Home > Covid 19 Announcement

Covid 19 Announcement

Covid Billboard

Ford COVID-19 Announcement

Ford COVID-19 Announcement

สาสน์จากกรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย

9 เมษายน 2563

เรียน ท่านลูกค้าครอบครัวฟอร์ด

ในช่วงเวลาของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (โควิด-19) ฟอร์ดขอเรียนให้ท่านทราบว่า เราให้ความสำคัญสูงสุดกับสุขภาพและความปลอดภัยของ ลูกค้า พนักงาน ผู้จำหน่าย และคู่ค้า โดยมีทีมงานคอยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงกำหนดมาตรการด้านสุขอนามัย และการป้องกันโรค ตามแนวทางของหน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อมอบบริการที่ปลอดภัย เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ และความสะดวกสบาย ให้กับลูกค้าที่โชว์รูมและศูนย์บริการฟอร์ดทั่วประเทศ

ในโอกาสนี้ ฟอร์ด ขอนำเสนอนวัตกรรมด้านบริการเพิ่มเติม รวมถึงมาตรการด้านสุขอนามัยที่ฟอร์ดได้จัดเตรียมเป็นพิเศษให้กับลูกค้าในช่วงนี้ ดังนี้

สาสน์จากกรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย

9 เมษายน 2563

เรียน ท่านลูกค้าครอบครัวฟอร์ด

ในช่วงเวลาของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (โควิด-19) ฟอร์ดขอเรียนให้ท่านทราบว่า เราให้ความสำคัญสูงสุดกับสุขภาพและความปลอดภัยของ ลูกค้า พนักงาน ผู้จำหน่าย และคู่ค้า โดยมีทีมงานคอยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงกำหนดมาตรการด้านสุขอนามัย และการป้องกันโรค ตามแนวทางของหน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อมอบบริการที่ปลอดภัย เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ และความสะดวกสบาย ให้กับลูกค้าที่โชว์รูมและศูนย์บริการฟอร์ดทั่วประเทศ

ในโอกาสนี้ ฟอร์ด ขอนำเสนอนวัตกรรมด้านบริการเพิ่มเติม รวมถึงมาตรการด้านสุขอนามัยที่ฟอร์ดได้จัดเตรียมเป็นพิเศษให้กับลูกค้าในช่วงนี้ ดังนี้

รายชื่อศูนย์บริการ

บริการรับ-ส่งรถ เพื่อนำเข้ารับบริการ ถึงบ้าน

ลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์บริการฟอร์ด เพื่อนัดหมายการเข้ารับบริการ โดยพนักงานของผู้จำหน่าย จะเดินทาง ไปรับรถของลูกค้ามาเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ และ ส่งมอบรถยนต์คืนถึงที่บ้าน โดยรถที่เข้ารับบริการทุกคัน จะได้รับบริการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากวิศวกรฟอร์ดว่าไม่มีผลกระทบต่ออายุการใช้งานของวัสดุต่างๆ ในรถยนต์ฟอร์ด ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า

*หมายเหตุ ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ดีลเลอร์ใกล้บ้านท่าน หรือ ติดต่อฟอร์ด

รายชื่อศูนย์บริการ

บริการรับ-ส่งรถ เพื่อนำเข้ารับบริการ ถึงบ้าน

ลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์บริการฟอร์ด เพื่อนัดหมายการเข้ารับบริการ โดยพนักงานของผู้จำหน่าย จะเดินทาง ไปรับรถของลูกค้ามาเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ และ ส่งมอบรถยนต์คืนถึงที่บ้าน โดยรถที่เข้ารับบริการทุกคัน จะได้รับบริการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากวิศวกรฟอร์ดว่าไม่มีผลกระทบต่ออายุการใช้งานของวัสดุต่างๆ ในรถยนต์ฟอร์ด ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า

*หมายเหตุ ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ดีลเลอร์ใกล้บ้านท่าน หรือ ติดต่อฟอร์ด

รายชื่อศูนย์บริการ

รถให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Service)

รถให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Service) ของฟอร์ด จะให้การบริการที่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษ เช่น การตรวจสภาพเบื้องต้น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ การเปลี่ยนแบตเตอรี่ ใบปัดน้ำฝนและหลอดไฟ โดยลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์บริการฟอร์ด เพื่อขอใช้บริการรถให้บริการเคลื่อนที่จากผู้จำหน่ายได้ โดยรถให้บริการเคลื่อนที่ จะเข้าไปให้บริการลูกค้าถึงบ้านตามเวลานัดหมาย

*หมายเหตุ ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ดีลเลอร์ใกล้บ้านท่าน หรือ ติดต่อฟอร์ด

รายชื่อศูนย์บริการ

รถให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Service)

รถให้บริการเคลื่อนที่ (Mobile Service) ของฟอร์ด จะให้การบริการที่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษ เช่น การตรวจสภาพเบื้องต้น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ การเปลี่ยนแบตเตอรี่ ใบปัดน้ำฝนและหลอดไฟ โดยลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์บริการฟอร์ด เพื่อขอใช้บริการรถให้บริการเคลื่อนที่จากผู้จำหน่ายได้ โดยรถให้บริการเคลื่อนที่ จะเข้าไปให้บริการลูกค้าถึงบ้านตามเวลานัดหมาย

*หมายเหตุ ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ดีลเลอร์ใกล้บ้านท่าน หรือ ติดต่อฟอร์ด

เข้าถึงสินค้าและบริการจากฟอร์ดง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว

ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารล่าสุดของฟอร์ด เช่น ข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆ ตลอดจนแคมเปญส่งเสริมการขาย ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้าน นอกจากนี้ ยังสามารถนัดหมายกับศูนย์บริการเพื่อทดลองขับรถ และรับรถยนต์ใหม่ ได้โดยไม่ต้องออกจากบ้าน

*หมายเหตุ ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ดีลเลอร์ใกล้บ้านท่าน หรือ ติดต่อฟอร์ดa

เข้าถึงสินค้าและบริการจากฟอร์ดง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว

ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารล่าสุดของฟอร์ด เช่น ข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆ ตลอดจนแคมเปญส่งเสริมการขาย ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้าน นอกจากนี้ ยังสามารถนัดหมายกับศูนย์บริการเพื่อทดลองขับรถ และรับรถยนต์ใหม่ ได้โดยไม่ต้องออกจากบ้าน

*หมายเหตุ ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ดีลเลอร์ใกล้บ้านท่าน หรือ ติดต่อฟอร์ดa

รายชื่อศูนย์บริการ

ช่องทางการชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น

ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือแอปพลิเคชัน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จำหน่าย เพื่อลดการสัมผัส มอบความสะดวกสบายและความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกค้า

รายชื่อศูนย์บริการ

ช่องทางการชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น

ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือแอปพลิเคชัน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จำหน่าย เพื่อลดการสัมผัส มอบความสะดวกสบายและความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกค้า

สิทธิ์การใช้บริการต่อเนื่องสำหรับคูปองฟรีค่าแรงเช็กระยะ, โปรแกรมชุดน้ำมันเครื่องสุดคุ้ม และโปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ

ลูกค้าที่มีคูปองฟรีค่าแรงเช็กระยะ, โปรแกรมชุดน้ำมันเครื่องสุดคุ้ม (Oil Save Pack) และโปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ (Scheduled Service Plan) ที่ครบกำหนดเข้ารับบริการ หรือสัญญาหมดอายุ สามารถใช้บริการต่อเนื่องได้อีก 2 เดือน หรือ 4,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) โดยนับตั้งแต่วันที่สัญญาหมดอายุ

หมายเหตุ ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ดีลเลอร์ใกล้บ้านท่าน หรือ ติดต่อฟอร์ด

สิทธิ์การใช้บริการต่อเนื่องสำหรับคูปองฟรีค่าแรงเช็กระยะ, โปรแกรมชุดน้ำมันเครื่องสุดคุ้ม และโปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ

ลูกค้าที่มีคูปองฟรีค่าแรงเช็กระยะ, โปรแกรมชุดน้ำมันเครื่องสุดคุ้ม (Oil Save Pack) และโปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ (Scheduled Service Plan) ที่ครบกำหนดเข้ารับบริการ หรือสัญญาหมดอายุ สามารถใช้บริการต่อเนื่องได้อีก 2 เดือน หรือ 4,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) โดยนับตั้งแต่วันที่สัญญาหมดอายุ

หมายเหตุ ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ดีลเลอร์ใกล้บ้านท่าน หรือ ติดต่อฟอร์ด

มาตรการด้านสุขอนามัยและการป้องกันโรคสำหรับผู้จำหน่ายฟอร์ด

นอกจากนี้ ฟอร์ดยังมีมาตรการด้านสุขอนามัยที่โชว์รูมและศูนย์บริการฟอร์ด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่กระจายของโคโรนาไวรัส (โควิด-19) โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. เตรียมจุดล้างมือ หรือ น้ำยาล้างมือ หรือ เจลแอลกอฮอล์ ไว้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่น ห้องรับรองลูกค้า ห้องสุขา จุดชำระเงิน จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  2. ทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู มือจับประตู ประตูห้องน้ำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70% ขึ้นไปอย่างสม่ำเสมอ
  3. ทำความสะอาดรถยนต์ โดยเฉพาะบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก เช่น มือจับประตู พวงมาลัย และปุ่มกดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
  4. คัดกรองพนักงานทุกคน โดยการวัดไข้ทุกวัน และให้พนักงานหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศเสี่ยง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค

*หมายเหตุ ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ดีลเลอร์ใกล้บ้านท่าน หรือ ติดต่อฟอร์ด

มาตรการด้านสุขอนามัยและการป้องกันโรคสำหรับผู้จำหน่ายฟอร์ด

นอกจากนี้ ฟอร์ดยังมีมาตรการด้านสุขอนามัยที่โชว์รูมและศูนย์บริการฟอร์ด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่กระจายของโคโรนาไวรัส (โควิด-19) โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. เตรียมจุดล้างมือ หรือ น้ำยาล้างมือ หรือ เจลแอลกอฮอล์ ไว้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่น ห้องรับรองลูกค้า ห้องสุขา จุดชำระเงิน จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  2. ทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู มือจับประตู ประตูห้องน้ำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70% ขึ้นไปอย่างสม่ำเสมอ
  3. ทำความสะอาดรถยนต์ โดยเฉพาะบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก เช่น มือจับประตู พวงมาลัย และปุ่มกดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
  4. คัดกรองพนักงานทุกคน โดยการวัดไข้ทุกวัน และให้พนักงานหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศเสี่ยง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค

*หมายเหตุ ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ดีลเลอร์ใกล้บ้านท่าน หรือ ติดต่อฟอร์ด

นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถติดตามข่าวสารของฟอร์ดผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ทาง Facebook Ford Thailand www.facebook.com/FordThailand YouTube Ford Thailand www.youtube.com/user/FordThailand และLine Ford Thailand ทั้งยัง สามารถติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ฟอร์ด หรือ Ford Call Center โทร. 1383 เพื่อรับบริการจากฟอร์ดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน

‘ฟอร์ด การันตี ความใส่ใจ’ หรือ Ford Family Guarantee อันเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของฟอร์ดในการพัฒนาการดูแลลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ ฟอร์ดขอส่งกำลังใจให้ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพ และเราทุกคนจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน

ขอแสดงความนับถือ

(วิชิต ว่องวัฒนาการ)

กรรมการผู้จัดการ

ฟอร์ด ประเทศไทย

กลับหน้าหลัก

นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถติดตามข่าวสารของฟอร์ดผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ทาง Facebook Ford Thailand www.facebook.com/FordThailand YouTube Ford Thailand www.youtube.com/user/FordThailand และLine Ford Thailand ทั้งยัง สามารถติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ฟอร์ด หรือ Ford Call Center โทร. 1383 เพื่อรับบริการจากฟอร์ดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน

‘ฟอร์ด การันตี ความใส่ใจ’ หรือ Ford Family Guarantee อันเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของฟอร์ดในการพัฒนาการดูแลลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ ฟอร์ดขอส่งกำลังใจให้ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพ และเราทุกคนจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน

ขอแสดงความนับถือ

(วิชิต ว่องวัฒนาการ)

กรรมการผู้จัดการ

ฟอร์ด ประเทศไทย

กลับหน้าหลัก

ติดตามข่าวสารจากทางฟอร์ด

ติดตามข่าวสารจากทางฟอร์ด

Call Center

โทร.1383หรือ 1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)

Call Center

โทร.1383หรือ 1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)

Ford Official Line

@fordthailand

Ford Official Line

@fordthailand

Top