Home > About Ford > Newsroom > 2017 > คำชี้แจง
คำชี้แจง
25/00/2017

ตั้งแต่ปลายปี 2016 ที่ผ่านมา ฟอร์ดได้เสนอให้ลูกค้านำรถที่พบปัญหาเกียร์พาวเวอร์ชิฟท์ 6 สปีดเข้ามาเปลี่ยนวัสดุใหม่ที่เป็นส่วนประกอบคลัตช์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเปลี่ยนเกียร์ให้ได้ดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยก่อนหน้าที่การประกาศขยายระยะเวลารับประกันชุดคลัตช์เพิ่มอีก 2 ปีนั้น ฟอร์ดได้ขยายระยะรับประกันสำหรับรถยนต์บางกลุ่มตามวันที่ผลิต โดยครอบคลุมถึงชุดคลัตช์ ซีลเพลาอินพุทเกียร์ การปรับเทียบซอฟแวร์เกียร์ ในปี 2013 ซึ่งเป็นการขยายระยะรับประกันนับจากวันเริ่มรับประกันของรถตามที่กล่าวข้างต้น จากระยะรับประกันรถยนต์ใหม่ตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมรถยนต์ คือ 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร เป็น 5 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร

ฟอร์ดแนะนำให้ลูกค้าที่อาจมีข้อกังวลเกี่ยวกับการทำงานของระบบเกียร์พาวเวอร์ชิฟท์ 6 สปีด
นำรถเข้ารับการตรวจสอบได้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการฟอร์ด ทั้ง 143 แห่งทั่วประเทศ
และหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนชุดคลัตช์
ศูนย์บริการฟอร์ดจะอำนวยความสะดวกและทำการนัดหมายแบบเร่งด่วนเพื่อให้ลูกค้าเข้ารับบริการเปลี่ยนชุดคลัตช์ใหม่โดยเร็ว

ตั้งแต่ปลายปี 2016 ที่ผ่านมา ฟอร์ดได้เสนอให้ลูกค้านำรถที่พบปัญหาเกียร์พาวเวอร์ชิฟท์ 6 สปีดเข้ามาเปลี่ยนวัสดุใหม่ที่เป็นส่วนประกอบคลัตช์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเปลี่ยนเกียร์ให้ได้ดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยก่อนหน้าที่การประกาศขยายระยะเวลารับประกันชุดคลัตช์เพิ่มอีก 2 ปีนั้น ฟอร์ดได้ขยายระยะรับประกันสำหรับรถยนต์บางกลุ่มตามวันที่ผลิต โดยครอบคลุมถึงชุดคลัตช์ ซีลเพลาอินพุทเกียร์ การปรับเทียบซอฟแวร์เกียร์ ในปี 2013 ซึ่งเป็นการขยายระยะรับประกันนับจากวันเริ่มรับประกันของรถตามที่กล่าวข้างต้น จากระยะรับประกันรถยนต์ใหม่ตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมรถยนต์ คือ 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร เป็น 5 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร

ฟอร์ดแนะนำให้ลูกค้าที่อาจมีข้อกังวลเกี่ยวกับการทำงานของระบบเกียร์พาวเวอร์ชิฟท์ 6 สปีด
นำรถเข้ารับการตรวจสอบได้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการฟอร์ด ทั้ง 143 แห่งทั่วประเทศ
และหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนชุดคลัตช์
ศูนย์บริการฟอร์ดจะอำนวยความสะดวกและทำการนัดหมายแบบเร่งด่วนเพื่อให้ลูกค้าเข้ารับบริการเปลี่ยนชุดคลัตช์ใหม่โดยเร็ว

Top