Home > SUVS > Everest

ฟอร์ด เอเวอร์เรส ใหม่ 2018 | รถอเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง | รถ SUVs

ราคาเริ่มต้น:

1,299,000 บาท

1,299,000 บาท

เครื่องยนต์

Turbo

2.0L

Bi-Turbo

2.0L

จำนวนที่นั่ง

7

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม