Home > Cars > Focus > Features > Safety

ฟอร์ด โฟกัส ใหม่ | ความปลอดภัย - ขับขี่ได้อย่างมั่นใจ | Ford ประเทศไทย

ความปลอดภัย

สร้างขึ้นเพื่อให้คุณมั่นใจในความปลอดภัย

มั่นใจได้ เพราะฟอร์ด โฟกัส ใหม่ ถูกพัฒนาขึ้นโดยเน้นมาตรฐานความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ และนี่คือเหตุผลที่ ฟอร์ด โฟกัส ใหม่ มาพร้อมกับถุงลมนิรภัยสูงสุดถึง 6 ลูก, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESP) และโครงเหล็กนิรภัยที่มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ

ความปลอดภัย

สร้างขึ้นเพื่อให้คุณมั่นใจในความปลอดภัย

มั่นใจได้ เพราะฟอร์ด โฟกัส ใหม่ ถูกพัฒนาขึ้นโดยเน้นมาตรฐานความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ และนี่คือเหตุผลที่ ฟอร์ด โฟกัส ใหม่ มาพร้อมกับถุงลมนิรภัยสูงสุดถึง 6 ลูก, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESP) และโครงเหล็กนิรภัยที่มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ

สร้างขึ้นเพื่อให้คุณมั่นใจในความปลอดภัย

ล้อมรอบไปด้วยถุงลมนิรภัย

ปกป้องครอบครัวและคนที่คุณรักจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ด้วยถุงลมนิรภัยสูงสุดถึง 6 ใบ จึงทำให้คุณสามารถขับขี่ได้อย่าง
มั่นใจยิ่งขึ้น

ล้อมรอบไปด้วยถุงลมนิรภัย

ปกป้องครอบครัวและคนที่คุณรักจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ด้วยถุงลมนิรภัยสูงสุดถึง 6 ใบ จึงทำให้คุณสามารถขับขี่ได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

ล้อมรอบไปด้วยถุงลมนิรภัย
ล้อมรอบไปด้วยถุงลมนิรภัย

ระบบควบคุมแรงบิดขณะเข้าโค้ง

เพื่อการเข้าโค้งอย่างมั่นใจ ระบบควบคุมแรงบิดขณะเข้าโค้งจะช่วยเพิ่มอัตราการยึดเกาะถนน โดยเพิ่มการเบรกให้กับล้อที่อยู่ด้านในวงเลี้ยว จึงทำให้ล้อทั้งสี่มีอัตรารอบที่เหมือนกันในขณะเข้าโค้ง ส่งผลให้การทรงตัวและการควบคุมรถดียิ่งขึ้น

ระบบควบคุมแรงบิดขณะเข้าโค้ง

เพื่อการเข้าโค้งอย่างมั่นใจ ระบบควบคุมแรงบิดขณะเข้าโค้งจะช่วยเพิ่มอัตราการยึดเกาะถนน โดยเพิ่มการเบรกให้กับล้อที่อยู่ด้านในวงเลี้ยว จึงทำให้ล้อทั้งสี่มีอัตรารอบที่เหมือนกันในขณะเข้าโค้ง ส่งผลให้การทรงตัวและการควบคุมรถดียิ่งขึ้น

โครงสร้างผลิตจากเหล็กกล้าโบรอน

มอบการปกป้องที่เหนือชั้นเมื่อคุณอยู่ในฟอร์ด โฟกัส ใหม่ สิ่งที่โอบล้อมตัวคุณอยู่คือโครงสร้างที่ผลิตจากเหล็กล้าโบรอนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ มากกว่าเหล็กกล้ามาตรฐานถึง 4 เท่า

โครงสร้างผลิตจากเหล็กกล้าโบรอน

มอบการปกป้องที่เหนือชั้นเมื่อคุณอยู่ในฟอร์ด โฟกัส ใหม่ สิ่งที่โอบล้อมตัวคุณอยู่คือโครงสร้างที่ผลิตจากเหล็กล้าโบรอนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ มากกว่าเหล็กกล้ามาตรฐานถึง 4 เท่า

โครงสร้างผลิตจากเหล็กกล้าโบรอน
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESP)

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESP)

ระบบ ESP จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมรถในสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจ หรือสภาพถนนที่ส่งผลให้รถมีโอกาสที่จะลื่น
ไถลมากกว่าปกติ ระบบจะทำงานคู่กับระบบเบรก ABS ในการช่วยลดอัตราการลื่นไถลเมื่อเร่งความเร็วในขณะเข้าโค้ง

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESP)

ระบบ ESP จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมรถในสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจ หรือสภาพถนนที่ส่งผลให้รถมีโอกาสที่จะลื่นไถลมากกว่าปกติ ระบบจะทำงานคู่กับระบบเบรก ABS ในการช่วยลดอัตราการลื่นไถลเมื่อเร่งความเร็วในขณะเข้าโค้ง