Home > Engineering > Rain Sensing Wipers

ฟอร์ด | ที่ปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ

ที่ปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ

เพราะเราอยากให้คุณมีสมาธิในการขับรถ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่อากาศไม่เป็นใจเราจึงออกแบบระบบที่ปัดน้ำฝนให้มารับหน้าที่คิดแทนคุณ ในวันที่ฝนตกหรือขณะที่รถคันอื่นสาดน้ำมาใส่กระจกหน้ารถคุณ ที่ปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติจะทำงานในทันทีโดยที่คุณไม่ต้องคิด หรือทำอะไรทั้งนั้น

ที่ปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ

เพราะเราอยากให้คุณมีสมาธิในการขับรถ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่อากาศไม่เป็นใจเราจึงออกแบบระบบที่ปัดน้ำฝนให้มารับหน้าที่คิดแทนคุณ ในวันที่ฝนตกหรือขณะที่รถคันอื่นสาดน้ำมาใส่กระจกหน้ารถคุณ ที่ปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติจะทำงานในทันทีโดยที่คุณไม่ต้องคิด หรือทำอะไรทั้งนั้น

ที่ปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ

ที่ปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ

วิธีการทำงาน

· เซ็นเซอร์ติดด้านหลังกระจกมองหลัง สามารถตรวจจับและเตือนได้ทันทีที่มีน้ำอยู่บนกระจกรถ

· ที่ปัดน้ำฝนจะทำงานและปรับจังหวะการปัดโดยอัตโนมัติ       เพื่อให้มั่นใจได้เต็มที่ว่ากระจกจะสะอาด ในทุกครั้งที่ระบบตรวจจับว่ามีน้ำอยู่บนกระจกรถ ฝนตกหนัก จะปัดในจังหวะเร็ว ฝนตกพรำๆ จะปัดในจังหวะที่ช้าลงโดยอัตโนมัติ 

วิธีการทำงาน

· เซ็นเซอร์ติดด้านหลังกระจกมองหลัง สามารถตรวจจับและเตือนได้ทันทีที่มีน้ำอยู่บนกระจกรถ

· ที่ปัดน้ำฝนจะทำงานและปรับจังหวะการปัดโดยอัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจได้เต็มที่ว่ากระจกจะสะอาด ในทุกครั้งที่ระบบตรวจจับว่ามีน้ำอยู่บนกระจกรถ ฝนตกหนัก จะปัดในจังหวะเร็ว ฝนตกพรำๆ จะปัดในจังหวะที่ช้าลงโดยอัตโนมัติ 

How it works

How it works

designed for convenience

Designed for convenience

You're in control


คุณอยู่ในการควบคุม

· ระบบควบคุมที่ก้านปัดน้ำฝน ให้คุณปรับระดับการตรวจจับน้ำฝนบนกระจกได้ตามที่ต้องการ หากเลือกการตรวจจับระดับสูง ที่ปัดน้ำฝนก็จะทำงานมากครั้งขึ้นเท่านั้น

· เมื่อไหร่ที่คุณอยากกลับมาสั่งงานที่ปัดน้ำฝนด้วยตัวเอง คุณก็สามารถเปลี่ยนโหมดสั่งงานได้ตามที่ใจต้องการ

คุณอยู่ในการควบคุม

· ระบบควบคุมที่ก้านปัดน้ำฝน ให้คุณปรับระดับการตรวจจับน้ำฝนบนกระจกได้ตามที่ต้องการ หากเลือกการตรวจจับระดับสูง ที่ปัดน้ำฝนก็จะทำงานมากครั้งขึ้นเท่านั้น

· เมื่อไหร่ที่คุณอยากกลับมาสั่งงานที่ปัดน้ำฝนด้วยตัวเอง คุณก็สามารถเปลี่ยนโหมดสั่งงานได้ตามที่ใจต้องการ

Available on:

Available on: