Home > Engineering > EPAS

ฟอร์ด | พวงมาลัยผ่อนแรงไฟฟ้า

พวงมาลัยผ่อนแรงไฟฟ้า

นักวิจารณ์ส่วนใหญ่ต่างยืนยันในสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมของยนตรกรร ฟอร์ดหนึ่งในนั้นคือสัมผัสที่น่าประทับใจเมื่อควบคุมพวงมาลัย
พวงมาลัยผ่อนแรงไฟฟ้าถูกออกแบบมาเพื่อการตอบสนองที่ฉับไว ให้คุณควบคุมรถได้อย่างง่ายดายและมีเวลาไปใส่ใจการจราจรบนท้องถนนอย่างเต็มที่ เจาะลึก

พวงมาลัยผ่อนแรงไฟฟ้า

นักวิจารณ์ส่วนใหญ่ต่างยืนยันในสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมของยนตรกรร ฟอร์ดหนึ่งในนั้นคือสัมผัสที่น่าประทับใจเมื่อควบคุมพวงมาลัย
พวงมาลัยผ่อนแรงไฟฟ้าถูกออกแบบมาเพื่อการตอบสนองที่ฉับไว ให้คุณควบคุมรถได้อย่างง่ายดายและมีเวลาไปใส่ใจการจราจรบนท้องถนนอย่างเต็มที่ เจาะลึก

พวงมาลัยผ่อนแรงไฟฟ้า
Smart Steering Power

Smart Steering Power

• พวงมาลัยผ่อนแรงไฟฟ้าใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแทนที่ ระบบปั๊มไฮดรอลิก ทุกการหมุนของพวงมาลัยจะถูกบันทึกไว้ ระบบทำงานโดยไม่พึ่งเครื่องยนต์ แม้ในช่วงเวลาที่รถดับระบบยังสามารถทำงานได้

• ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการประหยัดน้ำมันขึ้นถึง 5% ด้วยการปรับน้ำหนักของพวงมาลัยเฉพาะช่วงความเร็ว สภาพถนน หรือสภาพอากาศที่จำเป็นเท่านั้น 

Smart Steering Power

•  พวงมาลัยผ่อนแรงไฟฟ้าใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแทนที่ ระบบปั๊มไฮดรอลิก ทุกการหมุนของพวงมาลัยจะถูกบันทึกไว้ ระบบทำงานโดยไม่พึ่งเครื่องยนต์ แม้ในช่วงเวลาที่รถดับระบบยังสามารถทำงานได้

•  ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการประหยัดน้ำมันขึ้นถึง 5% ด้วยการปรับน้ำหนักของพวงมาลัยเฉพาะช่วงความเร็ว สภาพถนน หรือสภาพอากาศที่จำเป็นเท่านั้น 

วิธีการทำงาน

• พวงมาลัยผ่อนแรงไฟฟ้า ช่วยผ่อนน้ำหนักพวงมาลัยให้คุณ พร้อมตอบสนองขณะขับขี่ในเมืองหรือนำรถเข้าจอด

• พวงมาลัยผ่อนแรงไฟฟ้า ลดการผ่อนน้ำหนักทำให้การหมุนพวงมาลัยทำได้ยากขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมรถขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงบนถนนไฮเวย์

• การปรับน้ำหนักของพวงมาลัยที่นุ่มนวล ให้ผู้ขับขี่สัมผัสถึงประสบการณ์การควบคุมรถที่ราบรื่น

วิธีการทำงาน

•  พวงมาลัยผ่อนแรงไฟฟ้า ช่วยผ่อนน้ำหนักพวงมาลัยให้คุณ พร้อมตอบสนองขณะขับขี่ในเมืองหรือนำรถเข้าจอด

•  พวงมาลัยผ่อนแรงไฟฟ้า ลดการผ่อนน้ำหนักทำให้การหมุนพวงมาลัยทำได้ยากขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมรถขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงบนถนนไฮเวย์

•  การปรับน้ำหนักของพวงมาลัยที่นุ่มนวล ให้ผู้ขับขี่สัมผัสถึงประสบการณ์การควบคุมรถที่ราบรื่น

How it works

Available on:

Available on: