ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง

ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังฟอร์ดได้เพิ่มการให้บริการซ่อมสีและตัวถังแก่ลูกค้าฟอร์ด เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างครบวงจร นอกเหนือจากนั้น เรายังยินดีในการให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าในการดำเนินการเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น รวมถึงประสานงานกับบริษัทประกันภัยในการนำรถเข้าซ่อม ณ ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังของฟอร์ด ลูกค้าสามารถมั่นใจได้กับมาตรฐานการให้บริการพร้อมด้วยอะไหล่แท้ฟอร์ด และให้การรับประกันคุณภาพงานซ่อมเป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม*

* (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด)

ในปัจจุบันผู้จำหน่ายฟอร์ดได้เริ่มเปิดบริการซ่อมสีและตัวถังในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และมีโครงการจะขยายศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังให้ครอบคลุมการบริการให้มากยิ่งขึ้นในอนาคต

รายชื่อศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานฟอร์ด

  • ฟอร์ด พระราม 2 โทร 02-415-0222, 02-416-0020
  • ฟอร์ดราชพฤกษ์ โทร 02-457-2288
  • ฟอร์ด เทพารักษ์ โทร. 02-385-1551
  • ฟอร์ด สุขาภิบาล 3 โทร. 02-517-7616
  • ฟอร์ด ลำลูกกา โทร. 02- 533-2222
  • ฟอร์ด ปทุมธานี โทร.02-975-8900
  • ฟอร์ด ชลบุรี โทร. 038-765-376-81
  • ฟอร์ด อยุธยา โทร. 035- 880-777-83
  • ฟอร์ด อุดรธานี โทร. 042- 292-444-53