Home > SUVS > EcoSport Homepage > Features > Safety

ฟอร์ด เอคโคสปอร์ต: มาตรฐานความปลอดภัย | รถ SUVs | Ford ประเทศไทย

ความปลอดภัย

เหนือกว่าคุณสมบัติไหนๆ เพราะความ ปลอดภัยสำคัญที่สุด

มากมายเหตุผลที่พร้อมให้คุณมั่นใจในความปลอดภัยใน Ford EcoSport ทุกระบบในรถพร้อมปกป้องคุณและ เพื่อนร่วมทางให้ปลอดภัยในทุกสถานการณ์ ให้คุณอุ่นใจในทุกการขับขี่

ความปลอดภัย

เหนือกว่าคุณสมบัติไหนๆ เพราะความ ปลอดภัยสำคัญที่สุด

มากมายเหตุผลที่พร้อมให้คุณมั่นใจในความปลอดภัยใน Ford EcoSport ทุกระบบในรถพร้อมปกป้องคุณและ เพื่อนร่วมทางให้ปลอดภัยในทุกสถานการณ์ ให้คุณอุ่นใจในทุกการขับขี่

 

Red Ford Ecosport Safety

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่น
ไถล (TCS) พร้อมระบบควบคุม
เสถียรภาพการทรงตัว (ESP)

การทำงานร่วมกันของระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการ
ทรงตัวบนถนน เกาะถนนในทุกโค้ง ลดการเหวี่ยงของพวงมาลัย และป้องกันการดื้อโค้งหรือท้ายปัดขณะเข้าโค้ง

 

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไถล (TCS) พร้อมระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESP)

การทำงานร่วมกันของระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทรงตัวบนถนน เกาะถนนในทุกโค้ง ลดการเหวี่ยงของพวงมาลัย และป้องกันการดื้อโค้งหรือท้ายปัดขณะเข้าโค้ง

Traction control and ESP

ระบบถุงลมนิรภัย

อีกขั้นของความปลอดภัยด้วยถุงลมนิรภัยสำหรับที่นั่งคนขับ และที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้า

 

ระบบถุงลมนิรภัย

อีกขั้นของความปลอดภัยด้วยถุงลมนิรภัยสำหรับที่นั่งคนขับ และที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้า

Airbags

เสริมความแกร่งด้วยเหล็กกล้าโบรอน


เสริมความแกร่งให้กับโครงสร้างประตูรถด้วยเหล็กกล้าโบรอน เพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับ Ford EcoSport เหล็กกล้าโบรอนเป็นเหล็กประเภทเดียวกับที่ใช้ในโครงการสำรวจอวกาศ แข็งแกร่งกว่าเหล็กทั่วไปถึง 4 เท่า แต่มีน้ำหนักที่เบากว่า

เสริมความแกร่งด้วยเหล็กกล้าโบรอน
 

เสริมความแกร่งให้กับโครงสร้างประตูรถด้วยเหล็กกล้าโบรอน เพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับ Ford EcoSport เหล็กกล้าโบรอนเป็นเหล็กประเภทเดียวกับที่ใช้ในโครงการสำรวจอวกาศ แข็งแกร่งกว่าเหล็กทั่วไปถึง 4 เท่า แต่มีน้ำหนักที่เบากว่า

ระบบป้องกันล้อล็อค ABS และระบบ
กระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์
(EBD)

ขณะที่ต้องหยุดรถกะทันหัน คุณจะต้องควบคุมรถให้หยุดนิ่ง ไม่ไถลออกนอกถนน ระบบป้องกันล้อล็อค ABS และ
ระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EBD) ช่วยป้องกันล้อล็อคในกรณีฉุกเฉิน พร้อมให้คุณควบคุมการ
ทรงตัวของรถได้อย่างมั่นใจ

ระบบป้องกันล้อล็อค ABS และระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EBD)

ขณะที่ต้องหยุดรถกะทันหัน คุณจะต้องควบคุมรถให้หยุดนิ่ง ไม่ไถลออกนอกถนน ระบบป้องกันล้อล็อค ABS และระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EBD) ช่วยป้องกันล้อล็อคในกรณีฉุกเฉิน พร้อมให้คุณควบคุมการทรงตัวของรถได้อย่างมั่นใจ

ABS and EBD