Home > About Ford > Newsroom > 2015 > Ford Everest Achieves
ฟอร์ดเชิญชวนนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกส่งคลิป วิดีโอ ชิงทุนการศึกษา Go Further Innovator รวม 650,000 บาท
13/11/15
2015

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 27 มกราคม 2559 – ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ PDA ขยายระยะเวลาโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator 2015 เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในจังหวัดกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล รวมถึงจังหวัดในภาคตะวันออก ร่วมส่งคลิปวิดีโอประกวดแข่งขันในหัวข้อ “Go Further ก้าวไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาประเทศไทย” ชิงทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุน มูลค่ารวม 650,000 บาท โดยสามารถส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดได้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ฟอร์ด มุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งแรงสำคัญในการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักเรียนไทย โดยในปี 2015 เป็นปีแรกที่ฟอร์ด ประเทศไทย ได้ริเริ่มดำเนินโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator ซึ่งได้ร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ PDA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ได้แสดงความสามารถและแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ผ่านคลิปวีดีโอสั้นไม่เกิน 3 นาที ไม่จำกัดรูปแบบการเสนอ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการผลิตและการตัดต่อ โดยสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการถ่ายทำและตัดต่อได้ ในแนวคิดหลัก 4 ประการ ของฟอร์ด ซึ่งประกอบด้วย ความมีคุณภาพ (Quality) การประหยัดพลังงาน (Green) ความปลอดภัย (Safe) และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart) โดยสามารถเลือกเพียงแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งจาก 4 แนวคิดนี้ โดยเนื้อหาของวิดีโอสามารถเป็นเนื้อหาที่เปิดกว้างตามจินตนาการของนิสิตนักศึกษาโดยไม่จำกัดเฉพาะเพียงเรื่องที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ เพื่อชิงทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุน รวมมูลค่ารวม 650,000 บาท

  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 2 รางวัล
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 5 รางวัล
  • รางวัล Popular vote จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 2 รางวัล
  • รางวัลชมเชย จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 40 รางวัล

นอกจากนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกจะได้เข้าร่วมโครงการอบรม Driving Skills for Life - ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมของฟอร์ดในเดือนมีนาคม 2559 และผู้สมัครที่ส่งคลิปวิดีโอเข้ามา 100 ชิ้นงานแรกจะได้รับของที่ระลึกจากฟอร์ด

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator 2015 ได้ที่ www.ford.co.th/about/newsroom และwww.pda.or.th และที่ Facebook: ฟอร์ด ประเทศไทย โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมลิงค์คลิปวิดีโอ เพื่อชิงทุนการศึกษามาที่อีเมล์gofurther.scholarship@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา 50 ผลงาน ผ่านเว็บไซต์ www.ford.co.th/about/newsroom และ www.pda.or.th และ Facebook: ฟอร์ด ประเทศไทย ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ Facebook: ฟอร์ด ประเทศไทย และเว็บไซต์ www.ford.co.th/about/newsroom และ www.pda.or.th หรือ โทร.02 2294 611 ติดต่อคุณรัตนา ต่อ 306 หรือ คุณลูซี่ ต่อ 403 หรือส่งอีเมล์มาที่ gofurther.scholarship@gmail.com

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 27 มกราคม 2559 – ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ PDA ขยายระยะเวลาโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator 2015 เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในจังหวัดกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล รวมถึงจังหวัดในภาคตะวันออก ร่วมส่งคลิปวิดีโอประกวดแข่งขันในหัวข้อ “Go Further ก้าวไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาประเทศไทย” ชิงทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุน มูลค่ารวม 650,000 บาท โดยสามารถส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดได้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ฟอร์ด มุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งแรงสำคัญในการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักเรียนไทย โดยในปี 2015 เป็นปีแรกที่ฟอร์ด ประเทศไทย ได้ริเริ่มดำเนินโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator ซึ่งได้ร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ PDA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ได้แสดงความสามารถและแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ผ่านคลิปวีดีโอสั้นไม่เกิน 3 นาที ไม่จำกัดรูปแบบการเสนอ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการผลิตและการตัดต่อ โดยสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการถ่ายทำและตัดต่อได้ ในแนวคิดหลัก 4 ประการ ของฟอร์ด ซึ่งประกอบด้วย ความมีคุณภาพ (Quality) การประหยัดพลังงาน (Green) ความปลอดภัย (Safe) และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart) โดยสามารถเลือกเพียงแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งจาก 4 แนวคิดนี้ โดยเนื้อหาของวิดีโอสามารถเป็นเนื้อหาที่เปิดกว้างตามจินตนาการของนิสิตนักศึกษาโดยไม่จำกัดเฉพาะเพียงเรื่องที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ เพื่อชิงทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุน รวมมูลค่ารวม 650,000 บาท

  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 2 รางวัล
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 5 รางวัล
  • รางวัล Popular vote จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 2 รางวัล
  • รางวัลชมเชย จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 40 รางวัล

นอกจากนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกจะได้เข้าร่วมโครงการอบรม Driving Skills for Life - ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมของฟอร์ดในเดือนมีนาคม 2559 และผู้สมัครที่ส่งคลิปวิดีโอเข้ามา 100 ชิ้นงานแรกจะได้รับของที่ระลึกจากฟอร์ด

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator 2015 ได้ที่ www.ford.co.th/about/newsroom และwww.pda.or.th และที่ Facebook: ฟอร์ด ประเทศไทย โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมลิงค์คลิปวิดีโอ เพื่อชิงทุนการศึกษามาที่อีเมล์gofurther.scholarship@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา 50 ผลงาน ผ่านเว็บไซต์ www.ford.co.th/about/newsroom และ www.pda.or.th และ Facebook: ฟอร์ด ประเทศไทย ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ Facebook: ฟอร์ด ประเทศไทย และเว็บไซต์ www.ford.co.th/about/newsroom และ www.pda.or.th หรือ โทร.02 2294 611 ติดต่อคุณรัตนา ต่อ 306 หรือ คุณลูซี่ ต่อ 403 หรือส่งอีเมล์มาที่ gofurther.scholarship@gmail.com