ฟอร์ด | สนใจเป็นผู้จำหน่ายฟอร์ด

ขอบคุณที่ให้ความสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของฟอร์ด

ขอบคุณที่ให้ความสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของฟอร์ด

Ford Dealer Application

โชว์รูมมาตรฐานฟอร์ด

โชว์รูมได้ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Ford Signature โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าในการเข้าถึงรถยนต์ใหม่และนวัตกรรมด้านบริการ ที่พร้อมดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัว เพื่อมอบประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้า

โชว์รูมมาตรฐานฟอร์ด

โชว์รูมได้ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Ford Signature โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าในการเข้าถึงรถยนต์ใหม่และนวัตกรรมด้านบริการ ที่พร้อมดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัว เพื่อมอบประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้า

ขั้นตอนการเป็นผู้จำหน่ายฟอร์ด

 1. เตรียมข้อมูลเบื้องต้นของท่าน ได้แก่ ภาพถ่ายที่ดินซึ่งต้องมีพื้นที่ขั้นต่ำ 3-4 ไร่ หน้ากว้างอย่างน้อย 45 เมตร และแผนที่ระบุตำแหน่งอ้างอิงของที่ดินที่นำเสนอและการแข่งขันบริเวณใกล้เคียง
 2. ติดต่อฝ่ายพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่ายของฟอร์ด ทางโทรศัพท์หรืออีเมล พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานในการให้ข้อมูล
 3. ผู้สมัครจัดเตรียมและนําเสนอแผนธุรกิจเพื่อให้ทางฟอร์ดพิจารณา
 4. ดําเนินการลงนามในหนังสืออนุมัติก่อสร้างผู้จําหน่ายฟอร์ดหลังจากได้รับการอนุมัติ
 5. ดําเนินการก่อสร้างโชว์รูม ศูนย์บริการ และเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ สําหรับการเป็นผู้จําหน่ายฟอร์ด
 6. ลงนามในหนังสือแต่งตั้งผู้จําหน่ายฟอร์ดอย่างเป็นทางการ

ขั้นตอนการเป็นผู้จำหน่ายฟอร์ด

 1. เตรียมข้อมูลเบื้องต้นของท่าน ได้แก่ ภาพถ่ายที่ดินซึ่งต้องมีพื้นที่ขั้นต่ำ 3-4 ไร่ หน้ากว้างอย่างน้อย 45 เมตร และแผนที่ระบุตำแหน่งอ้างอิงของที่ดินที่นำเสนอและการแข่งขันบริเวณใกล้เคียง
 2. ติดต่อฝ่ายพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่ายของฟอร์ด ทางโทรศัพท์หรืออีเมล พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานในการให้ข้อมูล
 3. ผู้สมัครจัดเตรียมและนําเสนอแผนธุรกิจเพื่อให้ทางฟอร์ดพิจารณา
 4. ดําเนินการลงนามในหนังสืออนุมัติก่อสร้างผู้จําหน่ายฟอร์ดหลังจากได้รับการอนุมัติ
 5. ดําเนินการก่อสร้างโชว์รูม ศูนย์บริการ และเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ สําหรับการเป็นผู้จําหน่ายฟอร์ด
 6. ลงนามในหนังสือแต่งตั้งผู้จําหน่ายฟอร์ดอย่างเป็นทางการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อฝ่ายพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย
(Business Development)
98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 12
ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
E-mail: snartpla@ford.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อฝ่ายพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย
(Business Development)
98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 12
ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
E-mail: snartpla@ford.com

Top