ชื่อศูนย์บริการ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ 
ฟอร์ดเอก สีลม กรุงเทพมหานคร 02-635-0111, 02-635-0571-8
ฟอร์ด พระราม 4 กรุงเทพมหานคร 02-713-6000
ฟอร์ด ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร 02-743-4600
ฟอร์ด รุ่งเจริญ นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร 02-947-9988
ฟอร์ด พีพีเอส.หลักสี่-รามอินทรา กรุงเทพมหานคร 02 -521 3333
ฟอร์ดเอก ระยอง ระยอง 038-807-096-9
ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์ เชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-839-111
ฟอร์ด อเมริกัน มอเตอร์ส (เชียงใหม่) เชียงใหม่ 053-855-000
ฟอร์ด เจริญยนตรการ จอมทอง เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 053270-333
ชื่อศูนย์บริการ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ 
ฟอร์ดเอก สีลม กรุงเทพมหานคร 02-635-0111, 02-635-0571-8
ฟอร์ด พระราม 4 กรุงเทพมหานคร 02-713-6000
ฟอร์ด ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร 02-743-4600
ฟอร์ด รุ่งเจริญ นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร 02-947-9988
ฟอร์ด พีพีเอส.หลักสี่-รามอินทรา กรุงเทพมหานคร 02 -521 3333
ฟอร์ดเอก ระยอง ระยอง 038-807-096-9
ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์ เชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-839-111
ฟอร์ด อเมริกัน มอเตอร์ส (เชียงใหม่) เชียงใหม่ 053-855-000
ฟอร์ด เจริญยนตรการ จอมทอง เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 053270-333