Home > Owner > Monsoon Service Campaign

Get your Ford ready to go

ฉลองปี 2565

ด้วยความพร้อมและปลอดภัยไปกับฟอร์ด

ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565

ฉลองปี 2565

ด้วยความพร้อมและปลอดภัยไปกับฟอร์ด

ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565

Servie
 • สำหรับลูกค้าเข้ารับบริการเช็กระยะจากบริการโปรแกรมการคำนวนราคา (Service Price Calculator)

  สำหรับลูกค้าเข้ารับบริการเช็กระยะจากบริการโปรแกรมการคำนวนราคา (Service Price Calculator)

  สำหรับลูกค้ารถฟอร์ดทุกรุ่นไม่จำกัดระยะทาง

  1. ฟรี อัพเกรดไส้กรองแอร์ เป็นไส้กรองไมครอนแอร์ (สำหรับรถรุ่นเรนเจอร์ และเอเวอเรสต์)
  2. และลูกค้าสามารถเลือกรับส่วนลดพิเศษได้ 1 รายการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
   1. ส่วนลดน้ำยาทำความสะอาดหัวฉีด Fuel Treat มูลค่า 300 บาท
   2. ส่วนลดสำหรับโปรแกรม OSP หรือ SSP มูลค่า 300 บาท

  เงื่อนไขการให้บริการ

  • ลูกค้าต้องแสดงเอกสารประเมินราคาที่ได้จากโปรแกรมการคำนวนราคา ก่อนเริ่มงานบริการ ที่ศูนย์บริการ โดยลูกค้าจะนำเอกสารดังกล่าวเข้ามาเอง หรือบันทึกภาพหน้าจอมาแสดง หรือเจ้าหน้าที่อาจให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ศูนย์บริการในการใช้โปรแกรมการคำนวนราคาได้เช่นกัน
  • เอกสารโปรแกรมคำนวนราคางานเช็กระยะ จะต้องไม่หมดอายุ และแสดงวันที่ ไม่เกินไปจากวันที่ ที่ระบุในใบกำกับภาษี (เอกสารโปรแกรมคำนวนราคามีอายุ 7 วัน นับจากวันที่ระบุในเอกสาร)
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลการเช็คระยะได้ที่ https://www.ford.co.th/owner/service-price-calculator/
  • รถยนต์รุ่นที่ไม่รวมอยู่ในรายการโปรแกรมคำนวนราคา หากเข้ามารับบริการเช็กระยะ จะยังสามารถได้รับสิทธิพิเศษในข้อ 1. แต่ไม่จำเป็นต้องแนบเอกสารประเมินราคาจากโปรแกรมคำนวนราคา ในการทำเคลมผ่าน FMC
  • ไส้กรองไมครอนแอร์ สำหรับรถยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์ (ปี 2011 ขึ้นไป) และฟอร์ดเอเวอเรสต์ (ปี 2015 ขึ้นไป) เท่านั้น

  สำหรับลูกค้ารถฟอร์ดทุกรุ่นไม่จำกัดระยะทาง

  1. ฟรี อัพเกรดไส้กรองแอร์ เป็นไส้กรองไมครอนแอร์ (สำหรับรถรุ่นเรนเจอร์ และเอเวอเรสต์)
  2. และลูกค้าสามารถเลือกรับส่วนลดพิเศษได้ 1 รายการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
   1. ส่วนลดน้ำยาทำความสะอาดหัวฉีด Fuel Treat มูลค่า 300 บาท
   2. ส่วนลดสำหรับโปรแกรม OSP หรือ SSP มูลค่า 300 บาท

  เงื่อนไขการให้บริการ

   

  • ลูกค้าต้องแสดงเอกสารประเมินราคาที่ได้จากโปรแกรมการคำนวนราคา ก่อนเริ่มงานบริการ ที่ศูนย์บริการ โดยลูกค้าจะนำเอกสารดังกล่าวเข้ามาเอง หรือบันทึกภาพหน้าจอมาแสดง หรือเจ้าหน้าที่อาจให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ศูนย์บริการในการใช้โปรแกรมการคำนวนราคาได้เช่นกัน
  • เอกสารโปรแกรมคำนวนราคางานเช็กระยะ จะต้องไม่หมดอายุ และแสดงวันที่ ไม่เกินไปจากวันที่ ที่ระบุในใบกำกับภาษี (เอกสารโปรแกรมคำนวนราคามีอายุ 7 วัน นับจากวันที่ระบุในเอกสาร)
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลการเช็คระยะได้ที่ https://www.ford.co.th/owner/service-price-calculator/
  • รถยนต์รุ่นที่ไม่รวมอยู่ในรายการโปรแกรมคำนวนราคา หากเข้ามารับบริการเช็กระยะ จะยังสามารถได้รับสิทธิพิเศษในข้อ 1. แต่ไม่จำเป็นต้องแนบเอกสารประเมินราคาจากโปรแกรมคำนวนราคา ในการทำเคลมผ่าน FMC
  • ไส้กรองไมครอนแอร์ สำหรับรถยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์ (ปี 2011 ขึ้นไป) และฟอร์ดเอเวอเรสต์ (ปี 2015 ขึ้นไป) เท่านั้น

   

 • ส่วนลดสำหรับค่าอะไหล่ ของเหลวและค่าแรง (ไม่รวมรายการเช็กระยะ) สูงสุด 20%

  ส่วนลดสำหรับค่าอะไหล่ ของเหลวและค่าแรง (ไม่รวมรายการเช็กระยะ) สูงสุด 20%

  สำหรับรถยนต์ฟอร์ดที่มีอายุ 7 ปี ขึ้นไป หรือ ระยะทางมากกว่า 150,000 กม.

  สำหรับรถยนต์ฟอร์ดที่มีอายุ 7 ปี ขึ้นไป หรือ ระยะทางมากกว่า 150,000 กม.

  เงื่อนไขการให้บริการ

  • ส่วนลด 15% - 20% ใช้ได้กับรายการอะไหล่ที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น
  • รถยนต์ ที่มีอายุไม่ถึง 7 ปี แต่มีระยะทางมากกว่า 150,000 กม. ขึ้นไป สามารถรับสิทธิข้อนี้ได้
  • ผ้าเบรก และแบตเตอรี่ จากโปรแกรมฟอร์ด ซูเปอร์เซฟ ไม่เข้าร่วมแคมเปญส่วนลดนี้
  • อะไหล่งานเช็กระยะไม่เข้าร่วมแคมเปญส่วนลดนี้
  • ของเหลว ที่ใช้กับงานซ่อมทั่วไปที่ไม่ใช่งานเช็กระยะ สามารถให้ส่วนลด 15% หรือ 20% ได้
  • ส่วนลด 15% หรือ 20% ไม่รวมยางรถยนต์ทุกรุ่น ทุกขนาด

  เงื่อนไขการให้บริการ

  • ส่วนลด 15% - 20% ใช้ได้กับรายการอะไหล่ที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น
  • รถยนต์ ที่มีอายุไม่ถึง 7 ปี แต่มีระยะทางมากกว่า 150,000 กม. ขึ้นไป สามารถรับสิทธิข้อนี้ได้
  • ผ้าเบรก และแบตเตอรี่ จากโปรแกรมฟอร์ด ซูเปอร์เซฟ ไม่เข้าร่วมแคมเปญส่วนลดนี้
  • อะไหล่งานเช็กระยะไม่เข้าร่วมแคมเปญส่วนลดนี้
  • ของเหลว ที่ใช้กับงานซ่อมทั่วไปที่ไม่ใช่งานเช็กระยะ สามารถให้ส่วนลด 15% หรือ 20% ได้
  • ส่วนลด 15% หรือ 20% ไม่รวมยางรถยนต์ทุกรุ่น ทุกขนาด
 • พิเศษสำหรับยางรถยนต์ แบตเตอรี่ และ ผ้าเบรก

  พิเศษสำหรับยางรถยนต์ แบตเตอรี่ และ ผ้าเบรก

  สำหรับรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่น (ไม่จำกัดระยะทาง)

  • ซื้อ 3 เส้น แถม 1 เส้น (ฟรีค่าตั้งศูนย์ถ่วงล้อ)
  • ส่วนลดแบตเตอรี่และผ้าเบรก 2 ต่อ
   • ต่อที่ 1
    • ส่วนลด 200 บาท เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ หรือ ผ้าเบรก (ที่ศูนย์บริการเท่านั้น)
   • ต่อที่ 2
    • กรณีลูกค้าเปลี่ยน ยางรถยนต์ 4 เส้น ลูกค้าจะได้รับส่วนลดพิเศษ แบตเตอรี่ หรือ ผ้าเบรก เพิ่มอีก 200 บาท (ส่วนลดรวม 400 บาท ต่อแบตเตอรี่ 1 ลูก หรือ ผ้าเบรก 1 ชิ้น)

  เงื่อนไขการให้บริการ

  • โปรแกรมยางรถยนต์ 3 แถม 1 นั้นเฉพาะการเปลี่ยนยางที่ศูนย์บริการ และศูนย์สีและตัวถังเท่านั้น ไม่รวมการขายอะไหล่หน้าร้าน
  • สามารถตรวจสอบรายการยางรถยนต์ ที่เข้าร่วมรายการซื้อ 3 แถม 1 ได้ที่ศูนย์บริการ
  • กรณีลูกค้านำแบตเตอรี่เก่ามาแลก จะมีมูลค่า 200 บาท ตามแคมเปญฟอร์ดซูเปอร์เซฟ https://www.ford.co.th/owner/laborinclusive/
  • ส่วนลด 200 บาท หรือ 400 บาท รวม VAT แล้ว

  สำหรับรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่น (ไม่จำกัดระยะทาง)

  • ซื้อ 3 เส้น แถม 1 เส้น (ฟรีค่าตั้งศูนย์ถ่วงล้อ)
  • ส่วนลดแบตเตอรี่และผ้าเบรก 2 ต่อ
   • ต่อที่ 1
    • ส่วนลด 200 บาท เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ หรือ ผ้าเบรก (ที่ศูนย์บริการเท่านั้น)
   • ต่อที่ 2
    • กรณีลูกค้าเปลี่ยน ยางรถยนต์ 4 เส้น ลูกค้าจะได้รับส่วนลดพิเศษ แบตเตอรี่ หรือ ผ้าเบรก เพิ่มอีก 200 บาท (ส่วนลดรวม 400 บาท ต่อแบตเตอรี่ 1 ลูก หรือ ผ้าเบรก 1 ชิ้น)

  เงื่อนไขการให้บริการ

  • โปรแกรมยางรถยนต์ 3 แถม 1 นั้นเฉพาะการเปลี่ยนยางที่ศูนย์บริการ และศูนย์สีและตัวถังเท่านั้น ไม่รวมการขายอะไหล่หน้าร้าน
  • สามารถตรวจสอบรายการยางรถยนต์ ที่เข้าร่วมรายการซื้อ 3 แถม 1 ได้ที่ศูนย์บริการ
  • กรณีลูกค้านำแบตเตอรี่เก่ามาแลก จะมีมูลค่า 200 บาท ตามแคมเปญฟอร์ดซูเปอร์เซฟ https://www.ford.co.th/owner/laborinclusive/
  • ส่วนลด 200 บาท หรือ 400 บาท รวม VAT แล้ว
 • ส่วนลด 300 บาท เมื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ที่ศูนย์บริการฟอร์ด

  ส่วนลด 300 บาท เมื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ที่ศูนย์บริการฟอร์ด

  สำหรับลูกค้ารถฟอร์ดทุกรุ่นไม่จำกัดระยะทาง รับส่วนลด 300 บาท เมื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ (ที่ศูนย์บริการฟอร์ดเท่านั้น)

  เงื่อนไขการให้บริการ

  • ส่วนลด 300 บาท (ไม่รวม VAT) สำหรับน้ำมันเกียร์เท่านั้น ไม่รวมอะไหล่รายการอื่นๆ
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด 15 – 20% ได้

  สำหรับลูกค้ารถฟอร์ดทุกรุ่นไม่จำกัดระยะทาง รับส่วนลด 300 บาท เมื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ (ที่ศูนย์บริการฟอร์ดเท่านั้น)

  เงื่อนไขการให้บริการ

  • ส่วนลด 300 บาท (ไม่รวม VAT) สำหรับน้ำมันเกียร์เท่านั้น ไม่รวมอะไหล่รายการอื่นๆ
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด 15 – 20% ได้
 • ฟรี! น้ำยาทำความสะอาดหัวฉีด สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ รับ-ส่งรถ หรือ ให้บริการนอกสถานที่ หรือ Express Service

  ฟรี! น้ำยาทำความสะอาดหัวฉีด สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ รับ-ส่งรถ หรือ ให้บริการนอกสถานที่ หรือ Express Service

  ฟรี น้ำยาทำความสะอาดหัวฉีด Motorcraft สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ รับ-ส่งรถ หรือ ให้บริการนอกสถานที่ หรือ Express Service (เริ่ม 15 พฤศจิกายน เป็นต้น หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

  เงื่อนไขการให้บริการ

   

  • กรณีใช้บริการรับ-ส่ง รถ ซึ่งต้องใช้บริการทั้ง รับและส่งรถ เท่านั้น
  • ลูกค้าต้องทำการนัดหมายก่อนใช้บริการ ด้วยช่องทาง Online Service Booking เท่านั้น
  • การนัดหมายด้วยช่องทาง Online Service Booking สำหรับการให้บริการนอกสถานที่ จะเริ่มในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

   

  ฟรี น้ำยาทำความสะอาดหัวฉีด Motorcraft สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ รับ-ส่งรถ หรือ ให้บริการนอกสถานที่ หรือ Express Service (เริ่ม 15 พฤศจิกายน เป็นต้น หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

  เงื่อนไขการให้บริการ

  • กรณีใช้บริการรับ-ส่ง รถ ซึ่งต้องใช้บริการทั้ง รับและส่งรถ เท่านั้น
  • ลูกค้าต้องทำการนัดหมายก่อนใช้บริการ ด้วยช่องทาง Online Service Booking เท่านั้น
  • การนัดหมายด้วยช่องทาง Online Service Booking สำหรับการให้บริการนอกสถานที่ จะเริ่มในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)
 • ผ่อน 0% นาน 10 เดือน สำหรับลูกค้าที่มีค่าใช้จ่าย 5,000 บาทขึ้นไป/ 1 ใบเสร็จ

  ผ่อน 0% นาน 10 เดือน สำหรับลูกค้าที่มีค่าใช้จ่าย 5,000 บาทขึ้นไป/ 1 ใบเสร็จ

  รับสิทธิ์ผ่อน 0% 10 เดือน สำหรับลูกค้าที่มีค่าใช้จ่าย 5,000 บาท ขึ้นไปต่อ 1 ใบเสร็จ

  เงื่อนไขการให้บริการ

  • บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยทุกประเภทที่ร่วมรายการ ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตร Fleet Card, บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์, บัตรเครดิตไทยเบฟและบัตรไชน่ายูเนี่ยนเพย์ กสิกรไทย.
  • บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิตกรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด, บัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันเครดิตคาร์ด, บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์และบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัสวีซ่า
  • การทำรายการผ่อน 0% ไม่สามารถใช้เครื่องรูดบัตรเครดิตต่างธนาคารได้
  • เงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตในการผ่อนชำระเป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนด

  รับสิทธิ์ผ่อน 0% 10 เดือน สำหรับลูกค้าที่มีค่าใช้จ่าย 5,000 บาท ขึ้นไปต่อ 1 ใบเสร็จ

  เงื่อนไขการให้บริการ

  • บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยทุกประเภทที่ร่วมรายการ ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตร Fleet Card, บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์, บัตรเครดิตไทยเบฟและบัตรไชน่ายูเนี่ยนเพย์ กสิกรไทย.
  • บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิตกรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด, บัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันเครดิตคาร์ด, บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์และบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัสวีซ่า
  • การทำรายการผ่อน 0% ไม่สามารถใช้เครื่องรูดบัตรเครดิตต่างธนาคารได้
  • เงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตในการผ่อนชำระเป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนด