ขั้นตอนการเคลมส่วนลดรายการมั่นใจไปกับฟอร์ด
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 59

1. เมื่อลูกค้าฟอร์ดมาแจ้งรับบริการสิทธิพิเศษและโปรโมชั่น ท่านผู้จำหน่ายต้องกรอกข้อมูลลูกค้าบนหน้าเว็บเพจนี้ให้ครบถ้วน ก่อนที่ท่านผู้จำหน่ายจะให้ส่วนลดแก่ลูกค้า
2. ลูกค้าฟอร์ดต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิพิเศษและข่าวสารโปรโมชั่นจากฟอร์ด
3. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดปุ่ม "ส่งข้อมูล" โดยไม่ต้องเลือกกด "พิมพ์" เอกสาร
4. ทางฟอร์ดจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่ท่านส่งเข้ามาในระบบพร้อมกับรายละเอียดเอกสารการเคลมภายหลัง ก่อนที่จะเคลมเงินคืนให้กับทางผู้จำหน่าย


 

ขั้นตอนการเคลมส่วนลดรายการมั่นใจไปกับฟอร์ด
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 59

1. เมื่อลูกค้าฟอร์ดมาแจ้งรับบริการสิทธิพิเศษและโปรโมชั่น ท่านผู้จำหน่ายต้องกรอกข้อมูลลูกค้าบนหน้าเว็บเพจนี้ให้ครบถ้วน ก่อนที่ท่านผู้จำหน่ายจะให้ส่วนลดแก่ลูกค้า
2. ลูกค้าฟอร์ดต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิพิเศษและข่าวสารโปรโมชั่นจากฟอร์ด
3. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดปุ่ม "ส่งข้อมูล" โดยไม่ต้องเลือกกด "พิมพ์" เอกสาร
4. ทางฟอร์ดจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่ท่านส่งเข้ามาในระบบพร้อมกับรายละเอียดเอกสารการเคลมภายหลัง ก่อนที่จะเคลมเงินคืนให้กับทางผู้จำหน่าย


 

ข้อมูลผู้ได้รับส่วนลด

ข้อมูลผู้ได้รับส่วนลด


 

ที่อยู่

ที่อยู่