Home > About Ford > Newsroom > 2019 > Feature Release_People Behind Ford Family Guarantee

รู้จักผู้อยู่เบื้องหลัง ‘ฟอร์ด การันตี ความใส่ใจ’
หัวใจสำคัญของการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าครอบครัวฟอร์ด

20/00/2019
ranger

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 20 ธันวาคม 2562 – เพราะการให้บริการหลังการขายไม่ใช่เพียงการดูแลรถยนต์ แต่คือการเอา ‘ใจ’ ใส่ในทุกรายละเอียดของการบริการตลอดอายุการใช้งาน ฟอร์ด ประเทศไทย จึงมุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้แก่เจ้าของรถฟอร์ดผ่านคำมั่นสัญญา 4 ประการ ภายใต้แผนงาน ‘ฟอร์ด
การันตี ความใส่ใจ’ ได้แก่ ฟอร์ดพร้อมรับฟัง ฟอร์ดพร้อมให้คุณมั่นใจ ฟอร์ดพร้อมช่วยเหลือ และ ฟอร์ดพร้อมพัฒนา ด้วยบริการแบบองค์รวม ครอบคลุมทุกความต้องการของเจ้าของรถฟอร์ด เสมือนการดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวเดียวกัน

การสร้างความประทับใจและให้บริการลูกค้าที่มีคุณภาพ ต้องอาศัยบุคลากรที่มี ‘ใจ’ รักในงานบริการ ดังเช่นผู้อยู่เบื้องหลัง ‘ฟอร์ด การันตี ความใส่ใจ’ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลลูกค้าครอบครัวฟอร์ดทุกคน

สันติ จิตพิชิตชัย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบริการลูกค้า ฟอร์ด ประเทศไทย

“เราดูแลคนในครอบครัวของเราอย่างไร เราก็ดูแลลูกค้าอย่างนั้น ผมมักจะมองจากมุมของลูกค้า ลองสมมติว่าถ้าเราเป็นลูกค้า เราอยากได้รับบริการอย่างไร เราก็พยายามให้บริการแก่ลูกค้าของเราเหมือนอย่างที่เราต้องการ สิ่งที่ผมรักที่สุดในงานนี้ คือการได้รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าตลอดเวลา เพราะเสียงสะท้อนจากลูกค้าช่วยให้เราพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจเมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจในสิ่งที่เราทำ”

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 20 ธันวาคม 2562 – เพราะการให้บริการหลังการขายไม่ใช่เพียงการดูแลรถยนต์ แต่คือการเอา ‘ใจ’ ใส่ในทุกรายละเอียดของการบริการตลอดอายุการใช้งาน ฟอร์ด ประเทศไทย จึงมุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้แก่เจ้าของรถฟอร์ดผ่านคำมั่นสัญญา 4 ประการ ภายใต้แผนงาน ‘ฟอร์ด
การันตี ความใส่ใจ’ ได้แก่ ฟอร์ดพร้อมรับฟัง ฟอร์ดพร้อมให้คุณมั่นใจ ฟอร์ดพร้อมช่วยเหลือ และ ฟอร์ดพร้อมพัฒนา ด้วยบริการแบบองค์รวม ครอบคลุมทุกความต้องการของเจ้าของรถฟอร์ด เสมือนการดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวเดียวกัน

การสร้างความประทับใจและให้บริการลูกค้าที่มีคุณภาพ ต้องอาศัยบุคลากรที่มี ‘ใจ’ รักในงานบริการ ดังเช่นผู้อยู่เบื้องหลัง ‘ฟอร์ด การันตี ความใส่ใจ’ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลลูกค้าครอบครัวฟอร์ดทุกคน

สันติ จิตพิชิตชัย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบริการลูกค้า ฟอร์ด ประเทศไทย

“เราดูแลคนในครอบครัวของเราอย่างไร เราก็ดูแลลูกค้าอย่างนั้น ผมมักจะมองจากมุมของลูกค้า ลองสมมติว่าถ้าเราเป็นลูกค้า เราอยากได้รับบริการอย่างไร เราก็พยายามให้บริการแก่ลูกค้าของเราเหมือนอย่างที่เราต้องการ สิ่งที่ผมรักที่สุดในงานนี้ คือการได้รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าตลอดเวลา เพราะเสียงสะท้อนจากลูกค้าช่วยให้เราพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจเมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจในสิ่งที่เราทำ”

family gurantee

ปุณณจิต สุวรรณโณ ผู้จัดการทีมค้นหาและช่วยเหลือ ฟอร์ด ประเทศไทย

ผมและทีมงาน มีหน้าที่หลักในการข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เราคิดอยู่เสมอว่าลูกค้าเปรียบเสมือนครอบครัวที่เราอยากดูแลและใส่ใจ เพื่อให้ครอบครัวของเราสามารถขับรถออกไปท่องเที่ยว ใช้ชีวิตประจำวัน และดูแลกันและกันได้อย่างมีความสุข โดยมีรถฟอร์ดเป็นคู่หูประจำตัว เราจึงทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุดและรวดเร็วที่สุดทุกครั้งที่ลูกค้าพูดถึงฟอร์ดในสื่อออนไลน์  ไม่ว่าจะเป็นคำถามด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ความสุขของผมคือการได้มีส่วนดูแลและส่งมอบความประทับใจ และประสบการณ์การเป็นเจ้าของรถฟอร์ดที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าครอบครัวฟอร์ดของเรา”

ปุณณจิต สุวรรณโณ ผู้จัดการทีมค้นหาและช่วยเหลือ ฟอร์ด ประเทศไทย

ผมและทีมงาน มีหน้าที่หลักในการข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เราคิดอยู่เสมอว่าลูกค้าเปรียบเสมือนครอบครัวที่เราอยากดูแลและใส่ใจ เพื่อให้ครอบครัวของเราสามารถขับรถออกไปท่องเที่ยว ใช้ชีวิตประจำวัน และดูแลกันและกันได้อย่างมีความสุข โดยมีรถฟอร์ดเป็นคู่หูประจำตัว เราจึงทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุดและรวดเร็วที่สุดทุกครั้งที่ลูกค้าพูดถึงฟอร์ดในสื่อออนไลน์  ไม่ว่าจะเป็นคำถามด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ความสุขของผมคือการได้มีส่วนดูแลและส่งมอบความประทับใจ และประสบการณ์การเป็นเจ้าของรถฟอร์ดที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าครอบครัวฟอร์ดของเรา”

family gurantee

ชิงชัย กุศลฤกษ์ดี ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ฟอร์ด ประเทศไทย

“เพราะลูกค้าเปรียบเสมือนคนในครอบครัว การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ  เราเน้นการให้ข้อมูล ประสานงาน และมอบบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพราะเมื่อลูกค้าได้รับความพึงพอใจ เราก็จะรู้สึกประสบความสำเร็จเสมือนการทำให้คนในครอบครัวของเรามีความสุข เพราะความพึงพอใจที่ลูกค้าได้รับจะทำให้ลูกค้าอยากอยู่กับเรา ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราไปนานๆ และคิดถึงกันเหมือนคนในครอบครัว”

ชิงชัย กุศลฤกษ์ดี ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ฟอร์ด ประเทศไทย

“เพราะลูกค้าเปรียบเสมือนคนในครอบครัว การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ  เราเน้นการให้ข้อมูล ประสานงาน และมอบบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพราะเมื่อลูกค้าได้รับความพึงพอใจ เราก็จะรู้สึกประสบความสำเร็จเสมือนการทำให้คนในครอบครัวของเรามีความสุข เพราะความพึงพอใจที่ลูกค้าได้รับจะทำให้ลูกค้าอยากอยู่กับเรา ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราไปนานๆ และคิดถึงกันเหมือนคนในครอบครัว”

family gurantee

ธัญญวรินทร์ เลิศโสภณภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บริการ ฟอร์ด รุ่งเจริญ พลัส คลองหลวง

“ดิฉันชอบดูแลคนอื่นเป็นพื้นฐาน จึงมีใจรักงานบริการ และรู้สึกยินดีเมื่อเราได้ทำให้ลูกค้ามีความสุขและได้รับความพึงพอใจ  ดิฉันมองว่า รถของลูกค้าก็เหมือนรถของเรา ดิฉันและทีมงานในศูนย์บริการทุกคนจึงพร้อมดูแลเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด ด้วยความรวดเร็วและด้วยความชำนาญของเรา นอกจากความสุขจากการได้ทำงานที่เรารัก คำชมและคะแนนการให้บริการที่ได้รับจากลูกค้ายังเป็นอีกแรงผลักดันที่ช่วยให้เรามุ่งมั่นพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ เพื่อสร้างความไว้วางใจในระยะยาว แม้จะไม่ใช่ช่วงนัดหมายเช็คระยะ หลายครั้งลูกค้ายังแวะมาทักทาย หรือซื้อของมาฝากทีมงานที่ศูนย์บริการ ทำให้เราภูมิใจว่า ลูกค้าก็มองเราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเขาเช่นกัน”

รับชมวิดีโอ ผู้อยู่เบื้องหลัง ‘ฟอร์ด การันตี ความใส่ใจ’ ได้ที่ https://drive.google.com/open?id=15IeeHM-HAtKJI_MXySXyusoD-T1zEzIT

ติดตามรายละเอียดของ ‘ฟอร์ด การันตี ความใส่ใจ’ และศึกษาเงื่อนไขการบริการเพิ่มเติมได้ที่ www.ford.co.th/owner/ford-family-guarantee

# # #

ข้อมูลเกี่ยวกับฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี

ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเดียร์บอร์น รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยธุรกิจของบริษัท ได้แก่ การออกแบบ ผลิต ทำการตลาด และบริการหลังการขาย สำหรับรถยนต์ รถกระบะ รถเอสยูวี รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ในแบรนด์ฟอร์ด และแบรนด์ลินคอล์น ซึ่งเป็นแบรนด์ในตลาดรถหรู  รวมถึงให้บริการด้านการเงินผ่านบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ เครดิต และบริษัทกำลังเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจรถยนต์พลังงานไฟฟ้า รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ และแผนการสัญจรอัจฉริยะ ฟอร์ดมีพนักงานรวมประมาณ 191,000 คนทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟอร์ด ผลิตภัณฑ์ของฟอร์ด และฟอร์ด มอเตอร์ เครดิต โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ www.corporate.ford.com

ธัญญวรินทร์ เลิศโสภณภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บริการ ฟอร์ด รุ่งเจริญ พลัส คลองหลวง

“ดิฉันชอบดูแลคนอื่นเป็นพื้นฐาน จึงมีใจรักงานบริการ และรู้สึกยินดีเมื่อเราได้ทำให้ลูกค้ามีความสุขและได้รับความพึงพอใจ  ดิฉันมองว่า รถของลูกค้าก็เหมือนรถของเรา ดิฉันและทีมงานในศูนย์บริการทุกคนจึงพร้อมดูแลเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด ด้วยความรวดเร็วและด้วยความชำนาญของเรา นอกจากความสุขจากการได้ทำงานที่เรารัก คำชมและคะแนนการให้บริการที่ได้รับจากลูกค้ายังเป็นอีกแรงผลักดันที่ช่วยให้เรามุ่งมั่นพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ เพื่อสร้างความไว้วางใจในระยะยาว แม้จะไม่ใช่ช่วงนัดหมายเช็คระยะ หลายครั้งลูกค้ายังแวะมาทักทาย หรือซื้อของมาฝากทีมงานที่ศูนย์บริการ ทำให้เราภูมิใจว่า ลูกค้าก็มองเราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเขาเช่นกัน”

รับชมวิดีโอ ผู้อยู่เบื้องหลัง ‘ฟอร์ด การันตี ความใส่ใจ’ ได้ที่ https://drive.google.com/open?id=15IeeHM-HAtKJI_MXySXyusoD-T1zEzIT

ติดตามรายละเอียดของ ‘ฟอร์ด การันตี ความใส่ใจ’ และศึกษาเงื่อนไขการบริการเพิ่มเติมได้ที่ www.ford.co.th/owner/ford-family-guarantee

# # #

ข้อมูลเกี่ยวกับฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี

ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเดียร์บอร์น รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยธุรกิจของบริษัท ได้แก่ การออกแบบ ผลิต ทำการตลาด และบริการหลังการขาย สำหรับรถยนต์ รถกระบะ รถเอสยูวี รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ในแบรนด์ฟอร์ด และแบรนด์ลินคอล์น ซึ่งเป็นแบรนด์ในตลาดรถหรู  รวมถึงให้บริการด้านการเงินผ่านบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ เครดิต และบริษัทกำลังเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจรถยนต์พลังงานไฟฟ้า รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ และแผนการสัญจรอัจฉริยะ ฟอร์ดมีพนักงานรวมประมาณ 191,000 คนทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟอร์ด ผลิตภัณฑ์ของฟอร์ด และฟอร์ด มอเตอร์ เครดิต โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ www.corporate.ford.com

ติดต่อ:

ติดต่อ:

ปรีติ ประพันธ์วิทยา
ฟอร์ด ประเทศไทย
+66.81.930.1088
pprapand@ford.com

ปรีติ ประพันธ์วิทยา
ฟอร์ด ประเทศไทย
+66.81.930.1088
pprapand@ford.com

พีรยา วงศ์รื่น
ฟอร์ด ประเทศไทย
+66.87.971.8585
pvongreu@ford.com

พีรยา วงศ์รื่น
ฟอร์ด ประเทศไทย
+66.87.971.8585
pvongreu@ford.com

วชิรภรณ์ พรพิทยาเลิศ
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทีจีส์
+66.80.449.4246
wpornpitayalert@hkstrategies.com

วชิรภรณ์ พรพิทยาเลิศ
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทีจีส์
+66.80.449.4246
wpornpitayalert@hkstrategies.com

Top