Home > About Ford > Newsroom > 2020 > Ford Fund_Employee Match COVID-19

กองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ชวนพนักงานและชาวไทย
ร่วมระดมทุนต้านภัยโควิด-19

03/00/2020
  • พนักงานฟอร์ดและผู้ที่สนใจ สามารถสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินโครงการเพื่อชุมชนในกว่า 20 ประเทศทั่วโลก เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
  • ในประเทศไทย ฟอร์ดร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สร้างรายได้ในระยะสั้นและสร้างอาชีพในระยะยาวให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส
  • เปิดตัวกิจกรรมจิตอาสา Read and Record เชิญชวนให้พนักงานฟอร์ดอ่านหนังสือเด็กในภาษาต่างๆ และบันทึกเป็นวิดีโอเพื่อแบ่งปันให้เด็กๆ ทั่วโลก

กรุงเทพ, ประเทศไทย, 3 เมษายน 2563 – กองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (Ford Motor Company Fund) หน่วยงานเพื่อสังคมของฟอร์ด เปิดตัวสองกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อให้พนักงานทั่วโลกและผู้ที่สนใจมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมแม้อยู่ที่บ้าน

การระดมทุนร่วมกับพนักงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา เป็นความร่วมมือระหว่าง กองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี และการบริจาคทุนส่วนตัวของมร. บิล ฟอร์ด ประธานกรรมการบริหาร ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี เพื่อนำเงินบริจาคจำนวน 500,000 เหรียญสหรัฐ (ราว 16.5 ล้านบาท) สมทบกับเงินบริจาคที่ได้รับตามจริงจากพนักงานฟอร์ดทั่วโลกและผู้ที่สนใจ รวมมูลค่าถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 33 ล้านบาท) มอบให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รับการคัดเลือกจากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ร่วมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โดยเริ่มระดมทุนตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2563

ในประเทศไทย ฟอร์ดพร้อมร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association หรือ PDA) ซึ่งเป็นองค์กรพันธมิตรกับฟอร์ดมายาวนาน นำรายได้จากการระดมทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้มีรายได้และช่วยเสริมทักษะอาชีพจากการทำหน้ากากผ้าและเจลล้างมือ เพื่อแจกจ่ายให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ทำงาน ณ จุดคัดกรองและควบคุมโรคในชุมชนที่ขาดแคลน ในจังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น และบุรีรัมย์ พร้อมต่อยอดการสร้างอาชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างยั่งยืนด้วยการอบรมอาชีพเกษตรแบบเร่งด่วนเพื่อจุนเจือการบริโภคในครัวเรือนและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

นอกจากนี้ กองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ยังได้เปิดตัวโครงการ Read and Record ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสาผ่านช่องทางออนไลน์ เชิญชวนพนักงานฟอร์ดสร้างห้องสมุดออนไลน์จากการอ่านหนังสือเด็กในภาษาต่างๆ เพื่อส่งต่อให้แก่เด็กและเยาวชนกว่า 1.3 พันล้านคนทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปิดโรงเรียน

“พนักงานฟอร์ดคุ้นเคยกับการทำกิจกรรมจิตอาสาโดยการเป็นอาสาสมัครลงพื้นที่ช่วยเหลือสังคมเพื่อสร้างความแตกต่างในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้อยู่แล้ว” นางแมรี คัลเลอร์ ประธานกองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี กล่าว “แม้ในปัจจุบันหลายคนต้องอยู่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโคโรนาไวรัส แต่พนักงานของเรายังคงมองหาหนทางที่จะช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ โครงการใหม่ทั้งสองโครงการนี้ถือเป็นช่องทางสำคัญในการทำประโยชน์เพื่อสังคมและร่วมต่อสู้กับภัยจากโควิด-19 ในช่วงเวลานี้”

ทั้งนี้ การระดมทุนร่วมระหว่างกองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนีกับพนักงานฟอร์ด บริหารจัดการโดย GlobalGiving ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการระดมทุนทั่วโลกของฟอร์ดมายาวนาน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการคือการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมในชุมชนต่างๆ ทั่วโลก ทั้งพื้นที่ที่ต้องการการสนับสนุนอย่างเร่งด่วนและในชุมชนที่พนักงานฟอร์ดทำงานและอยู่อาศัย โดยมุ่งเน้นการจัดหาอาหาร ที่อยู่อาศัยและการเดินทางให้กับผู้ที่ต้องการ การส่งมอบทรัพยากรทางการศึกษาและการจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ในช่วงที่มีการแพร่กระบาดของโควิด-19

ผู้สนใจร่วมบริจาคสามารถดูรายชื่อประเทศและโครงการในชุมชนต่างๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือภายใต้โครงการนี้ รวมถึงโครงการในประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ www.globalgiving.org/ford-covid-response และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมห้องสมุดออนไลน์ ได้ที่ https://www.fordfund.org/readandrecord

ก่อนหน้านี้ กองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ได้จัดสรรงบประมาณกว่า 1.6 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 52.7 ล้านบาท) เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสนับสนุนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรท้องถิ่นต่างๆ ในรัฐมิชิแกนและทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อจัดหาอาหาร ที่อยู่อาศัย และการเดินทางให้กับผู้ที่ต้องการ ในช่วงที่มีการแพร่กระบาดของโควิด-19 และเมื่อต้นปีที่ผ่านมา กองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ยังร่วมกับฟอร์ด ประเทศจีน บริจาคหน้ากากและอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อในช่วงเริ่มต้นของการระบาดในประเทศจีน

นอกจากกองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี จะให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือสังคมในระดับท้องถิ่นอย่างทันท่วงทีแล้ว ทั้งวิศวกร นักวิจัย และคู่ค้าของฟอร์ดในหลายประเทศ ยังมีส่วนร่วมในการออกแบบและผลิตหน้ากากคลุมหน้า เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ที่จำเป็นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยและผู้ป่วยเพื่อต่อสู้กับโควิด-19 อีกด้วย

# # #

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี

กองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี เป็นหน่วยงานเพื่อสังคมของฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี โดยมีพันธกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน กองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ทำงานร่วมกับผู้แทนจำหน่ายและพันธมิตรองค์กรไม่แสวงหากำไรในกว่า 50 ประเทศ เพื่อมอบโอกาสและทรัพยากรในการเสริมสร้างพลังของประชาชน นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1949 กองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ได้ลงทุนมากกว่าสองพันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา สนับสนุนให้มีการขับขี่อย่างปลอดภัย ยกระดับชีวิตของคนในชุมชน และสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครของพนักงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.fordfund.org หรือ @FordFund ทางเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์

ข้อมูลเกี่ยวกับฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี

ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเดียร์บอร์น รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยธุรกิจของบริษัท ได้แก่ การออกแบบ ผลิต ทำการตลาด และบริการหลังการขาย สำหรับรถยนต์ รถกระบะ รถเอสยูวี รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ในแบรนด์ฟอร์ด และแบรนด์ลินคอล์น ซึ่งเป็นแบรนด์ในตลาดรถหรู รวมถึงให้บริการด้านการเงินผ่านบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ เครดิต และบริษัทกำลังเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจรถยนต์พลังงานไฟฟ้า รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ และแผนการสัญจรอัจฉริยะ ฟอร์ดมีพนักงานรวมประมาณ 190,000 คนทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟอร์ด ผลิตภัณฑ์ของฟอร์ด และฟอร์ด มอเตอร์ เครดิต โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ www.corporate.ford.com

ข้อมูลเกี่ยวกับ GlobalGiving

GlobalGiving เป็นชุมชนระดมทุนที่ช่วยให้ผู้บริจาคและธุรกิจต่างๆ สามารถสนับสนุนโครงการต่างๆ ในท้องถิ่นทั่วโลกได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ด้วยจัดการอบรมและให้การสนับสนุนรูปแบบต่างๆ ให้องค์กรไม่แสวงหากำไร ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 GlobalGiving ได้ช่วยระดมทุนมากกว่า 450 ล้านเหรียญสหรัฐ จากผู้บริจาคกว่าหนึ่งล้านรายและได้ร่วมมือกับอีกกว่า 350 พันธมิตรภาคองค์กร GlobalGiving ได้สนับสนุนองค์กรต่างๆ ในกว่า 170 ประเทศ ดังนั้นเมื่อมีภัยพิบัติอย่างการระบาดของโควิด-19 เกิดขึ้น GlobalGiving จึงสามารถส่งต่อเงินบริจาคไปสู่องค์กรภาคชุมชนได้อย่างเร็วรวดและตรงตามความต้องการ GlobalGiving ได้รับการจัดอันดับสูงสุด (สี่ดาว) ของหน่วยงานการกุศลบน Charity Navigator และได้รับการรับรองโดย BBB Wise Giving Alliance สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการการกุศลสำหรับองค์กร โปรดติดต่อ partnerships@globalgiving.org

  • พนักงานฟอร์ดและผู้ที่สนใจ สามารถสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินโครงการเพื่อชุมชนในกว่า 20 ประเทศทั่วโลก เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
  • ในประเทศไทย ฟอร์ดร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สร้างรายได้ในระยะสั้นและสร้างอาชีพในระยะยาวให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส
  • เปิดตัวกิจกรรมจิตอาสา Read and Record เชิญชวนให้พนักงานฟอร์ดอ่านหนังสือเด็กในภาษาต่างๆ และบันทึกเป็นวิดีโอเพื่อแบ่งปันให้เด็กๆ ทั่วโลก

กรุงเทพ, ประเทศไทย, 3 เมษายน 2563 – กองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (Ford Motor Company Fund) หน่วยงานเพื่อสังคมของฟอร์ด เปิดตัวสองกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อให้พนักงานทั่วโลกและผู้ที่สนใจมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมแม้อยู่ที่บ้าน

การระดมทุนร่วมกับพนักงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา เป็นความร่วมมือระหว่าง กองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี และการบริจาคทุนส่วนตัวของมร. บิล ฟอร์ด ประธานกรรมการบริหาร ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี เพื่อนำเงินบริจาคจำนวน 500,000 เหรียญสหรัฐ (ราว 16.5 ล้านบาท) สมทบกับเงินบริจาคที่ได้รับตามจริงจากพนักงานฟอร์ดทั่วโลกและผู้ที่สนใจ รวมมูลค่าถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 33 ล้านบาท) มอบให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รับการคัดเลือกจากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ร่วมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โดยเริ่มระดมทุนตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2563

ในประเทศไทย ฟอร์ดพร้อมร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association หรือ PDA) ซึ่งเป็นองค์กรพันธมิตรกับฟอร์ดมายาวนาน นำรายได้จากการระดมทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้มีรายได้และช่วยเสริมทักษะอาชีพจากการทำหน้ากากผ้าและเจลล้างมือ เพื่อแจกจ่ายให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ทำงาน ณ จุดคัดกรองและควบคุมโรคในชุมชนที่ขาดแคลน ในจังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น และบุรีรัมย์ พร้อมต่อยอดการสร้างอาชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างยั่งยืนด้วยการอบรมอาชีพเกษตรแบบเร่งด่วนเพื่อจุนเจือการบริโภคในครัวเรือนและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

นอกจากนี้ กองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ยังได้เปิดตัวโครงการ Read and Record ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสาผ่านช่องทางออนไลน์ เชิญชวนพนักงานฟอร์ดสร้างห้องสมุดออนไลน์จากการอ่านหนังสือเด็กในภาษาต่างๆ เพื่อส่งต่อให้แก่เด็กและเยาวชนกว่า 1.3 พันล้านคนทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปิดโรงเรียน

“พนักงานฟอร์ดคุ้นเคยกับการทำกิจกรรมจิตอาสาโดยการเป็นอาสาสมัครลงพื้นที่ช่วยเหลือสังคมเพื่อสร้างความแตกต่างในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้อยู่แล้ว” นางแมรี คัลเลอร์ ประธานกองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี กล่าว “แม้ในปัจจุบันหลายคนต้องอยู่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโคโรนาไวรัส แต่พนักงานของเรายังคงมองหาหนทางที่จะช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ โครงการใหม่ทั้งสองโครงการนี้ถือเป็นช่องทางสำคัญในการทำประโยชน์เพื่อสังคมและร่วมต่อสู้กับภัยจากโควิด-19 ในช่วงเวลานี้”

ทั้งนี้ การระดมทุนร่วมระหว่างกองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนีกับพนักงานฟอร์ด บริหารจัดการโดย GlobalGiving ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการระดมทุนทั่วโลกของฟอร์ดมายาวนาน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการคือการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมในชุมชนต่างๆ ทั่วโลก ทั้งพื้นที่ที่ต้องการการสนับสนุนอย่างเร่งด่วนและในชุมชนที่พนักงานฟอร์ดทำงานและอยู่อาศัย โดยมุ่งเน้นการจัดหาอาหาร ที่อยู่อาศัยและการเดินทางให้กับผู้ที่ต้องการ การส่งมอบทรัพยากรทางการศึกษาและการจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ในช่วงที่มีการแพร่กระบาดของโควิด-19

ผู้สนใจร่วมบริจาคสามารถดูรายชื่อประเทศและโครงการในชุมชนต่างๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือภายใต้โครงการนี้ รวมถึงโครงการในประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ www.globalgiving.org/ford-covid-response และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมห้องสมุดออนไลน์ ได้ที่ https://www.fordfund.org/readandrecord

ก่อนหน้านี้ กองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ได้จัดสรรงบประมาณกว่า 1.6 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 52.7 ล้านบาท) เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสนับสนุนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรท้องถิ่นต่างๆ ในรัฐมิชิแกนและทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อจัดหาอาหาร ที่อยู่อาศัย และการเดินทางให้กับผู้ที่ต้องการ ในช่วงที่มีการแพร่กระบาดของโควิด-19 และเมื่อต้นปีที่ผ่านมา กองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ยังร่วมกับฟอร์ด ประเทศจีน บริจาคหน้ากากและอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อในช่วงเริ่มต้นของการระบาดในประเทศจีน

นอกจากกองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี จะให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือสังคมในระดับท้องถิ่นอย่างทันท่วงทีแล้ว ทั้งวิศวกร นักวิจัย และคู่ค้าของฟอร์ดในหลายประเทศ ยังมีส่วนร่วมในการออกแบบและผลิตหน้ากากคลุมหน้า เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ที่จำเป็นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยและผู้ป่วยเพื่อต่อสู้กับโควิด-19 อีกด้วย

# # #

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี

กองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี เป็นหน่วยงานเพื่อสังคมของฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี โดยมีพันธกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน กองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ทำงานร่วมกับผู้แทนจำหน่ายและพันธมิตรองค์กรไม่แสวงหากำไรในกว่า 50 ประเทศ เพื่อมอบโอกาสและทรัพยากรในการเสริมสร้างพลังของประชาชน นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1949 กองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ได้ลงทุนมากกว่าสองพันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา สนับสนุนให้มีการขับขี่อย่างปลอดภัย ยกระดับชีวิตของคนในชุมชน และสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครของพนักงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.fordfund.org หรือ @FordFund ทางเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์

ข้อมูลเกี่ยวกับฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี

ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเดียร์บอร์น รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยธุรกิจของบริษัท ได้แก่ การออกแบบ ผลิต ทำการตลาด และบริการหลังการขาย สำหรับรถยนต์ รถกระบะ รถเอสยูวี รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ในแบรนด์ฟอร์ด และแบรนด์ลินคอล์น ซึ่งเป็นแบรนด์ในตลาดรถหรู รวมถึงให้บริการด้านการเงินผ่านบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ เครดิต และบริษัทกำลังเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจรถยนต์พลังงานไฟฟ้า รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ และแผนการสัญจรอัจฉริยะ ฟอร์ดมีพนักงานรวมประมาณ 190,000 คนทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟอร์ด ผลิตภัณฑ์ของฟอร์ด และฟอร์ด มอเตอร์ เครดิต โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ www.corporate.ford.com

ข้อมูลเกี่ยวกับ GlobalGiving

GlobalGiving เป็นชุมชนระดมทุนที่ช่วยให้ผู้บริจาคและธุรกิจต่างๆ สามารถสนับสนุนโครงการต่างๆ ในท้องถิ่นทั่วโลกได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ด้วยจัดการอบรมและให้การสนับสนุนรูปแบบต่างๆ ให้องค์กรไม่แสวงหากำไร ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 GlobalGiving ได้ช่วยระดมทุนมากกว่า 450 ล้านเหรียญสหรัฐ จากผู้บริจาคกว่าหนึ่งล้านรายและได้ร่วมมือกับอีกกว่า 350 พันธมิตรภาคองค์กร GlobalGiving ได้สนับสนุนองค์กรต่างๆ ในกว่า 170 ประเทศ ดังนั้นเมื่อมีภัยพิบัติอย่างการระบาดของโควิด-19 เกิดขึ้น GlobalGiving จึงสามารถส่งต่อเงินบริจาคไปสู่องค์กรภาคชุมชนได้อย่างเร็วรวดและตรงตามความต้องการ GlobalGiving ได้รับการจัดอันดับสูงสุด (สี่ดาว) ของหน่วยงานการกุศลบน Charity Navigator และได้รับการรับรองโดย BBB Wise Giving Alliance สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการการกุศลสำหรับองค์กร โปรดติดต่อ partnerships@globalgiving.org

ติดต่อ:

ติดต่อ:

ปรีติ ประพันธ์วิทยา
ฟอร์ด ประเทศไทย
+66.81.930.1088
pprapand@ford.com

ปรีติ ประพันธ์วิทยา
ฟอร์ด ประเทศไทย
+66.81.930.1088
pprapand@ford.com

พีรยา วงศ์รื่น
ฟอร์ด ประเทศไทย
+66.98.195.5352
pvongreu@ford.com

พีรยา วงศ์รื่น
ฟอร์ด ประเทศไทย
+66.98.195.5352
pvongreu@ford.com

วชิรภรณ์ พรพิทยาเลิศ
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทีจีส์
+66.80.449.4246
wpornpitayalert@hkstrategies.com

วชิรภรณ์ พรพิทยาเลิศ
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทีจีส์
+66.80.449.4246
wpornpitayalert@hkstrategies.com

Top