ตารางราคา

รุ่น เครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ราคา
Standard Cab 2.5L XL Sequential Multi-port Injection ธรรมดา 5 จังหวะ ราคา 559,000 บาท
Open Cab 2.5L XL Sequential Multi-port Injection ธรรมดา 5 จังหวะ ราคา 609,000 บาท
Open Cab 2.2L XLS Duratorq TDCi
(Turbo Diesel Commonrail Injection)
ธรรมดา 6 จังหวะ ราคา 649,000 บาท
Open Cab 2.2L XLS(MY15) Duratorq TDCi
(Turbo Diesel Commonrail Injection)
ธรรมดา 6 จังหวะ ราคา 655,000 บาท
Open Cab 2.2L XLT Duratorq TDCi
(Turbo Diesel Commonrail Injection)
ธรรมดา 6 จังหวะ ราคา 679,000 บาท
Open Cab 2.2L Hi-rider XLS Duratorq TDCi
(Turbo Diesel Commonrail Injection)
ธรรมดา 6 จังหวะ ราคา 689,000 บาท
Open Cab 2.2L Hi-rider XLS(MY15) Duratorq TDCi
(Turbo Diesel Commonrail Injection)
ธรรมดา 6 จังหวะ ราคา 695,000 บาท
Open Cab 2.2L Hi-rider XLT Duratorq TDCi
(Turbo Diesel Commonrail Injection)
ธรรมดา 6 จังหวะ ราคา 719,000 บาท
Open Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak Duratorq TDCi
(Turbo Diesel Commonrail Injection)
ธรรมดา 6 จังหวะ ราคา 809,000 บาท
Open Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak(MY15) Duratorq TDCi
(Turbo Diesel Commonrail Injection)
ธรรมดา 6 จังหวะ ราคา 815,000 บาท
Double Cab 2.2L XLT Duratorq TDCi
(Turbo Diesel Commonrail Injection)
ธรรมดา 6 จังหวะ ราคา 759,000 บาท
Double Cab 2.2L Hi-rider XLT Duratorq TDCi
(Turbo Diesel Commonrail Injection)
ธรรมดา 6 จังหวะ ราคา 799,000 บาท
Double Cab 2.2L Hi-rider XLT Duratorq TDCi
(Turbo Diesel Commonrail Injection)
อัตโนมัติ 6 จังหวะ ราคา 839,000 บาท
Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak(MY15) Duratorq TDCi
(Turbo Diesel Commonrail Injection)
ธรรมดา 6 จังหวะ ราคา 895,000 บาท
Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak Duratorq TDCi
(Turbo Diesel Commonrail Injection)
ธรรมดา 6 จังหวะ ราคา 889,000 บาท
Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak(MY15) Duratorq TDCi
(Turbo Diesel Commonrail Injection)
อัตโนมัติ 6 จังหวะ ราคา 935,000 บาท
Double Cab 2.2L 4x4 XLT Duratorq TDCi
(Turbo Diesel Commonrail Injection)
ธรรมดา 6 จังหวะ ราคา 899,000 บาท
Double Cab 2.2L 4x4 Wildtrak Duratorq TDCi
(Turbo Diesel Commonrail Injection)
อัตโนมัติ 6 จังหวะ ราคา 1,029,000 บาท
Double Cab 2.2L 4x4 Wildtrak(MY15) Duratorq TDCi
(Turbo Diesel Commonrail Injection)
อัตโนมัติ 6 จังหวะ ราคา 1,035,000 บาท
Double Cab 3.2L 4x4 Wildtrak Duratorq TDCi
(Turbo Diesel Commonrail Injection)
อัตโนมัติ 6 จังหวะ ราคา 1,109,000 บาท

รถยนต์และอุปกรณ์ในภาพ อาจแตกต่างจากรุ่นที่แสดงและที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน

ราคาที่แสดงข้างต้นเป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคานี้ไม่รวมค่าอุปกรณ์ตกแต่งนอกเหนือไปจากอุปกรณ์มาตรฐาน รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฟอร์ดที่ได้รับอนุญาต

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ราคา รายละเอียด หรือส่วนประกอบของรถยนต์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า