ฟอร์ด | ร่วมงานกับฟอร์ด

CAREERS

Careers at Ford
 

ที่ฟอร์ด ประเทศไทย คุณจะได้ร่วมงานกับกลุ่มบุคคลากรผู้มากความสามารถ เปี่ยมด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายแตกต่างกันไป แต่บุคคลากรทุกคนมีเป้าหมายหลักเดียวกัน คือการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทยให้ดีขึ้น ด้วยนวัตกรรมยานยนต์ของฟอร์ด เทคโนโลยีอันทันสมัยตลอดจนการให้บริการในด้านต่างๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

การทำงานที่ฟอร์ดเปรียบเสมือนการเดินทางอันน่าตื่นเต้นไม่รู้จบ เพราะฟอร์ดให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลากรในทุกภาคส่วน เราให้โอกาสทุกคนเติบโตในสายงานต่างๆ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมการทำงานอันสนุกสนาน เรามีการฝึกอบรมทักษะการทำงานด้านต่างๆอย่างสม่ำเสมอ และมีโครงการให้คำปรึกษาโดยผู้บริหารมืออาชีพเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของบุคคลากรทุกระดับ ฟอร์ดเชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม ซึ่งทุกคนทำงานร่วมกันอย่างดีที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร

ฟอร์ด ประเทศไทย พร้อมรับเพื่อนร่วมงานมากความสามารถผู้มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความมุ่งมั่นมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเรา มาร่วมกันเติบโตและประสบความสำเร็จไปพร้อมกัน เพื่อชื่อเสียงของฟอร์ดทั้งในประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียน

เราหวังอย่างยิ่งว่า คุณจะตัดสินใจมาร่วมงานกับเรา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตของธุรกิจยานยนต์ไปด้วยกัน

CAREERS

Careers at Ford
 

ที่ฟอร์ด ประเทศไทย คุณจะได้ร่วมงานกับกลุ่มบุคคลากรผู้มากความสามารถ เปี่ยมด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายแตกต่างกันไป แต่บุคคลากรทุกคนมีเป้าหมายหลักเดียวกัน คือการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทยให้ดีขึ้น ด้วยนวัตกรรมยานยนต์ของฟอร์ด เทคโนโลยีอันทันสมัยตลอดจนการให้บริการในด้านต่างๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

การทำงานที่ฟอร์ดเปรียบเสมือนการเดินทางอันน่าตื่นเต้นไม่รู้จบ เพราะฟอร์ดให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลากรในทุกภาคส่วน เราให้โอกาสทุกคนเติบโตในสายงานต่างๆ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมการทำงานอันสนุกสนาน เรามีการฝึกอบรมทักษะการทำงานด้านต่างๆอย่างสม่ำเสมอ และมีโครงการให้คำปรึกษาโดยผู้บริหารมืออาชีพเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของบุคคลากรทุกระดับ ฟอร์ดเชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม ซึ่งทุกคนทำงานร่วมกันอย่างดีที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร

ฟอร์ด ประเทศไทย พร้อมรับเพื่อนร่วมงานมากความสามารถผู้มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความมุ่งมั่นมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเรา มาร่วมกันเติบโตและประสบความสำเร็จไปพร้อมกัน เพื่อชื่อเสียงของฟอร์ดทั้งในประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียน

เราหวังอย่างยิ่งว่า คุณจะตัดสินใจมาร่วมงานกับเรา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตของธุรกิจยานยนต์ไปด้วยกัน

CAREERS

Careers at Ford
 

At Ford Thailand, we employ a diverse group of people and personalities who share a common desire to help make people’s lives better through our Ford vehicles, technologies and services, as well as strong involvement in the community.

Careers at Ford are a journey – continuously developed through opportunities across the company’s entire organization, training and mentoring to ensure a constant level of skills development, and a strong belief in teamwork that means always working together.

We are always looking for enthusiastic, creative and motivated individuals to be part of our Ford team, helping us continue our plans for growth and long-term success in Thailand and the ASEAN region. 

We appreciate your interest and consideration to join our team, and help us drive the future of the automotive industry.

 

 

Life @Ford

Life @Ford

Career and Development

Career and Development

image
col

ฟอร์ดเป็นบริษัทที่ให้โอกาสการเติบโต ให้ความสำคัญกับบุคคลากรเสมอ มีกระบวนการพัฒนาบุคคลากรอย่างชัดเจนครอบคลุมพนักงานทุกระดับแผนงานพัฒนาถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของพนักงานเนื่องจากฟอร์ดเห็นความสำคัญของ diversity และ career objective ที่แตกต่างกัน

ฉันทนัทธ์ สุมังคะโยธิน(นัทธ์):
Entity Allocations and Export Manager, Marketing Sales & Service, Asia Pacific – (as Graduated Trainee at AAT year 2001)

ฟอร์ดเป็นบริษัทที่ให้โอกาสการเติบโต ให้ความสำคัญกับบุคคลากรเสมอ มีกระบวนการพัฒนาบุคคลากรอย่างชัดเจนครอบคลุมพนักงานทุกระดับแผนงานพัฒนาถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของพนักงานเนื่องจากฟอร์ดเห็นความสำคัญของ diversity และ career objective ที่แตกต่างกัน

ฉันทนัทธ์ สุมังคะโยธิน(นัทธ์):
Entity Allocations and Export Manager, Marketing Sales & Service, Asia Pacific – (as Graduated Trainee at AAT year 2001)

Top