ฟอร์ดประเทศไทย

ฟอร์ด ประเทศไทย

ฟอร์ดประเทศไทย

ทุกวันนี้ ฟอร์ดมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย “ดีทรอยต์แห่งเอเชีย” และฟอร์ดตั้งใจที่จะเพิ่มการผลิตขึ้นอีกเพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า แต่การดำเนินการในช่วงเริ่มแรกนั้นไม่ราบเรียบเท่าใดนัก

ในปี 2503 ฟอร์ดได้ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในเวลานั้นบริษัท ไทย มอเตอร์ อินดัสทรี ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง แองโกล-ไทย มอเตอร์ส กับ ฟอร์ด ยู.เค. และบริษัทนี้ก็เริ่มทำงานประกอบชิ้นส่วนรถยนต์อย่างรวดเร็ว ต่อมาในปี 2516 ได้มีการจัดตั้งกิจการร่วมทุนดังกล่าวเป็นบริษัทลูกของฟอร์ดในชื่อของ ฟอร์ด ประเทศไทย แต่บริษัทนี้ยุติการดำเนินการในปี 2519

แต่ฟอร์ดยังคงไม่ละทิ้งความพยายามโดยรุกตลาดไทยอีกครั้งหนึ่งในปี 2538 พร้อมการก่อตั้ง บริษัท ออโต อลิอันซ์ จำกัด ขึ้นซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ออโต อลิอันซ์ มีฟอร์ดเป็นเจ้าของร่วม (ร้อยละ 48) มาสดา (ร้อยละ 45) เคพีเอ็น (ร้อยละ 2) และเอสเอ็มซี (ร้อยละ 5) โรงงานดังกล่าวเป็นการลงทุนมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ และมีหน้าที่หลักในการผลิตรถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ และ มาสดา ไฟท์เตอร์ บี-ซีรีส์

บริษัท ฟอร์ด เซลส์ & เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม ปี 2539 และบริหารงานโดยบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ในสหรัฐอเมริกาซึ่งถือหุ้นทั้งหมดและรับผิดชอบด้านกิจกรรมการตลาดทั้งหมดของฟอร์ดในประเทศไทยตลอดจนควบคุมการจัดจำหน่ายทั่วประเทศ ส่งผลให้ฟอร์ดสามารถศึกษาความต้องการของลูกค้าชาวไทย เพื่อให้เจ้าของรถฟอร์ดชาวไทยได้รับประสิทธิภาพสูงสุดจากรถยนต์ฟอร์ด ตลอดจนตัวแทนจำหน่ายและบริการในประเทศไทยทุกรายผ่านการคัดเลือกเป็นอย่างดีแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อให้บริษัทสามารถนำความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าได้ตามเป้าประสงค์

ในเดือนกรกฎาคม ปี 2541 ออโต อลิอันซ์ (ประเทศไทย) ได้เปิดตัวรถกระบะ ฟอร์ด เรนเจอร์ ที่โรงงานผลิตแห่งใหม่ในจังหวัดระยอง โดยคาดไว้ว่าจะมีการผลิตรถรุ่นนี้ 130,000 คันต่อปี แยกเป็นรถยนต์ที่ประกอบสำเร็จ 100,000 คันและชุดชิ้นส่วนอีก 30,000 ชุดสำหรับส่งออกไปโรงงานประกอบแห่งอื่นๆ

จากนี้ต่อไป ฟอร์ด ไทยแลนด์ จะริเริ่มการคิดค้นพัฒนาที่สำคัญ ทำการลงทุนอย่างต่อเนื่องและร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคม ฟอร์ดเป็นผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีแกสโซฮอล์ของโลก และบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยก็กำลังเพียรพยายามเพื่อเปิดตัวเทคโนโลยีดังกล่าวในประเทศไทยในอนาคตเพื่อประโยชน์ของลูกค้าฟอร์ดในประเทศไทย

การลงทุนของฟอร์ดในอนาคตของประเทศไทย ฟอร์ดลงทุน 500 ล้านดอลลาร์ใน 3 บริษัทใหม่ในประเทศไทย

  • บริษัท ออโต อลิอันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2543 ฟอร์ดเปิดตัว ฟอร์ด เลเซอร์ และมาสดา 323 ซึ่งผลิตโดยออโต อลิอันซ์ในตลาดประเทศไทย โดยคาดว่าจะมีการผลิตรถรุ่นนี้ 130,000 คันต่อปี แยกเป็นรถยนต์ที่ประกอบสำเร็จ 100,000 คันสำหรับจำหน่ายในประเทศไทยและตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคอื่นๆ และชุดชิ้นส่วนอีก 30,000 ชุดสำหรับส่งออกไปโรงงานประกอบแห่งอื่นๆ ออโต อลิอันซ์ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทร่วมทุนกับมาสด้าและพันธมิตรอื่นๆในประเทศไทย
  • บริษัท ฟอร์ด เซลส์ & เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด รับผิดชอบด้านการดำเนินกิจกรรมการตลาดและการจำหน่ายทั้งหมดของฟอร์ดในประเทศไทย เพื่อผลักดันให้ฟอร์ดสามารถนำประสบการณ์การเป็นเจ้าของรถยนต์อันยอดเยี่ยมมามอบให้แก่ลูกค้าชาวไทย
    ฟอร์ดเปิดตัวโปรแกรมบริการ “2000” ของฟอร์ดเพื่อเสริมการดำเนินการของศูนย์บริการลูกค้า โดยให้บริการสายด่วนในกรุงเทพฯและให้ลูกค้าจากทุกจังหวัดโทรศัพท์ติดต่อได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้บริการดังกล่าวยังมีหน่วยบริการเคลื่อนที่ซึ่งดำเนินการโดยตัวแทนจำหน่ายอีกด้วย และยังมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการบริการใหม่ขึ้นเพื่อบรรลุซึ่งมาตรฐานการบริการอันยอดเยี่ยม โดยฟอร์ดมีตัวแทนจำหน่ายกว่า 90 รายและจะมีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายรายใหม่เพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ
  • บริษัท ฟอร์ด โอเปอเรชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2539 เป็นองค์กรสนับสนุนสำหรับบริษัทในเครือฟอร์ดในประเทศไทยและสนับสนุนกิจกรรมที่ได้รับการเลือกสรรแล้วในภูมิภาคนี้

หมายเหตุ:ยอดการผลิตโดยประมาณเป็นการคาดการณ์เมื่อปี 2543 ยอดดังกล่าวอาจต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบัน