวลา 60 นาที ลูกค้าจะได้รับบริการการเช็คระยะในครั้งนั้นๆ ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ มูลค่าของบริการเช็คระยะที่จะได้รับฟรีภายใต้โปรแกรมนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นรถและระยะที่เช็คได้ ทั้งนี้ การฟรีการบริการเช็คระยะในครั้งนั้นไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ ความรับผิดของบริษัทฯในโปรแกรมนี้จำกัดเพียงการให้ฟรีการบริการเช็คระยะในครั้งนั้นๆเท่านั้น
  • โปรดศึกษารายละเอียดบริการเช็คระยะเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ford.co.th/ford-owners/services/maintenance
  • สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ford Call Center โทร. 0-2686-5899 (กรุงเทพฯ)
  หรือ 1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)

  • เฉพาะรถยนต์ฟอร์ดที่จำหน่ายตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 (2010)  เป็นต้นไป ที่เข้ารับบริการเช็คระยะไม่เกิน105,000 กม. โดยจะไม่ครอบคลุมกรณีรถยนต์ที่มีงานซ่อมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากบริการเช็คระยะปกติ หรือ รถยนต์ที่มีการดัดแปลงชิ้นส่วนต่างจากมาตรฐานฟอร์ดอันส่งผลต่อการให้บริการเช็คระยะ
  • ให้บริการวันจันทร์ถึงอาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • เฉพาะศูนย์บริการในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
  • ลูกค้าจะต้องทำการนัดหมายผ่านระบบ Online Booking เท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิในการให้บริการสำหรับเฉพาะลูกค้าที่มาตรงเวลานัดหมายในระบบ Online Booking ลูกค้าจะต้องเซ็นอนุมัติให้ดำเนินการ โดยจะเริ่มนับเวลาหลังจากศูนย์บริการได้บันทึกการเข้ารับบริการเข้าในระบบ Online Booking โดยลูกค้าจะได้ SMS ยืนยัน
  • การนับระยะเวลา 60 นาที ให้อ้างอิงจากเวลาในระบบ Online booking และไม่รวมระยะเวลาล้างรถ
  • ลูกค้าต้องอยู่ ณ ศูนย์บริการเมื่อครบระยะเวลา 60 นาทีเพื่อแสดงตนและยืนยันสิทธิตามเงื่อนไขของโปรแกรม
  • ในกรณีเกินระยะเวลา 60 นาที ลูกค้าจะได้รับบริการการเช็คระยะในครั้งนั้นๆ ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ มูลค่าของบริการเช็คระยะที่จะได้รับฟรีภายใต้โปรแกรมนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นรถและระยะที่เช็คได้ ทั้งนี้ การฟรีการบริการเช็คระยะในครั้งนั้นไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ ความรับผิดของบริษัทฯในโปรแกรมนี้จำกัดเพียงการให้ฟรีการบริการเช็คระยะในครั้งนั้นๆเท่านั้น
  • โปรดศึกษารายละเอียดบริการเช็คระยะเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ford.co.th/ford-owners/services/maintenance
  • สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ford Call Center โทร. 0-2686-5899 (กรุงเทพฯ)
  หรือ 1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)

kba-2

กรุงเทพฯ โทร 0-2686-5899
ต่างจังหวัด (โทรฟรี) 1800-225-449
Email:
 Fordthai@ford.com

กรุงเทพฯ โทร 0-2686-5899
ต่างจังหวัด (โทรฟรี) 1800-225-449
Email:
 Fordthai@ford.com