Home > About Ford > Newsroom > 2020 > Ford 4-digit call center

ฟอร์ดเปิดตัวหมายเลขคอลเซ็นเตอร์ 4 หลัก รับปีใหม่ โทร. 1383 ให้ลูกค้าเข้าถึงบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

08/00/2020

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 8 มกราคม 2563 –

ฟอร์ด ประเทศไทย เดินหน้ายกระดับประสบการณ์การเป็นเจ้าของรถฟอร์ดอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตัวหมายเลขคอลเซ็นเตอร์ใหม่ 4 หลัก โทร. 1383 ให้ลูกค้าฟอร์ดทั่วประเทศติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ฟอร์ด (Ford Call Center) เพื่อรับบริการจากฟอร์ดตลอด 24 ชั่วโมงได้อย่างสะดวก ง่ายดาย และรวดเร็วทันใจขึ้นกว่าเดิม ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

 

การเปิดตัวหมายเลข 4 หลักใหม่ เป็นหนึ่งในความตั้งใจของฟอร์ดในการพัฒนาบริการใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านแผนงาน ‘ฟอร์ดการันตีความใส่ใจ’ เพื่อมอบประสบการณ์การครอบครองรถฟอร์ดที่เหนือระดับ ด้วยการเพิ่มศักยภาพทั้งด้านเทคโนโลยีและคุณภาพของการให้บริการ โดยเมื่อเดือนกันยายน 2562 ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ฟอร์ด ได้ขยายเวลาการให้บริการเป็นตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ทำให้ฟอร์ดสามารถดูแลลูกค้าด้วยความใส่ใจได้ทุกช่วงเวลา

“ฟอร์ดเปิดตัวหมายเลขคอลเซ็นเตอร์ใหม่ 4 หลัก โทร. 1383 เพื่ออำนวยความสะดวก และช่วยให้ลูกค้าฟอร์ดทั่วประเทศจดจำ และติดต่อสื่อสารกับฟอร์ดได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้เราให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ลูกค้าต้องการคำปรึกษา ความช่วยเหลือ หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่รวดเร็วและทันท่วงที” นายวิชิต ว่องวัฒนาการ กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว “การเปิดตัวหมายเลขคอลเซ็นเตอร์ใหม่นี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของฟอร์ดในการพัฒนาการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าครอบครัวฟอร์ด”

นอกจากการเปิดตัวหมายเลขคอลเซ็นเตอร์ใหม่ 4 หลักแล้ว ฟอร์ด การันตี ความใส่ใจ’ ยังประกอบด้วยนวัตกรรมด้านการบริการอื่นๆ ที่หลากหลาย อาทิ การจัดตั้ง ‘ทีมค้นหาและช่วยเหลือ’ เพื่อสืบค้นข้อมูลบนโลกออนไลน์และให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้ทันท่วงที การขยาย เครือข่ายผู้จำหน่ายและศูนย์บริการครบวงจร รวมไปถึงการติดตามความพึงพอใจของลูกค้าผ่านโปรแกรมควิกทัช ซึ่งล้วนมีเป้าหมายในการตอกย้ำความเชื่อมั่นว่าฟอร์ดจะมอบประสบการณ์การเป็นเจ้าของรถที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

ทั้งนี้ ในช่วงเริ่มต้นการใช้หมายเลขคอลเซ็นเตอร์ใหม่ ลูกค้าฟอร์ดจะยังคงสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์เดิม โทร. 02-686-5899 (เฉพาะลูกค้า กรุงเทพฯ) ได้จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2564

ในส่วนของหมายเลขโทรฟรี 1 800 225 449 เฉพาะโทรศัพท์พื้นฐาน สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด ลูกค้ายังคงสามารถใช้บริการเลขหมายนี้ได้ตามปกติ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 8 มกราคม 2563 –

ฟอร์ด ประเทศไทย เดินหน้ายกระดับประสบการณ์การเป็นเจ้าของรถฟอร์ดอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตัวหมายเลขคอลเซ็นเตอร์ใหม่ 4 หลัก โทร. 1383 ให้ลูกค้าฟอร์ดทั่วประเทศติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ฟอร์ด (Ford Call Center) เพื่อรับบริการจากฟอร์ดตลอด 24 ชั่วโมงได้อย่างสะดวก ง่ายดาย และรวดเร็วทันใจขึ้นกว่าเดิม ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

 

การเปิดตัวหมายเลข 4 หลักใหม่ เป็นหนึ่งในความตั้งใจของฟอร์ดในการพัฒนาบริการใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านแผนงาน ‘ฟอร์ดการันตีความใส่ใจ’ เพื่อมอบประสบการณ์การครอบครองรถฟอร์ดที่เหนือระดับ ด้วยการเพิ่มศักยภาพทั้งด้านเทคโนโลยีและคุณภาพของการให้บริการ โดยเมื่อเดือนกันยายน 2562 ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ฟอร์ด ได้ขยายเวลาการให้บริการเป็นตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ทำให้ฟอร์ดสามารถดูแลลูกค้าด้วยความใส่ใจได้ทุกช่วงเวลา

“ฟอร์ดเปิดตัวหมายเลขคอลเซ็นเตอร์ใหม่ 4 หลัก โทร. 1383 เพื่ออำนวยความสะดวก และช่วยให้ลูกค้าฟอร์ดทั่วประเทศจดจำ และติดต่อสื่อสารกับฟอร์ดได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้เราให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ลูกค้าต้องการคำปรึกษา ความช่วยเหลือ หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่รวดเร็วและทันท่วงที” นายวิชิต ว่องวัฒนาการ กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว “การเปิดตัวหมายเลขคอลเซ็นเตอร์ใหม่นี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของฟอร์ดในการพัฒนาการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าครอบครัวฟอร์ด”

นอกจากการเปิดตัวหมายเลขคอลเซ็นเตอร์ใหม่ 4 หลักแล้ว ฟอร์ด การันตี ความใส่ใจ’ ยังประกอบด้วยนวัตกรรมด้านการบริการอื่นๆ ที่หลากหลาย อาทิ การจัดตั้ง ‘ทีมค้นหาและช่วยเหลือ’ เพื่อสืบค้นข้อมูลบนโลกออนไลน์และให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้ทันท่วงที การขยาย เครือข่ายผู้จำหน่ายและศูนย์บริการครบวงจร รวมไปถึงการติดตามความพึงพอใจของลูกค้าผ่านโปรแกรมควิกทัช ซึ่งล้วนมีเป้าหมายในการตอกย้ำความเชื่อมั่นว่าฟอร์ดจะมอบประสบการณ์การเป็นเจ้าของรถที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

ทั้งนี้ ในช่วงเริ่มต้นการใช้หมายเลขคอลเซ็นเตอร์ใหม่ ลูกค้าฟอร์ดจะยังคงสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์เดิม โทร. 02-686-5899 (เฉพาะลูกค้า กรุงเทพฯ) ได้จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2564

ในส่วนของหมายเลขโทรฟรี 1 800 225 449 เฉพาะโทรศัพท์พื้นฐาน สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด ลูกค้ายังคงสามารถใช้บริการเลขหมายนี้ได้ตามปกติ

ข้อมูลเกี่ยวกับฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี

 

ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเดียร์บอร์น รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยธุรกิจของบริษัท ได้แก่ การออกแบบ ผลิต ทำการตลาด และบริการหลังการขาย สำหรับรถยนต์ รถกระบะ รถเอสยูวี รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ในแบรนด์ฟอร์ด และแบรนด์ลินคอล์น ซึ่งเป็นแบรนด์ในตลาดรถหรู  รวมถึงให้บริการด้านการเงินผ่านบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ เครดิต และบริษัทกำลังเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจรถยนต์พลังงานไฟฟ้า รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ และแผนการสัญจรอัจฉริยะ ฟอร์ดมีพนักงานรวมประมาณ 191,000 คนทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟอร์ด ผลิตภัณฑ์ของฟอร์ด และฟอร์ด มอเตอร์ เครดิต โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่  www.corporate.ford.com

 

ข้อมูลเกี่ยวกับฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี

 

ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเดียร์บอร์น รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยธุรกิจของบริษัท ได้แก่ การออกแบบ ผลิต ทำการตลาด และบริการหลังการขาย สำหรับรถยนต์ รถกระบะ รถเอสยูวี รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ในแบรนด์ฟอร์ด และแบรนด์ลินคอล์น ซึ่งเป็นแบรนด์ในตลาดรถหรู  รวมถึงให้บริการด้านการเงินผ่านบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ เครดิต และบริษัทกำลังเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจรถยนต์พลังงานไฟฟ้า รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ และแผนการสัญจรอัจฉริยะ ฟอร์ดมีพนักงานรวมประมาณ 191,000 คนทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟอร์ด ผลิตภัณฑ์ของฟอร์ด และฟอร์ด มอเตอร์ เครดิต โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่  www.corporate.ford.com

 

ติดต่อ:

ติดต่อ:

ปรีติ ประพันธ์วิทยา
ฟอร์ด ประเทศไทย
+66.81.930.1088
pprapand@ford.com

ปรีติ ประพันธ์วิทยา
ฟอร์ด ประเทศไทย
+66.81.930.1088
pprapand@ford.com

พีรยา วงศ์รื่น
ฟอร์ด ประเทศไทย
+66.98.195.5352
pvongreu@ford.com

พีรยา วงศ์รื่น
ฟอร์ด ประเทศไทย
+66.98.195.5352
pvongreu@ford.com

วชิรภรณ์ พรพิทยาเลิศ
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทีจีส์
+66.80.449.4246
wpornpitayalert@hkstrategies.com

วชิรภรณ์ พรพิทยาเลิศ
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทีจีส์
+66.80.449.4246
wpornpitayalert@hkstrategies.com

Top