Home > Owner > Ford Family Guarantee > We Assure

We Assure

ฟรี! ค่าแรงเช็กระยะ 5 ครั้งแรก ด้วยการเข้ารับบริการทุกๆ 15,000 กม. หรือ 12 เดือน (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น ด้วยคูปองค่าแรงเช็กระยะสำหรับ 5 ครั้งแรก ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการนำรถยนต์เข้าตรวจเช็กระยะ ด้วยตารางการเช็กระยะทุกๆ 15,000 กม. หรือ 12 เดือน (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ฟรี! ค่าแรงเช็กระยะ 5 ครั้งแรก ด้วยการเข้ารับบริการทุกๆ 15,000 กม. หรือ 12 เดือน (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น ด้วยคูปองค่าแรงเช็กระยะสำหรับ 5 ครั้งแรก ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการนำรถยนต์เข้าตรวจเช็กระยะ ด้วยตารางการเช็กระยะทุกๆ 15,000 กม. หรือ 12 เดือน (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่โปร่งใสและชัดเจน

สบายใจด้วยตารางราคาค่าอะไหล่และบริการที่คุ้มค่าและโปร่งใส ทั้งนี้ลูกค้าฟอร์ดยังสามารถเลือกซื้อโปรแกรมตรวจเช็คระยะล่วงหน้าได้ด้วยราคาที่ประหยัดมากยิ่งขึ้น สูงสุดถึง 21% ช่วยลดความกังวลเรื่องค่าอะไหล่ และค่าแรงที่อาจจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่โปร่งใสและชัดเจน

สบายใจด้วยตารางราคาค่าอะไหล่และบริการที่คุ้มค่าและโปร่งใส ทั้งนี้ลูกค้าฟอร์ดยังสามารถเลือกซื้อโปรแกรมตรวจเช็คระยะล่วงหน้าได้ด้วยราคาที่ประหยัดมากยิ่งขึ้น สูงสุดถึง 21% ช่วยลดความกังวลเรื่องค่าอะไหล่ และค่าแรงที่อาจจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ford Ensure

อุ่นใจด้วยประกันภัยจากบริษัทประกันภัยชั้นนำ พร้อมเพิ่มความคุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถสูงสุดถึง 20,000 บาท รวมถึงสามารถนำรถยนต์เข้าซ่อมที่ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังที่ได้รับรองมาตรฐานฟอร์ดได้ทั่วประเทศ และสามารถต่ออายุประกัน Ford Ensure ได้สูงสุดถึง 7 ปี ฟอร์ดมอบข้อเสนอนี้ให้กับลูกค้าที่ออกรถฟอร์ดใหม่ทุกคัน เป็นเวลา 1 ปี ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ford Ensure

อุ่นใจด้วยประกันภัยจากบริษัทประกันภัยชั้นนำ พร้อมเพิ่มความคุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถสูงสุดถึง 20,000 บาท รวมถึงสามารถนำรถยนต์เข้าซ่อมที่ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังที่ได้รับรองมาตรฐานฟอร์ดได้ทั่วประเทศ และสามารถต่ออายุประกัน Ford Ensure ได้สูงสุดถึง 7 ปี ฟอร์ดมอบข้อเสนอนี้ให้กับลูกค้าที่ออกรถฟอร์ดใหม่ทุกคัน เป็นเวลา 1 ปี ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคที่รวดเร็ว

ปัญหาของลูกค้าจะได้รับการวิเคราะห์และจัดการอย่างรวดเร็วโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยวิศวกรจากโรงงานและวิศวกรจากส่วนบริการ เพื่อคอยช่วยเหลือผู้จำหน่ายฟอร์ด ในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างสะดวกเรียบร้อยและรวดเร็ว

การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคที่รวดเร็ว

ปัญหาของลูกค้าจะได้รับการวิเคราะห์และจัดการอย่างรวดเร็วโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยวิศวกรจากโรงงานและวิศวกรจากส่วนบริการ เพื่อคอยช่วยเหลือผู้จำหน่ายฟอร์ด ในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างสะดวกเรียบร้อยและรวดเร็ว