อากาศร้อนๆ ฟอร์ดเลยอยากแจก

LuckyDraw Banner

ร่วมสนุกง่ายๆ เพียง


- กรอกชื่อ-นามสกุล
- เบอร์โทรศัพท์
- หมายเลขตัวถังรถยนต์
- รูปเล่มทะเบียนรถยนต์

ในเว็บไซต์ www.ford.co.th แล้วลุ้นรับรางวัล

ร่วมสนุกง่ายๆ เพียง


- กรอกชื่อ-นามสกุล
- เบอร์โทรศัพท์
- หมายเลขตัวถังรถยนต์
- รูปเล่มทะเบียนรถยนต์

ในเว็บไซต์ www.ford.co.th แล้วลุ้นรับรางวัล

qr code

รางวัลที่ 1 - บัตรเติมน้ำมันรถยนต์ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

รางวัลที่ 2 - สัญญาชุดน้ำมันเครื่องสุดคุ้ม 2 ครั้ง มูลค่า 4,500 บาท จำนวน 5 รางวัล

รางวัลที่ 3 - Gift Voucher Starbuck มูลค่า 500 บาท จำนวน 90 รางวัล

รางวัลที่ 1 - บัตรเติมน้ำมันรถยนต์ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

รางวัลที่ 2 - สัญญาชุดน้ำมันเครื่องสุดคุ้ม 2 ครั้ง มูลค่า 4,500 บาท จำนวน 5 รางวัล

รางวัลที่ 3 - Gift Voucher Starbuck มูลค่า 500 บาท จำนวน 90 รางวัล

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นเจ้าของรถยนต์ฟอร์ด เท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามกฎกติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 3. ระยะเวลาของกิจกรรม คือ 5 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2566
 4. จำกัดสิทธิ์ในการมอบของรางวัล 1 อย่าง ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น
 5. ผู้ที่ร่วมกิจกรรมทุกคนที่ทำตามเงื่อนไขของกิจกรรมครบถ้วน และภายในระยะเวลาที่กำหนด มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลดังต่อไปนี้
 6. รางวัลที่ 1 - บัตรเติมน้ำมันรถยนต์ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
  รางวัลที่ 2 - สัญญาชุดน้ำมันเครื่องสุดคุ้ม 2 ครั้ง มูลค่า 4,500 บาท จำนวน 5 รางวัล
  รางวัลที่ 3 - Gift Voucher Starbuck มูลค่า 500 บาท จำนวน 90 รางวัล

 7. มูลค่าของรางวัล เป็นมูลค่า ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566
 8. ผู้ที่โชคดีได้รับของรางวัล บริษัทฟอร์ดฯ จะประกาศผลวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ทางเว็บไซต์ www.ford.co.th และทาง FB
 9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ทป. 101/2544
 10. กรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการประกาศรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด”
 11. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัทฟอร์ดฯ กำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นเจ้าของรถยนต์ฟอร์ด เท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามกฎกติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 3. ระยะเวลาของกิจกรรม คือ 5 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2566
 4. จำกัดสิทธิ์ในการมอบของรางวัล 1 อย่าง ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น
 5. ผู้ที่ร่วมกิจกรรมทุกคนที่ทำตามเงื่อนไขของกิจกรรมครบถ้วน และภายในระยะเวลาที่กำหนด มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลดังต่อไปนี้
 6. รางวัลที่ 1 - บัตรเติมน้ำมันรถยนต์ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
  รางวัลที่ 2 - สัญญาชุดน้ำมันเครื่องสุดคุ้ม 2 ครั้ง มูลค่า 4,500 บาท จำนวน 5 รางวัล
  รางวัลที่ 3 - Gift Voucher Starbuck มูลค่า 500 บาท จำนวน 90 รางวัล

 7. มูลค่าของรางวัล เป็นมูลค่า ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566
 8. ผู้ที่โชคดีได้รับของรางวัล บริษัทฟอร์ดฯ จะประกาศผลวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ทางเว็บไซต์ www.ford.co.th และทาง FB
 9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ทป. 101/2544
 10. กรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการประกาศรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด”
 11. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัทฟอร์ดฯ กำหนด