รูปลักษณ์ภายใน

ภายในและความสะดวกสบาย
Standard Cab 2.5L XL 5MT Open Cab 2.5L XL 5MT Open Cab 2.2L XLS 6MT(MY15) Open Cab 2.2L XLT 6MT(MY15) Open Cab 2.2L Hi-rider XLS 6MT(MY15) Open Cab 2.2L Hi-rider XLT 6MT(MY15) Open Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT(MY15) Double Cab 2.2L XLT 6MT(MY15) Double Cab 2.2L Hi-rider XLT 6MT(MY15) Double Cab 2.2L Hi-rider XLT 6AT(MY15) Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT(MY15) Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6AT(MY15) Double Cab 2.2L 4x4 XLT 6MT(MY15) Double Cab 2.2L 4x4 Wildtrak 6AT(MY15) Double Cab 3.2L 4x4 Wildtrak 6AT(MY15) Open Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT(MY15) Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6AT(MY15) Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak 6MT(MY15) Double Cab 2.2L 4x4 Wildtrak 6AT(MY15) Open Cab 2.2L Hi-rider XLS 6MT(MY15) Open Cab 2.2L XLS 6MT(MY15)
ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ - - - มี - มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี - -
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
พวงมาลัยและหัวเกียร์ โพลิยูรีเทน โพลิยูรีเทน โพลิยูรีเทน หนัง โพลิยูรีเทน หนัง Wildtrak หนัง หนัง หนัง Wildtrak Wildtrak หนัง Wildtrak Wildtrak Wildtrak Wildtrak Wildtrak Wildtrak โพลิยูรีเทน โพลิยูรีเทน
สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียงบนพวงมาลัย - - - - - - มี - - - มี มี - มี มี มี มี มี มี - -
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ - - - - - - มี - - - มี มี - มี มี มี มี มี มี - -
ระบบปรับอากาศแบบธรรมดา มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี - มี มี มี มี มี มี
ที่บังแดดด้านคนขับพร้อมที่เสียบนามบัตร มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
ที่บังแดดด้านด้านผู้โดยสาร มี มี - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ที่บังแดดด้านผู้โดยสารพร้อมกระจกส่องหน้า - - มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
กระจกไฟฟ้าพร้อมระบบเปิด-ปิดสัมผัสเดียวด้านคนขับ - - มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
กระจกด้านหลังปรับไฟฟ้า - - - - - - - มี มี มี มี มี มี มี มี - - - - - -
มือจับประตูด้านใน สีดำ สีดำ สีดำ สีดำ สีดำ โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม โครเมียม สีดำ สีดำ
เบาะนั่งและแผงข้างประตู ไวนิล ผ้า ผ้า ผ้าแบบพรีเมี่ยม ผ้า ผ้าแบบพรีเมี่ยม Wildtrak ผ้าแบบพรีเมี่ยม ผ้าแบบพรีเมี่ยม ผ้าแบบพรีเมี่ยม Wildtrak Wildtrak ผ้าแบบพรีเมี่ยม Wildtrak Wildtrak Wildtrak Wildtrak Wildtrak Wildtrak ผ้า ผ้า
เบาะนั่งด้านหน้าแบบแยกคนขับและผู้โดยสาร - มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
เบาะนั่งด้านหน้าแบบแถวยาว แยกพับ 60/40 มี - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เบาะนั่งคนขับปรับตำแหน่งได้ 2 ทิศทาง มี มี - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เบาะนั่งคนขับปรับตำแหน่งได้ 4 ทิศทาง - - มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
เบาะนั่งด้านหลังพนักพิงศรีษะปรับสูง-ต่ำได้ - - - - - - - มี มี มี มี มี มี มี มี - - - - - -
พรมด้านคนขับ - มี มี มี มี มี - มี มี มี - - มี - - - - - - มี มี
พรม Wildtrak - - - - - - มี - - - มี มี - มี มี มี มี มี มี - -
เบาะนั่งแบบทำความร้อนได้ - - - - - - - - - - - - - - มี - - - - - -
ช่องเก็บของเหนือศีรษะ - - - มี - มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี - -
คอนโซลกลางพร้อมที่วางแก้ว มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี

รถยนต์และอุปกรณ์ในภาพ อาจแตกต่างจากรุ่นที่แสดงและที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน

ราคาที่แสดงข้างต้นเป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคานี้ไม่รวมค่าอุปกรณ์ตกแต่งนอกเหนือไปจากอุปกรณ์มาตรฐาน รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฟอร์ดที่ได้รับอนุญาต

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ราคา รายละเอียด หรือส่วนประกอบของรถยนต์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า