ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากฟอร์ด ขณะนี้หมดเขตการลงทะเบียนรับบัตรเข้าชมงาน Motor Expo 2016 แล้ว โปรดติดตามกิจกรรมดีๆ จากฟอร์ดในครั้งต่อไป

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากฟอร์ด ขณะนี้หมดเขตการลงทะเบียนรับบัตรเข้าชมงาน Motor Expo 2016 แล้ว โปรดติดตามกิจกรรมดีๆ จากฟอร์ดในครั้งต่อไป