การยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 


 

 


 

ซื้อโปรแกรม Ford Protect

 


 

ซื้อโปรแกรม Ford Protect

 


 

ซื้อโปรแกรม Ford Protect

 


 
ข้าพเจ้าประสงค์ที่จะได้รับการติดต่อจากฟอร์ดและผู้จำหน่ายฟอร์ดสำหรับข้อเสนอ โปรโมชั่น และรายละเอียดสินค้าและบริการของฟอร์ดในอนาคต

ข้าพเจ้าประสงค์ที่จะได้รับการติดต่อจากฟอร์ดและผู้จำหน่ายฟอร์ดสำหรับข้อเสนอ โปรโมชั่น และรายละเอียดสินค้าและบริการของฟอร์ดในอนาคต

หมายเหตุ หากท่านประสงค์ที่จะยกเลิกรับการติดต่อจากฟอร์ด ท่านสามารถแจ้งยกเลิกได้โดยติดต่อศุนย์ลูกค้าสัมพันธ์ฟอร์ด โทร: 1383

หมายเหตุ หากท่านประสงค์ที่จะยกเลิกรับการติดต่อจากฟอร์ด ท่านสามารถแจ้งยกเลิกได้โดยติดต่อศุนย์ลูกค้าสัมพันธ์ฟอร์ด โทร: 1383