Home > About Ford > Ford Dealer Application

ฟอร์ด | สนใจเป็นผู้จำหน่ายฟอร์ด

สนใจเป็นผู้จำหน่ายฟอร์ด

ติดต่อ  ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย
พื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล
:   คุณพัฒสินี นุตะมาน โทร. 02 686 4363
พื้นที่ต่างจังหวัด : คุณสุทธิ ศุขโชติ โทร. 02 686 4656, คุณอลงกรณ์ เตปินใจ โทร. 02 686 4722

สนใจเป็นผู้จำหน่ายฟอร์ด

ติดต่อ  ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย
พื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล
:   คุณพัฒสินี นุตะมาน โทร. 02 686 4363
พื้นที่ต่างจังหวัด : คุณสุทธิ ศุขโชติ โทร. 02 686 4656, คุณอลงกรณ์ เตปินใจ โทร. 02 686 4722

Ford Dealer Application

ร่วมเป็นหนึ่งในเครือข่ายผู้จำหน่ายฟอร์ด

หากคุณต้องการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้จำหน่ายฟอร์ด และ มุ่งมั่นในการมอบบริการชั้นเยี่ยมแก่ลูกค้า เราอยากคุยกับคุณ ถ้าคุณ…

    ·  มีโชว์รูมและสถานที่พร้อมให้ดำเนินธุรกิจได้ทันที หรือ

    ·  มีที่ดินเปล่าติดถนนใหญ่ (สายหลัก) ทำเลดีเหมาะแก่การทำธุรกิจ หรือ

    ·  มีความประสงค์ให้เช่าสถานที่ โชว์รูม หรือที่ดินในทำเลที่มีศักยภาพ ( ขั้นต่ำ 3-4 ไร่ และมีหน้ากว้างอย่างน้อย 45 เมตร )

 

ขั้นตอนในการสมัครเป็นผู้จำหน่ายฟอร์ด มีดังต่อไปนี้

1. ส่งใบสมัครพร้อมข้อมูลเบื้องต้นดังต่อไปนี้ มาที่ แผนกพัฒนาผู้จำหน่าย ที่ E-mail: dealerdv@ford.com การนำเสนอพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้าง /ปรับปรุงโชว์รูมตามมาตรฐานฟอร์ด โดยมีเอกสารประกอบเพื่อการพิจารณา เบื้องต้นดังนี้

    ·  แผนภาพถ่ายของสถานที่ ( ที่ดิน / อาคารปัจจุบัน สถานที่ข้างเคียง ถนนโดยรอบ เป็นต้น)

    ·  แผนที่โดยสังเขป โดยกรุณาระบุตำแหน่งของสถานที่นำเสนอลงบน Google map หรือแผนที่อื่นๆ (เพื่อทราบตำแหน่งที่นำเสนอ รวมทั้งสถานที่หลักๆ และ โชว์รูมคู่แข่งในบริเวณข้างเคียง)

    ·  สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ สำเนาสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 15 ปี  (หรือ สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / เข่า)

    ·  ส่งแบบฟอร์มใบสมัครให้ทางฟอร์ด  กรุณา Download ในสมัคร (Word) ได้ที่นี่

2. กรณีที่ฟอร์ดอนุมัติเบื้องต้น  ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อให้ท่านดำเนินการ ตามขั้นตอนดังนี้

    ·  ส่ง แผนธุรกิจ รวมทั้ง Sales and Profit Forecast ให้ทางฟอร์ด - กรุณา Download ตัวอย่างในการนำเสนอ (PowerPoint) ได้ที่นี่

    ·  นำเสนอ กับทาง Market Representation Committee (MRC)

3. ฟอร์ดประกาศผล (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครในเขตการขายนั้น)

 

 

ร่วมเป็นหนึ่งในเครือข่ายผู้จำหน่ายฟอร์ด

หากคุณต้องการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้จำหน่ายฟอร์ด และ มุ่งมั่นในการมอบบริการชั้นเยี่ยมแก่ลูกค้า เราอยากคุยกับคุณ ถ้าคุณ…

    ·  มีโชว์รูมและสถานที่พร้อมให้ดำเนินธุรกิจได้ทันที หรือ

    ·  มีที่ดินเปล่าติดถนนใหญ่ (สายหลัก) ทำเลดีเหมาะแก่การทำธุรกิจ หรือ

    ·  มีความประสงค์ให้เช่าสถานที่ โชว์รูม หรือที่ดินในทำเลที่มีศักยภาพ ( ขั้นต่ำ 3-4 ไร่ และมีหน้ากว้างอย่างน้อย 45 เมตร )

 

ขั้นตอนในการสมัครเป็นผู้จำหน่ายฟอร์ด มีดังต่อไปนี้

1. ส่งใบสมัครพร้อมข้อมูลเบื้องต้นดังต่อไปนี้ มาที่ แผนกพัฒนาผู้จำหน่าย ที่ E-mail: dealerdv@ford.com การนำเสนอพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้าง /ปรับปรุงโชว์รูมตามมาตรฐานฟอร์ด โดยมีเอกสารประกอบเพื่อการพิจารณา เบื้องต้นดังนี้

    ·  แผนภาพถ่ายของสถานที่ ( ที่ดิน / อาคารปัจจุบัน สถานที่ข้างเคียง ถนนโดยรอบ เป็นต้น)

    ·  แผนที่โดยสังเขป โดยกรุณาระบุตำแหน่งของสถานที่นำเสนอลงบน Google map หรือแผนที่อื่นๆ (เพื่อทราบตำแหน่งที่นำเสนอ รวมทั้งสถานที่หลักๆ และ โชว์รูมคู่แข่งในบริเวณข้างเคียง)

    ·  สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ สำเนาสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 15 ปี  (หรือ สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / เข่า)

    ·  ส่งแบบฟอร์มใบสมัครให้ทางฟอร์ด  กรุณา Download ในสมัคร (Word) ได้ที่นี่

2. กรณีที่ฟอร์ดอนุมัติเบื้องต้น  ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อให้ท่านดำเนินการ ตามขั้นตอนดังนี้

    ·  ส่ง แผนธุรกิจ รวมทั้ง Sales and Profit Forecast ให้ทางฟอร์ด - กรุณา Download ตัวอย่างในการนำเสนอ (PowerPoint) ได้ที่นี่

    ·  นำเสนอ กับทาง Market Representation Committee (MRC)

3. ฟอร์ดประกาศผล (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครในเขตการขายนั้น)