Home > Owner > Monsoon Service Campaign

Monsoon Service Campaign

ฝนฟ้าคะนอง ฟอร์ดลดกระจาย

มั่นใจ ปลอดภัยทุกพื้นที่ ส่งดีลดีถึงหน้าบ้าน

ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2564

ฝนฟ้าคะนอง ฟอร์ดลดกระจาย

มั่นใจ ปลอดภัยทุกพื้นที่ ส่งดีลดีถึงหน้าบ้าน

ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2564

Servie
 • ส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าเช็กระยะจากโปรแกรมการคำนวนราคา (Service Price Calculator)

  ส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าเช็กระยะจากโปรแกรมการคำนวนราคา (Service Price Calculator)

  สำหรับลูกค้ารถฟอร์ดทุกรุ่นไม่จำกัดระยะทาง ลูกค้าสามารถเลือกรับส่วนลดพิเศษรายการใดรายการหนึ่งจากรายการดังต่อไปนี้

  1. ส่วนลดน้ำยาทำความสะอาดหัวฉีดยี่ห้อ Ford Motorcraft มูลค่า 300 บาท หรือ
  2. ส่วนลดโปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ (SSP) หรือ โปรแกรมน้ำมันเครื่อสุดคุ้ม (OSP) มูลค่า 300 บาทต่อโปรแกรม หรือ
  3. ส่วนลดใบปัดน้ำฝน 1 คู่ (ซ้ายและขวา) หรือผ้าเบรก หรือแบตเตอรี่ มูลค่า 300 บาท

  เงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญ

  • ลูกค้าเข้าคำนวณราคาผ่านเครื่องมือช่วยประเมินค่าอะไหล่และค่าแรงสำหรับงานเช็กระยะ Service Price Calculator ในเวปไซต์ฟอร์ด ประเทศไทย (https://www.ford.co.th/owner/service-price-calculator/) แล้วพิมพ์เอกสารหรือบันทึกภาพหน้าจอ เพื่อนำเอกสารดังกล่าวมาแสดงก่อนเริ่มงานบริการที่ศูนย์บริการทั่วประเทศ หรือสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อขอคำปรึกษาในการเข้าร่วมแคมเปญได้ที่ศูนย์บริการเช่นเดียวกัน
  • เอกสารโปรแกรมคำนวนราคางานเช็กระยะ จะต้องไม่หมดอายุ และแสดงวันที่ไม่เกินไปจากวันที่ ที่ระบุในใบกำกับภาษี (เอกสารโปรแกรมคำนวนราคามีอายุ 7 วัน นับจากวันที่ระบุในเอกสาร)
  • ตรวจสอบข้อมูลการเช็กระยะได้ที่ https://www.ford.co.th/owner/service-price-calculator/
  • ส่วนลดอะไหล่ ต้องเป็นรายการอะไหล่ที่ระบุในโปรแกรมคำนวนราคาเท่านั้น

  สำหรับลูกค้ารถฟอร์ดทุกรุ่นไม่จำกัดระยะทาง ลูกค้าสามารถเลือกรับส่วนลดพิเศษรายการใดรายการหนึ่งจากรายการดังต่อไปนี้

  1. ส่วนลดน้ำยาทำความสะอาดหัวฉีดยี่ห้อ Ford Motorcraft มูลค่า 300 บาท หรือ
  2. ส่วนลดโปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์ (SSP) หรือ โปรแกรมน้ำมันเครื่อสุดคุ้ม (OSP) มูลค่า 300 บาทต่อโปรแกรม หรือ
  3. ส่วนลดใบปัดน้ำฝน 1 คู่ (ซ้ายและขวา) หรือผ้าเบรก หรือแบตเตอรี่ มูลค่า 300 บาท

  เงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญ

  • ลูกค้าเข้าคำนวณราคาผ่านเครื่องมือช่วยประเมินค่าอะไหล่และค่าแรงสำหรับงานเช็กระยะ Service Price Calculator ในเวปไซต์ฟอร์ด ประเทศไทย (https://www.ford.co.th/owner/service-price-calculator/) แล้วพิมพ์เอกสารหรือบันทึกภาพหน้าจอ เพื่อนำเอกสารดังกล่าวมาแสดงก่อนเริ่มงานบริการที่ศูนย์บริการทั่วประเทศ หรือสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อขอคำปรึกษาในการเข้าร่วมแคมเปญได้ที่ศูนย์บริการเช่นเดียวกัน
  • เอกสารโปรแกรมคำนวนราคางานเช็กระยะ จะต้องไม่หมดอายุ และแสดงวันที่ไม่เกินไปจากวันที่ ที่ระบุในใบกำกับภาษี (เอกสารโปรแกรมคำนวนราคามีอายุ 7 วัน นับจากวันที่ระบุในเอกสาร)
  • ตรวจสอบข้อมูลการเช็กระยะได้ที่ https://www.ford.co.th/owner/service-price-calculator/
  • ส่วนลดอะไหล่ ต้องเป็นรายการอะไหล่ที่ระบุในโปรแกรมคำนวนราคาเท่านั้น
 • ส่วนลด 20% สำหรับค่าอะไหล่ ของเหลวและค่าแรง (ไม่รวมรายการเช็กระยะ)

  ส่วนลด 20% สำหรับค่าอะไหล่ ของเหลวและค่าแรง (ไม่รวมรายการเช็กระยะ)

  • สำหรับลูกค้ารถฟอร์ดทุกรุ่นที่มีอายุรถเกิน 7 ปีขึ้นไป (ไม่จำกัดระยะทาง) รับส่วนลด 20% สำหรับค่าอะไหล่ของเหลวและค่าแรง ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดของอะไหล่ที่ร่วมรายการได้ที่ศูนย์บริการฟอร์ดทั่วประเทศก่อนเข้ารับบริการ
  • ส่วนลด 20% ไม่รวมยางรถยนต์ทุกรุ่นทุกขนาด
  • ส่วนลดค่าแรง 20% ไม่ร่วมเคมเปญฟอร์ดซูปเปอร์เซฟ
  • สำหรับลูกค้ารถฟอร์ดทุกรุ่นที่มีอายุรถเกิน 7 ปีขึ้นไป (ไม่จำกัดระยะทาง) รับส่วนลด 20% สำหรับค่าอะไหล่ของเหลวและค่าแรง ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดของอะไหล่ที่ร่วมรายการได้ที่ศูนย์บริการฟอร์ดทั่วประเทศก่อนเข้ารับบริการ
  • ส่วนลด 20% ไม่รวมยางรถยนต์ทุกรุ่นทุกขนาด
  • ส่วนลดค่าแรง 20% ไม่ร่วมเคมเปญฟอร์ดซูปเปอร์เซฟ
 • ส่วนลดพิเศษหรือของแถมเมื่อเปลี่ยนยาง ผ้าเบรกหรือแบตเตอรี่

  ส่วนลดพิเศษหรือของแถมเมื่อเปลี่ยนยาง ผ้าเบรกหรือแบตเตอรี่

  สำหรับลูกค้ารถฟอร์ดทุกรุ่นไม่จำกัดระยะทาง สามารถเลือกรับของแถม หรือเลือกรับส่วนลด 1 รายการเมื่อเปลี่ยนยาง ผ้าเบรก หรือแบตเตอรี่ที่ศูนย์บริการฟอร์ด

  • ใบปัดน้ำฝนคู่หน้า 1 คู่ มูลค่าสูงสุด 1,180 บาท1 หรือ
  • ชุดติดตั้งฝาท้ายแบบผ่อนแรง มูลค่า 1,652 บาท2 หรือ
  • ส่วนลดแบตเตอรี่ มูลค่า 250 บาท หรือ
  • ส่วนลดผ้าเบรก มูลค่า 250 บาท หรือ
  • ส่วนลดยาง มูลค่า 250 บาท/เส้น

  หมายเหตุ

  1ราคาชุดใบปัดน้ำฝนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นรถแต่ละรุ่น
  2ชุดติดตั้งฝาท้ายแบบผ่อนแรง (Easy Lift Tailgate) สามารถใช้ได้กับรถยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์ รุ่น XL, XL+ และ
  XLT ปี 2018 เป็นต้นไป

  สำหรับลูกค้ารถฟอร์ดทุกรุ่นไม่จำกัดระยะทาง สามารถเลือกรับของแถม หรือเลือกรับส่วนลด 1 รายการเมื่อเปลี่ยนยาง ผ้าเบรก หรือแบตเตอรี่ที่ศูนย์บริการฟอร์ด

  • ใบปัดน้ำฝนคู่หน้า 1 คู่ มูลค่าสูงสุด 1,180 บาท1 หรือ
  • ชุดติดตั้งฝาท้ายแบบผ่อนแรง มูลค่า 1,652 บาท2 หรือ
  • ส่วนลดแบตเตอรี่ มูลค่า 250 บาท หรือ
  • ส่วนลดผ้าเบรก มูลค่า 250 บาท หรือ
  • ส่วนลดยาง มูลค่า 250 บาท/เส้น

  หมายเหตุ

  1ราคาชุดใบปัดน้ำฝนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นรถแต่ละรุ่น
  2ชุดติดตั้งฝาท้ายแบบผ่อนแรง (Easy Lift Tailgate) สามารถใช้ได้กับรถยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์ รุ่น XL, XL+ และ
  XLT ปี 2018 เป็นต้นไป

 • ฟรี! ชุดวัดแรงดันลมยาง (TPMS) มูลค่าสูงสุด 5,160 บาท

  ฟรี! ชุดวัดแรงดันลมยาง (TPMS) มูลค่าสูงสุด 5,160 บาท

  • สำหรับลูกค้ารถฟอร์ด เอเวอเรสต์ รุ่นไทเทเนียม+ และเทอร์โบคู่ ไทเทเนียม+ รับฟรี ชุดวัดแรงดันลมยาง จำนวน 4 ชิ้น เมื่อเปลี่ยนยางครบ 4 เส้นพร้อมกัน มูลค่าสูงสุด 5,160 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • สำหรับลูกค้ารถฟอร์ด เอเวอเรสต์ รุ่นไทเทเนียม+ และเทอร์โบคู่ ไทเทเนียม+ รับฟรี ชุดวัดแรงดันลมยาง จำนวน 4 ชิ้น เมื่อเปลี่ยนยางครบ 4 เส้นพร้อมกัน มูลค่าสูงสุด 5,160 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • รับสิทธิ์พิเศษผ่อน 0% นาน 10 เดือน

  รับสิทธิ์พิเศษผ่อน 0% นาน 10 เดือน

  • สำหรับลูกค้ารถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่น ที่ซื้อสินค้าหรือเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการฟอร์ด รับสิทธิ์พิเศษผ่อนดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทยและของธนาคารกรุงศรีฯ (เฉพาะบัตรเครดิตที่กำหนด) และมียอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ (เฉพาะศูนย์บริการฟอร์ดที่ร่วมรายการ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ford Call Center โทร 1383 หรือ 1-800-225-449)

   

  หมายเหตุ:

  • บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตร Fleet Card, บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์, บัตรเครดิตไทยเบฟ และ บัตรไชน่ายูเนี่ยนเพย์ กสิกรไทย
  • บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิตกรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด บัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันเครดิตคาร์ด บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ และบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัสวีซ่า
  • เงื่อนไขและรายละเอียดการผ่อนชำระให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • สำหรับลูกค้ารถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่น ที่ซื้อสินค้าหรือเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการฟอร์ด รับสิทธิ์พิเศษผ่อนดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทยและของธนาคารกรุงศรีฯ (เฉพาะบัตรเครดิตที่กำหนด) และมียอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ (เฉพาะศูนย์บริการฟอร์ดที่ร่วมรายการ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ford Call Center โทร 1383 หรือ 1-800-225-449)

   

  หมายเหตุ:

  • บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตร Fleet Card, บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์, บัตรเครดิตไทยเบฟ และ บัตรไชน่ายูเนี่ยนเพย์ กสิกรไทย
  • บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิตกรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด บัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันเครดิตคาร์ด บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ และบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัสวีซ่า
  • เงื่อนไขและรายละเอียดการผ่อนชำระให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ฟรี! ตรวจเช็กสภาพทั่วไป 30 รายการ

  ฟรี! ตรวจเช็กสภาพทั่วไป 30 รายการ

  ฟรี การตรวจเช็กสภาพทั่วไป 30 รายการ มูลค่า 400 บาท การตรวจเช็กสภาพทั่วไปเป็นการตรวจสอบและพินิจเบื้องต้นสำหรับเครื่องยนต์ เบรก ช่วงล่าง ระบบไฟฟ้าและตัวถังเท่านั้น ยกเว้นแบตเตอรี่และมอเตอร์สตารท์และไดชาร์จ ซึ่งเป็นการทดสอบด้วยเครื่องมือพิเศษ

  ฟรี การตรวจเช็กสภาพทั่วไป 30 รายการ มูลค่า 400 บาท การตรวจเช็กสภาพทั่วไปเป็นการตรวจสอบและพินิจเบื้องต้นสำหรับเครื่องยนต์ เบรก ช่วงล่าง ระบบไฟฟ้าและตัวถังเท่านั้น ยกเว้นแบตเตอรี่และมอเตอร์สตารท์และไดชาร์จ ซึ่งเป็นการทดสอบด้วยเครื่องมือพิเศษ

 • บริการรับและส่งมอบรถนอกสถานที่และให้บริการเคลื่อนที่ Mobile Service พร้อมทั้งฆ่าเชื้อภายในห้องโดยสาร

  บริการรับและส่งมอบรถนอกสถานที่และให้บริการเคลื่อนที่ Mobile Service พร้อมทั้งฆ่าเชื้อภายในห้องโดยสาร

  ฟอร์ดมอบบริการพิเศษให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัยแบบส่งตรงถึงบ้าน ด้วยบริการรับรถเข้าศูนย์บริการและส่งคืนถึงบ้าน ลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์บริการฟอร์ด เพื่อนัดหมายการเข้ารับบริการ โดยพนักงานของศูนย์บริการฟอร์ด จะเดินทางไปรับรถยนต์ของท่านมาเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ โดยรถที่เข้ารับบริการทุกคัน จะได้รับบริการทำความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนส่งมอบรถยนต์คืนถึงบ้าน หรือ หน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Service ที่จะให้บริการตรวจสภาพเบื้องต้น เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ เปลี่ยนแบตเตอรี่ เปลี่ยนใบปัดน้ำฝนหรือเปลี่ยนหลอดไฟ

  ฟอร์ดมอบบริการพิเศษให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัยแบบส่งตรงถึงบ้าน ด้วยบริการรับรถเข้าศูนย์บริการและส่งคืนถึงบ้าน ลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์บริการฟอร์ด เพื่อนัดหมายการเข้ารับบริการ โดยพนักงานของศูนย์บริการฟอร์ด จะเดินทางไปรับรถยนต์ของท่านมาเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ โดยรถที่เข้ารับบริการทุกคัน จะได้รับบริการทำความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนส่งมอบรถยนต์คืนถึงบ้าน หรือ หน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Service ที่จะให้บริการตรวจสภาพเบื้องต้น เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ เปลี่ยนแบตเตอรี่ เปลี่ยนใบปัดน้ำฝนหรือเปลี่ยนหลอดไฟ

 • เงื่อนไขและข้อกำหนดแคมเปญ

  เงื่อนไขและข้อกำหนดแคมเปญ

  • เงื่อนไขรายการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เพื่อความสะดวกของลูกค้าโปรดนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการฟอร์ดใกล้บ้านท่านหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ฟอร์ด โทร. 1383 หรือ 1800-238-444 (ต่างจังหวัดโทรฟรีสำหรับโทรศัพท์ พื้นฐานเท่านั้น) บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ฟอร์ด https://www.ford.co.th/owner/service-2021/
  • รายการส่งเสริมการขายนี้มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564
  • เงื่อนไขรายการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เพื่อความสะดวกของลูกค้าโปรดนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการฟอร์ดใกล้บ้านท่านหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ฟอร์ด โทร. 1383 หรือ 1800-238-444 (ต่างจังหวัดโทรฟรีสำหรับโทรศัพท์ พื้นฐานเท่านั้น) บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ฟอร์ด https://www.ford.co.th/owner/service-2021/
  • รายการส่งเสริมการขายนี้มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564