Home > Engineering > Electronic Stability Control

ระบบเบรก ABS และระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว | Ford ประเทศไทย

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว

เพราะเราใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยขณะขับขี่ ด้วยจำนวนรถที่เพิ่มขึ้น
อาจทำให้เกิดสถานการณ์ไม่คาดคิดจนคุณต้องหักหลบเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุมากขึ้นไปด้วย
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันรถลื่นไถลออกข้างทาง
ขณะหักพวงมาลัยหลบอย่างกระทันหัน

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว

เพราะเราใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยขณะขับขี่ ด้วยจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้เกิดสถานการณ์ไม่คาดคิดจนคุณต้องหักหลบเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุมากขึ้นไปด้วยระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันรถลื่นไถลออกข้างทางขณะหักพวงมาลัยหลบอย่างกระทันหัน 

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว

ตรงอยู่ในเส้นทางตลอดเวลา

• ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP จะคอยจับภาพการเคลื่อนไหวของรถจาก องศาของพวงมาลัย เพื่อจดจำลักษณะของการหมุนพวงมาลัย อัตราการเร่ง เพื่อนำมาใช้กับการเบรกโดยอัตโนมัติต่อการหมุนพวงมาลัย หากระบบจับได้ถึงแรงที่มากหรือน้อยจนเกินไปในการหักพวงมาลัย

• ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP คือระบบที่รวบรวมเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยเข้าไว้ด้วยกัน โดยขึ้นอยู่กับรถแต่ละรุ่น

ตรงอยู่ในเส้นทางตลอดเวลา

• ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP จะคอยจับภาพการเคลื่อนไหวของรถจาก องศาของพวงมาลัย เพื่อจดจำลักษณะของการหมุนพวงมาลัย อัตราการเร่ง เพื่อนำมาใช้กับการเบรกโดยอัตโนมัติต่อการหมุนพวงมาลัย หากระบบจับได้ถึงแรงที่มากหรือน้อยจนเกินไปในการหักพวงมาลัย

• ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP คือระบบที่รวบรวมเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยเข้าไว้ด้วยกัน โดยขึ้นอยู่กับรถแต่ละรุ่น

engineering-electric-stability-control-colsplit-image-1

ใช้ความสามารถและประโยชน์สูงสุดจ

ใช้ความสามารถและประโยชน์สูงสุดจ

engineering-electric-stability-control-colsplit-image-1

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถล

• ระบบปรับแรงบิดของเครื่องยนต์สู่ล้อเพื่อควบคุมเสถียรภาพของรถ และควบคุมการลื่นไถลในทุกอัตราความเร็ว ระบบแรงดันเบรกจะถูกนำมาใช้ในสถานการณ์ที่จำเป็นอีกด้วย

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถล

  ระบบปรับแรงบิดของเครื่องยนต์สู่ล้อเพื่อควบคุมเสถียรภาพของรถ และควบคุมการลื่นไถลในทุกอัตราความเร็ว ระบบแรงดันเบรกจะถูกนำมาใช้ในสถานการณ์ที่จำเป็นอีกด้วย

ระบบป้องกันล้อล็อค (ABS)

• ป้องกันล้อล็อคเมื่อคุณต้องเบรกกระทันหัน

• ระบบป้องกันล้อล็อค จะย้ำเบรกโดยอัตโนมัติหลายครั้งต่อวินาที เมื่อเซนเซอร์จับได้ถึงล้อที่ล็อค เพื่อลดแรงดันของเบรก

ระบบป้องกันล้อล็อค (ABS)

• ป้องกันล้อล็อคเมื่อคุณต้องเบรกกระทันหัน

• ระบบป้องกันล้อล็อค จะย้ำเบรกโดยอัตโนมัติหลายครั้งต่อวินาที เมื่อเซนเซอร์จับได้ถึงล้อที่ล็อค เพื่อลดแรงดันของเบรก

ระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EBD)

• ระบบจะกระจายแรงเบรกโดยอัตโนมัติ ระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง ก่อนที่ระบบป้องกันล้อล็อค ABS จะเริ่มต้นทำงานหากล้อหลังล็อค

• ระบบยังช่วยกระจายแรงเบรกที่เหมาะสม โดยปรับแรงเบรกตามน้ำหนักที่บรรทุก ไม่ว่าจะเป็น ผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น หรือของที่บรรทุกหนัก หรือทั้งสองอย่าง

ระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EBD)

• ระบบจะกระจายแรงเบรกโดยอัตโนมัติ ระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง ก่อนที่ระบบป้องกันล้อล็อค ABS จะเริ่มต้นทำงานหากล้อหลังล็อค

• ระบบยังช่วยกระจายแรงเบรกที่เหมาะสม โดยปรับแรงเบรกตามน้ำหนักที่บรรทุก ไม่ว่าจะเป็น ผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น หรือของที่บรรทุกหนัก หรือทั้งสองอย่าง

Electronic Brake force Distribution (EBD)
Brake Assist

ระบบช่วยเบรก

• ระบบจะตรวจจับขณะที่คุณเหยียบเบรกกระทันหัน แต่ยังไม่แรงพอที่จะทำให้รถหยุด

• จากนั้นระบบจะเพิ่มแรงดันเท่าที่ต้องการ เพื่อเบรกและลดความเร็วของรถ และช่วยลดระยะทางในการเบรก

• ทันทีที่คุณปล่อยแป้นเบรก ระบบเบรกแบบปกติจะกลับมาทำหน้าที่ดังเดิม

ระบบช่วยเบรก

• ระบบจะตรวจจับขณะที่คุณเหยียบเบรกกระทันหัน แต่ยังไม่แรงพอที่จะทำให้รถหยุด

• จากนั้นระบบจะเพิ่มแรงดันเท่าที่ต้องการ เพื่อเบรกและลดความเร็วของรถ และช่วยลดระยะทางในการเบรก

• ทันทีที่คุณปล่อยแป้นเบรก ระบบเบรกแบบปกติจะกลับมาทำหน้าที่ดังเดิม

รู้หรือไม่?

อุปกรณ์ ช่วยการขับขี่อื่นๆ เช่น Adaptive Cruise Control และระบบควบคุมแรงบิดขณะเข้าโค้ง (Torque Vectoring Control)
ก็ใช้ความสามารถและประโยชน์สูงสุดจากระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP

รู้หรือไม่?

อุปกรณ์ ช่วยการขับขี่อื่นๆ เช่น Adaptive Cruise Control และระบบควบคุมแรงบิดขณะเข้าโค้ง (Torque Vectoring Control)
ก็ใช้ความสามารถและประโยชน์สูงสุดจากระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP

engineering-electric-stability-control-colsplit-image-5

Available on:

Available on: