Home > Engineering > Torque Vectoring Control

ฟอร์ด | ระบบควบคุมแรงบิดขณะเข้าโค้ง

ระบบควบคุมแรงบิดขณะเข้าโค้ง

ทางโค้งมักทำให้ผู้ขับขี่ไม่ทันตั้งตัว และบังคับให้คุณต้องหักพวงมาลัย
ซึ่งอาจจะทำให้คุณควบคุมรถได้ยากขึ้น ระบบควบคุมแรงบิดขณะเข้าโค้งช่วยให้คุณเบรกได้อย่างสมดุลในการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง แม้ในสภาวะที่ไม่อำนวยในการขับขี่

ระบบควบคุมแรงบิดขณะเข้าโค้ง

ทางโค้งมักทำให้ผู้ขับขี่ไม่ทันตั้งตัว และบังคับให้คุณต้องหักพวงมาลัย ซึ่งอาจจะทำให้คุณควบคุมรถได้ยากขึ้น ระบบควบคุมแรงบิดขณะเข้าโค้ง ช่วยให้คุณเบรกได้อย่างสมดุลในการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง แม้ในสภาวะที่ไม่อำนวยในการขับขี่

TORQUE VECTORING CONTROL Engineering

      

    

      

    

เข้าโค้งอย่างมั่นใจ

•  โดยปกติแล้ว
ธรรมชาติของแรงโน้มถ่วงจะกระจายการยึดเกาะพื้นถนนให้ล้อที่อยู่ด้านนอกวงเลี้ยว
มากกว่าล้อด้าน
ในวงเลี้ยว ในขณะที่กำลังเข้าโค้ง

•  จึงทำให้การเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง
จะส่งผลให้รถเสียการทรงตัว
โดยเฉพาะในรถที่ขับเคลื่อนล้อหน้า
และทำให้รถไถลไปด้านนอกของโค้ง แทนที่จะไปในทิศทางที่คุณกำหนด

•  ระบบควบคุมแรงบิดขณะเข้าโค้ง จะใช้การควบคุมเบรกเพื่อเลียนแบบแรงบิดที่แตกต่างกัน
โดยการควบคุมแรงบิดขณะเข้าโค้งที่จะป้องกันล้อหมุนฟรีที่ทำให้รถเสียการทรงตัว

•  ระบบจะทำการเบรกล้อหน้าที่อยู่ด้านในวงเลี้ยวของรถอย่างเบาๆ ใน
ทันทีที่รถเริ่มเสียการทรงตัวขณะเข้าโค้ง
และเพิ่มอัตราเร่งให้ล้อที่อยู่ด้านนอกของวงเลี้ยวซึ่งเกาะถนนได้มากกว่า
เพื่อรักษาการทรงตัวของรถขณะเข้าโค้ง

เข้าโค้งอย่างมั่นใจ

• โดยปกติแล้ว
ธรรมชาติของแรงโน้มถ่วงจะกระจายการยึดเกาะพื้นถนนให้ล้อที่อยู่ด้านนอกวงเลี้ยว
มากกว่าล้อด้าน
ในวงเลี้ยว ในขณะที่กำลังเข้าโค้ง

• จึงทำให้การเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง
จะส่งผลให้รถเสียการทรงตัว
โดยเฉพาะในรถที่ขับเคลื่อนล้อหน้า
และทำให้รถไถลไปด้านนอกของโค้ง แทนที่จะไปในทิศทางที่คุณกำหนด

• ระบบควบคุมแรงบิดขณะเข้าโค้ง จะใช้การควบคุมเบรกเพื่อเลียนแบบแรงบิดที่แตกต่างกัน
โดยการควบคุมแรงบิดขณะเข้าโค้งที่จะป้องกันล้อหมุนฟรีที่ทำให้รถเสียการทรงตัว

• ระบบจะทำการเบรกล้อหน้าที่อยู่ด้านในวงเลี้ยวของรถอย่างเบาๆ ใน
ทันทีที่รถเริ่มเสียการทรงตัวขณะเข้าโค้ง
และเพิ่มอัตราเร่งให้ล้อที่อยู่ด้านนอกของวงเลี้ยวซึ่งเกาะถนนได้มากกว่า
เพื่อรักษาการทรงตัวของรถขณะเข้าโค้ง

no-iamge
G-forces Engineering

ควบคุมได้ทุกครั้งที่ต้องการ

• ระบบนี้จะช่วยเพิ่มการยึดเกาะพื้นถนนในทุกวงเลี้ยวของล้อที่อยู่ด้านในของวงเลี้ยวให้ดียิ่งขึ้น

• ช่วงหน้าของรถจะยึดเกาะพื้นถนนในทุกทางโค้ง
เพื่อช่วยในการควบคุมรถเมื่อเข้าโค้งขณะที่เร่งเครื่อง

• ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในรถสปอร์ตราคาแพง แต่ ฟอร์ด ได้ติดตั้งระบบนี้
เพื่อเป็นมาตรฐานในรถฟอร์ดอีกหลายๆรุ่นด้วยกัน

ควบคุมได้ทุกครั้งที่ต้องการ

• ระบบนี้จะช่วยเพิ่มการยึดเกาะพื้นถนนในทุกวงเลี้ยวของล้อที่อยู่ด้านในของวงเลี้ยวให้ดียิ่งขึ้น

• ช่วงหน้าของรถจะยึดเกาะพื้นถนนในทุกทางโค้ง 
เพื่อช่วยในการควบคุมรถเมื่อเข้าโค้งขณะที่เร่งเครื่อง

• ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในรถสปอร์ตราคาแพง แต่ ฟอร์ด ได้ติดตั้งระบบนี้
เพื่อเป็นมาตรฐานในรถฟอร์ดอีกหลายๆรุ่นด้วยกัน