Home > Buying > 5yearspremiumcare

5yearspremiumcare

ฟอร์ด มอบการดูแลอย่างดี ตลอด 5 ปี

ฟอร์ด มอบการดูแลอย่างดี ตลอด 5 ปี

Ford 5 Years Premium Care
ให้คุณอุ่นใจ ด้วยโปรแกรมสุดพิเศษ
Ford 5 Years Premium Care

รับประกันคุณภาพรถยนต์นาน 5 ปี ค่าแรงและค่าอะไหล่เช็คระยะ 5 ปี พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ตลอด 5 ปี

ให้คุณอุ่นใจ ด้วยโปรแกรมสุดพิเศษ
Ford 5 Years Premium Care

รับประกันคุณภาพรถยนต์นาน 5 ปี ค่าแรงและค่าอะไหล่เช็คระยะ 5 ปี พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ตลอด 5 ปี

 • Ford 5 Years Premium Care
  Ford 5 Years Premium Care

  เพิ่มความอุ่นใจในการขับขี่ตลอด 5 ปี ด้วยการรับประกันคุณภาพรถที่ยาวนานขึ้น พร้อมฟรี ค่าบํารุงรักษาตามระยะ ทั้งค่าอะไหล่และค่าแรง รวมถึงบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม. ตลอด 5 ปี ท่านสามารถรับบริการผ่านเครือข่ายผู้จําหน่ายฟอร์ดทั่วประเทศ โดยทีมช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรม และยังมั่นใจยิ่งขึ้นด้วยคุณภาพอะไหล่แท้ โปรแกรม Ford 5 Years Premium Care ยังช่วยเพิ่มมูลค่าขายต่อของรถ และยังสามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าลําดับถัดไปได้

  เพิ่มความอุ่นใจในการขับขี่ตลอด 5 ปี ด้วยการรับประกันคุณภาพรถที่ยาวนานขึ้น พร้อมฟรี ค่าบํารุงรักษาตามระยะ ทั้งค่าอะไหล่และค่าแรง รวมถึงบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม. ตลอด 5 ปี ท่านสามารถรับบริการผ่านเครือข่ายผู้จําหน่ายฟอร์ดทั่วประเทศ โดยทีมช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรม และยังมั่นใจยิ่งขึ้นด้วยคุณภาพอะไหล่แท้ โปรแกรม Ford 5 Years Premium Care ยังช่วยเพิ่มมูลค่าขายต่อของรถ และยังสามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าลําดับถัดไปได้

 • สิทธิประโยชน์ของโปรแกรม
  สิทธิประโยชน์ของโปรแกรม
  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชม. (ไม่รวมกรณีการเกิดอุบัติเหตุ)
  • หมดความกังวลกับค่าใช้จ่ายที่อาจปรับตัวขึ้นในอนาคต เช่น ค่าอะไหล่ ค่าแรง
  • มั่นใจกับการรับประกันคุณภาพอะไหล่แท้ฟอร์ด
  • เข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการฟอร์ดทั่วประเทศ
  • เพิ่มมูลค่าขายต่อให้สูงขึ้นเพราะสามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าในกรณีที่ขายต่อ
  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชม. (ไม่รวมกรณีการเกิดอุบัติเหตุ)
  • หมดความกังวลกับค่าใช้จ่ายที่อาจปรับตัวขึ้นในอนาคต เช่น ค่าอะไหล่ ค่าแรง
  • มั่นใจกับการรับประกันคุณภาพอะไหล่แท้ฟอร์ด
  • เข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการฟอร์ดทั่วประเทศ
  • เพิ่มมูลค่าขายต่อให้สูงขึ้นเพราะสามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าในกรณีที่ขายต่อ
 • รายละเอียดการคุ้มครอง
  รายละเอียดการคุ้มครอง
  • รับประกันคุณภาพรถ 5 ปี /100,000 กม. ด้วยเงื่อนไขการคุ้มครองเหมือนการรับประกันคุณภาพในช่วงเวลาปกติ ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องของชิ้นส่วนภายใต้การขับขี่ปกติ และการบํารุงรักษาตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสมุดรับประกันคุณภาพรถฟอร์ด * ไม่คุ้มครองค่าแรงและค่าอะไหล่สึกหรอสำหรับรายการที่ต้องเปลี่ยนตามระยะ เช่น ยาง, แบตเตอรี่, แผ่นคลัตซ์, ผ้าเบรก, ยางปัดน้ำฝน เป็นต้น
  • ฟรี ค่าอะไหล่และค่าแรงในการเช็คระยะตามมาตรฐานฟอร์ดจำนวน 5 ครั้ง*ภายในระยะ 60 เดือน / 75,000 กม (แล้วแต่กรณีใดถึงก่อน) ตามรายการและระยะที่ระบุไว้ในสมุดรับประกันคุณภาพ เช่น น้ำมันเครื่องชนิดสังเคราะห์ 100% ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศแอร์ ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ไส้กรองอากาศ น้ำมันเบรก หัวเทียน พร้อมค่าแรง และถ่วงล้อทุกระยะ เป็นต้น
  • ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม. ตลอด 5 ปี เช่นกรณีที่รถเสีย ยางแบน น้ำมันเชื้อเพลิงหมดถัง ลืมกุญแจ ฯลฯ ไม่รวมกรณีการเกิดอุบัติเหตุ

   

  หมายเหตุ : ฟรี ค่าอะไหล่และค่าแรงในการเช็คระยะตามมาตรฐานฟอร์ดจำนวน 5 ครั้ง มูลค่า 16,765 บาท สำหรับ Ford Mustang รุ่น 2.3L และมูลค่า 23, 990 บาท สำหรับ Ford Mustang รุ่น 5.0L (ราคาค่าอะไหล่และค่าแรงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  • รับประกันคุณภาพรถ 5 ปี /100,000 กม. ด้วยเงื่อนไขการคุ้มครองเหมือนการรับประกันคุณภาพในช่วงเวลาปกติ ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องของชิ้นส่วนภายใต้การขับขี่ปกติ และการบํารุงรักษาตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสมุดรับประกันคุณภาพรถฟอร์ด * ไม่คุ้มครองค่าแรงและค่าอะไหล่สึกหรอสำหรับรายการที่ต้องเปลี่ยนตามระยะ เช่น ยาง, แบตเตอรี่, แผ่นคลัตซ์, ผ้าเบรก, ยางปัดน้ำฝน เป็นต้น
  • ฟรี ค่าอะไหล่และค่าแรงในการเช็คระยะตามมาตรฐานฟอร์ดจำนวน 5 ครั้ง*ภายในระยะ 60 เดือน / 75,000 กม (แล้วแต่กรณีใดถึงก่อน) ตามรายการและระยะที่ระบุไว้ในสมุดรับประกันคุณภาพ เช่น น้ำมันเครื่องชนิดสังเคราะห์ 100% ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศแอร์ ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ไส้กรองอากาศ น้ำมันเบรก หัวเทียน พร้อมค่าแรง และถ่วงล้อทุกระยะ เป็นต้น
  • ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม. ตลอด 5 ปี เช่นกรณีที่รถเสีย ยางแบน น้ำมันเชื้อเพลิงหมดถัง ลืมกุญแจ ฯลฯ ไม่รวมกรณีการเกิดอุบัติเหตุ

   

  หมายเหตุ : ฟรี ค่าอะไหล่และค่าแรงในการเช็คระยะตามมาตรฐานฟอร์ดจำนวน 5 ครั้ง มูลค่า 16,765 บาท สำหรับ Ford Mustang รุ่น 2.3L และมูลค่า 23, 990 บาท สำหรับ Ford Mustang รุ่น 5.0L (ราคาค่าอะไหล่และค่าแรงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ford Call Center
Ford Call Center โทร.1383 หรือ 1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ford Call Center
Ford Call Center โทร.1383 หรือ 1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)

kba-2

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

Ford Call Center โทร. 1383 หรือ 1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)

Email: fordthai@ford.com

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
Ford Call Center โทร. 1383 หรือ
1-800-225-449 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)
Email: fordthai@ford.com