Home > Big Motor Sale 2019

Big Motor Sale 2019

ลงทะเบียนเพื่อรับบัตรเข้างาน BIG Motor Sale 2019

รับบัตรเข้างาน BIG Motor Sale 2018 วันที่ 16-25 สิงหาคม 2562 ณ ไบเทค บางนา
ฟรี ท่านละ 2 ใบ เพียงลงทะเบียนภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 (จำนวนจำกัด สำหรับ 1,000 ท่านแรกเท่านั้น)
ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอบคุณที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากฟอร์ด
ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนรับบัตรเข้าชมงาน BIG Motor Sale 2019 ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว
โปรดติดตามกิจกรรมดีๆ จากฟอร์ดในครั้งต่อไป

ลงทะเบียนเพื่อรับบัตรเข้างาน BIG Motor Sale 2019

รับบัตรเข้างาน BIG Motor Sale 2018 วันที่ 16-25 สิงหาคม 2562 ณ ไบเทค บางนา
ฟรี ท่านละ 2 ใบ เพียงลงทะเบียนภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 (จำนวนจำกัด สำหรับ 1,000 ท่านแรกเท่านั้น)
ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้

---------------------------------------------------

ขอบคุณที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากฟอร์ด
ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนรับบัตรเข้าชมงาน BIG Motor Sale 2019 ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว
โปรดติดตามกิจกรรมดีๆ จากฟอร์ดในครั้งต่อไป