ตารางบำรุงรักษา / ค่าใช้จ่ายรถยนต์ฟอร์ด

ราคาข้างต้นเป็นราคา ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
ราคาในตารางข้างต้นยังรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รถยนต์ฟอร์ดทุกคันที่เข้ารับบริการในศูนย์บริการของผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ฟอร์ด ประเทศไทย เท่านั้น
รายการข้างต้นเป็นการประมาณการของการตรวจสอบตามระยะทางสำหรับรถที่ใช้งานปกติ อาจมีรายการตรวจสอบหรืออะไหล่เพิ่มเติมสำหรับกรณีที่ใช้งานหนัก
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และรายละเอียดต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า